Falco en Donjon
Overzicht van de tekenaars en schrijvers
nr. datum titel lengte Code/Pub 1e Ref.
V1 10-82Een vat voor de hertog 26 EPPO 82-39/82-50 Stripturf : 1.3+1
V2 12-83De zwarte toren 26 EPPO 83-50/84-10 EPPO:1983-50
V3 06-84De hemelse steen 6 EPPO 84-24/84-26 Cartoon Aid : 1.1+22
V4 12-84Kokende olie! 42 EPPO 84-51/85-19 Strips Extra : 1.8+1
V5 08-85De restauratie 4 EWV 85-2 Strips Extra : 1.8+2
V6 11-85De zwarte diamant 2 EWV 85-12 EWV:1985-12
V7 03-86De pip 44 EWV 86-13/86-33 Strip Reeks : 1.7