Trigie (Trigan Empire) (Originele taal)
Overzicht van de tekenaars en schrijvers
nr. datum titel lengte Code/Pub 1e Ref.
V1a 10-65Trigopolis 5 R 1-2 1.1+1
V1b 82Trigopolis 1 2.22+1
V2 10-65Strijd om Trigië 38 R 3-20 1.1+2
V3 05-66Crash in de Jungle 6 R 21-23 1.15+2
V4 02-66Laatste uur voor Elekton 28 R 24-37 1.15+3
V5 06-66Bezoekers uit Gallas 15 R 38-40/L&L 232-237 1.15+4
V6 08-66Het rijk der laatste dagen 6 3/4 L&L 238-242 1.16+2
V7 09-66De wilde Loris 23 L&L 243-255 1.16+3
V8 12-66Oorlog met Hericon 18 L&L 256-264 1.16+4
V9 02-67Kolonie in opstand 18 L&L 265-273 1.17+2
V10 04-67Stad zonder geheugen 12 L&L 274-279 1.17+3
V11 05-67De wraak van Darak 21 1/2 L&L 280-290 1.17+4
V12 08-67De lichtende bollen 14 L&L 291-297 1.20+1
V13 09-67De slag om Trigopolis 38 L&L 298-316 1.18+1
V14 02-68Duel met de dood 29 1/2 L&L 317-331 1.19+2
V15 05-68De zonen van de keizer 62 L&L 332-362 1.13+2
V16 12-68De fatale wijn 16 L&L 363-370 1.14+3
V17 02-69De verboden stad 24 L&L 371-382 1.12+3
V18 05-69Het purperen licht 16 L&L 383-390 1.14+2
V19 07-69De onzichtbare veroordeelde 14 L&L 391-397 1.21+2
V20 08-69De formule van Perik 10 L&L 398-402 1.8+1
V21 10-69De strijd om de macht 26 L&L 403-415 1.7+2
V22 01-70De rode dood 18 L&L 416-424 1.4+2
V23 03-70De valse keizer 28 L&L 425-438 1.12+2
V24 06-70De vijf opdrachten van Trigo 45 2/3 L&L 439-461 1.3
V25 11-70Dreiging uit het heelal 24 1/3 L&L 461-473 1.4+1
V26 02-71De reuze-ibisplant 13 3/4 L&L 474-480 1.21+3
V27 04-71Het geheim van de eeuwige jeugd 16 L&L 480-488 1.9+1
V28 05-71De gewetenloze bediende 16 L&L 489-495 1.11+2
V29 08-71De superkopiëermachine 18 L&L 496-505 1.11+3
V30 08-71De wraak van een vriend 21 7/9 L&L 506-516 1.2+1
V31 09-71De gevangene van Zerss 20 2/9 L&L 516-526 1.2+2
V32 02-72De Zwarte Hertog 16 L&L 527-534 1.9+3
V33 04-72Het hypnotische medaillon 12 L&L 535-540 1.20+2
V34 05-72De magische doos 18 L&L 541-549 1.5+1
V35 07-72De gestolen formule 18 L&L 550-558 1.6+1
V36 09-72De vloek van de mummie 18 L&L 559-567 1.10+1
V37 12-72De voorspelling van Narri 22 L&L 568-578 1.9+2
V38 02-73De microscopische wereld 18 L&L 579-587 1.5+2
V39 04-73Het geheim van Abandon-burcht 18 L&L 588-596 1.10+2
V40 06-73De dubbelganger 18 L&L 597-605 1.6+3
V41 08-73De planeet der ballingen 10 L&L 606-610 1.6+2
V42 09-73Het complot 4 L&L 611-612 1.18+2
V43 10-73Het mysterie van de Tarron-maan 16 L&L 613-620 1.5+3
V44 12-73De vloek van de Zonaanbidders 18 L&L 621-629 1.8+3
V45 02-74De Vorgplaneet 10 L&L 630-634 2.23+3
V46 03-74Het rijzende water 20 L&L 635-644 2.35+2
V47 05-74Het elixer 16 L&L 645-652 2.34+2
V48 07-74De eerzame moordenaar 16 L&L 653-660 2.34+3
V49 09-74De verloren planeet 14 L&L 661-667 2.35+3
V50 11-74De steen van Vorg 20 L&L 668-677 2.33+4
V51 01-75De tirannie van Oom Sennos 8 L&L 678-681 2.25+3
V52 02-75Het kasteel in de bergen 16 L&L 682-689 2.35+4
V53 04-75Het boze oog van Toth Zandu 18 L&L 690-698 1.8+2
V54 06-75De gelofte van Lukaz Rann 20 L&L 699-708 1.7+1
V55 08-75De geheimzinnige stem 18 L&L 709-717 1.10+3
V56 10-75De genezende gokker 12 L&L 718-723 1.19+3
V57 11-75De verzameling van Lipka 16 L&L 724-731 1.11+1
V58 01-76De groene plaag 16 L&L 732-739 1.20+3
V59 03-76De vergeten vallei 16 L&L 740-747 1.21+4
V60 05-76Het radio-actieve gevaar 10 L&L 748-752 1.14+4
V61 06-76Dood uit de ruimte 16 L&L 753-760 2.23+2
V62 08-76De proeven van Janno 16 L&L 761-768 2.22+2
V63 10-76De droom van Krusi 16 L&L 769-776 2.24+4
V64 12-76Het tweede gezicht 10 L&L 777-781 2.22+3
V65 01-77De klauwen van het verleden 20 L&L 782-791 2.25+2
V66 03-77De troonsafstand 16 L&L 792-799 2.23+4
V67 05-77Het universele elixer 16 L&L 800-807 2.25+4
V68 07-77De mol 16 L&L 808-815 2.22+4
V69 09-77De superjet 8 L&L 816-918 2.24+3
V70 10-77De legende van Zonn 12 L&L 820-825 2.33+2
V71 11-77Duel met Cato 16 L&L 826-833 2.24+2
V72 01-78De tirannie van Orismo 20 L&L 834-843 2.32+3
V73 03-78De keizer-rivaal 16 L&L 844-851 2.26+3
V74 05-78De god van Zonda 16 L&L 852-859 2.30+3
V75 07-78Het verraad van Hipsos 12 L&L 860-865 2.33+3
V76 11-78Het slaapmonster 12 L&L 878-883 2.34+4
V77 01-79De vruchten der vergetelheid 28 L&L 884-897 2.30+2
V78 04-79Keizer Keren 28 L&L 898-911 2.26+2
V79 07-79Het ijs van Nivata 24 L&L 912-923 2.32+2
V80 12-79Het verraad van Avaran 26 L&L 932-944 2.31+3
V81 03-80De Skorpiads prelude 22 L&L 945-955 2.27+2
V82 07-80De Skorpiads 28 L&L 956-969 2.27+3
V83 01-81Terugkeer van de Skorpiads prelude 33 2/3 L&L 983-999 2.28+2
V84 05-81Terugkeer van de Skorpiads 26 1/3 L&L 999-1012 2.28+3
V85 08-81De maan Gallas I 30 L&L 1013-1027 2.29+2
V86 11-81De maan Gallas II 24 L&L 1028-1039 2.29+3
V87 02-82De zoon van Salo 20 L&L 1040-1049 2.31+2