vorige volgende

RO 1980 Nr. 2213 (11-09-80) 37 52p.
Nr Naam Vn Titel L P Pag. Creators Code Anderen
1 Woefie V56 Hou dat toch maar in de gaten 1/6 2/3 2 Albert Blesteau (st) 1-4  
2 Jess Long V21 De gele dood 4 1/11 1 4 Arthur Piroton (st)    
3 Zagazik W1 Perzen in de pas! 4 5/11 17 20 Jo-El Azara (t), Crespin (s)    
4 Badminton W2 Tegen 't beest 4 3/11 9 12 Marc Hardy (st)    
5 Geniale Olivier W150 Pffft ik word weer 'ns met 8 1/1 COM Jacques Devos (st) 423  
6 Mick Mac Adam V8 De tiran van Midnight Cross 2 6/21 13 14 Benn (t), Stephen Desberg (s)    
7 Ramtamtam en Kierikieli W16 S.O.S. Jungle! 4 11/11 41 44 Luc Mazel (t), Raoul Cauvin (s)    
8 Dokter Zwitser V27 Kattenplaneet 2 2/21 6 7 Marc Wasterlain (st)    
9 Stripverhalen zonder stripverhalenserie W2545 De vedette 4 9/11 33 36 Malo Louarn (st)    
10 Aurora en Ulysses W9 De wolf met de twee koppen 4 10/11 37 40 Pierre Seron (st)    
11 421 W1 Weet je nog wat er 'n 1 1/1 COM Eric Maltaite (t), Stephen Desberg (s)    
12 Bollie en Billie V906 Oeioeioei Wat heb ik gedaan 1 1/1 COM Jean Roba (st), Vicq (s) 899 KW:1989-46