Alle stripverhalen van Bill Walsh verschenen in alle stripbladen


Datum Vn Serie Titel L Stripblad Nr. Creators Code Anderen
10-50 BW.MN145 Mickey Mouse Pluto heeft een gouden hart 1 MMZ Bill Wright (t), Bill Walsh (s)    
10-50 FG.MN405 Mickey Mouse Nieuwsgierigheid gestraft 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 84-4
10-50 FG.MN418 Mickey Mouse En het eiland van de dood 24 1/2 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 79-2
10-50 MG.MN390 Mickey Mouse Speelt en wint 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 79-5
10-50 FG.MN533 Mickey Mouse Een merkwaardige geslachtsboom 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 53-36
10-50 MG.MN391 Mickey Mouse Vriend der olifanten 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 77-12
10-50 MG.MN195 Mickey Mouse Als de rukwind komt... 1/4 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 86-11
11-50 W1 Broer Konijn Gestolen goed gedijt niet... 4 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 93-12
11-50 MG.MN294 Mickey Mouse Pluto raakt verdwaald 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 78-1
11-50 MG.MN196 Mickey Mouse Een speciaal geschenk 1/4 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
11-50 MG.MN371 Mickey Mouse Kampioen "boksen" 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-30
11-50 FG.MN519 Mickey Mouse Een niet-alledaagse vangst 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 53-21
11-50 MG.MN289 Mickey Mouse Spring-in-'t-veld 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 83-8
11-50 PM.MN21 Mickey Mouse Een weerloos jongetje 1/4 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 53-21
11-50 PM.BN6 Broer Konijn Broeder Konijn heeft de gewoonte 4 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 79-43
11-50 FG.MN479 Mickey Mouse Een gewettige klacht 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 80-2
12-50 MG.MN351 Mickey Mouse Dingo en de vogelverschrikker 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 53-26
12-50 GWA.MN7 Mickey Mouse Ondank is 's werelds loon 1/2 MMZ George Waiss (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-37
12-50 MG.MN298 Mickey Mouse Overwinnaar tegen wil en dank 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-30
12-50 FG.MN669 Mickey Mouse Oog om oog! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-10
12-50 BW.MN87 Mickey Mouse Heeft een nieuwe hoed 1/2 MMZ Bill Wright (t), Bill Walsh (s)    
12-50 MG.MN356 Mickey Mouse De slapen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 79-12
12-50 FG.MN669 Mickey Mouse Een raszuiver dier! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-9
12-50 FG.MN642 Mickey Mouse De verzonken schat 4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
12-50 FG.MN580 Mickey Mouse Een voordelige reclame 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
12-50 FG.MN509 Mickey Mouse Waar de ijver ontijdig komt 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 9-3 MM 86-2
01-51 FG.MN575 Mickey Mouse Een schone trui 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
01-51 PM.MN25 Mickey Mouse Een prachtige tropee 1/4 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)    
01-51 MG.MN385 Mickey Mouse De schuldige 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 53-35
01-51 FG.MN571 Mickey Mouse Een goed verborgen kluif! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
01-51 MG.MN334 Mickey Mouse Dingo's geheugen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 79-11
01-51 FG.MN572 Mickey Mouse Misrekening! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
01-51 MG.MN330 Mickey Mouse Pluto waakt steeds 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-7
02-51 FG.MN540 Mickey Mouse Mickey wil niet wijken 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 10-20 NLDD 77-8
02-51 MG.MN253 Mickey Mouse Een volmaakt sportsman 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 90-3
02-51 FG.MN539 Mickey Mouse Opgepast voor besmetting 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 80-15
02-51 MG.MN326 Mickey Mouse Kom lucifer Het is tijd 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 78-37
02-51 FG.MN669 Mickey Mouse Dingo maakt zich nuttig 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-9
02-51 MG.MN361 Mickey Mouse Pluto neemt een bad 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 4-17 MM 77-10
02-51 FG.MN669 Mickey Mouse Opgepast Mickey 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-9
02-51 MG.MN377 Mickey Mouse Dingo leert duiken 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-22
03-51 PM.BN8 Broer Konijn Op een dag ontsnapt Broeder Konijn 2 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 79-47
03-51 FG.MN514 Mickey Mouse Beroepsgeweten 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 9-8  
03-51 MG.MN399 Mickey Mouse Een goede leghen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 79-1
03-51 FG.MN513 Mickey Mouse Het bewijs is geleverd 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
03-51 MG.MN268 Mickey Mouse Van mol tot schat 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 76-4
03-51 FG.MN481 Mickey Mouse Mickey vindt de parel 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
03-51 MG.MN309 Mickey Mouse Ondank... 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 78-8
03-51 MG.MN425 Mickey Mouse Een taai parfum 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 76-5
03-51 FG.MN487 Mickey Mouse Mickey slaapwandelaar 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 86-16
03-51 MG.MN209 Mickey Mouse Een zonderlinge geneesheer 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 79-10
03-51 FG.MN677 Mickey Mouse En de toekomstman 20 1/2 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 76-6
03-51 FG.MN476 Mickey Mouse Mickey neemt kiekjes 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 1945 7-23 NLDD 54-19
03-51 MG.MN444 Mickey Mouse Pluto laat zich niet beetnemen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
04-51 PM.MN6 Mickey Mouse De bezoekers zijn welkom! 1/4 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s) 1945 2-22  
04-51 MG.MN431 Mickey Mouse Gevaar voor filmkijkers 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 55-3
04-51 FG.MN489 Mickey Mouse De chef hoeft niet van brillantine 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 1945 2-22  
04-51 MG.MN438 Mickey Mouse Honigeters lusten honigkoeken 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 79-2
04-51 FG.MN640 Mickey Mouse Het raadsel klopt aan de deur 4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 79-1
04-51 FG.MN502 Mickey Mouse Dingo wordt poederdroog! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 1945 8-25  
04-51 MG.MN364 Mickey Mouse Pluto is liefdadig 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 1949 5-8 NLDD 53-27
04-51 FG.MN490 Mickey Mouse Weet men ooit... 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 1945 8-11 NLDD 76-37
04-51 MG.MN272 Mickey Mouse Als de lente terugkeert 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 66-41
05-51 FG.MN669 Mickey Mouse Meer dan volmaakt 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 6-11 MMZ 50-9
05-51 BW.MN139 Mickey Mouse Pluto is een held 1 MMZ Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   NLDD 77-6
05-51 PM.MN5 Mickey Mouse Mickey treft geen schuld 1/4 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-18
05-51 MG.MN217 Mickey Mouse Vindt bondgenoten 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 77-11
05-51 MG.MN210 Mickey Mouse Een te aangenaam gezelschap 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 78-9
05-51 FG.MN590 Mickey Mouse Slaapwekkende muziek 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 1945 12-19 NLDD 79-28
05-51 MG.MN443 Mickey Mouse De wonderen van de televisie 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 80-2
05-51 PM.MN13 Mickey Mouse Luchtschuddingen 1/4 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s) 1945 7-28 NLDD 54-19
05-51 MG.MN203 Mickey Mouse Wie laatst lacht... 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 76-3
06-51 MG.MN445 Mickey Mouse Virtuoos en paljas 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 81-8
06-51 PM.BN11 Broer Konijn Broeder Wolf heeft een 3 MMZ Dick Moores (t), Bill Walsh (s)   NLDD 80-19
06-51 PM.MN9 Mickey Mouse Het ene spook jaagt het andere weg 1/4 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)    
06-51 MG.MN458 Mickey Mouse De kunst der televisie 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 02-25 51  
06-51 FG.MN451 Mickey Mouse De splinter en de balk 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-14
06-51 MG.MN447 Mickey Mouse Ernest 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 12-10 50 MM 77-4
06-51 FG.MN628 Mickey Mouse Dingo doet modern 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-3
06-51 MG.MN457 Mickey Mouse Een te volmaakte pop 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 2-18 50 MM 78-11
06-51 PM.BN10 Broer Konijn 't Was op een dag 3 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 80-23
06-51 FG.MN627 Mickey Mouse Het woord en de daad! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-3
06-51 MG.MN450 Mickey Mouse Twee flinke hazen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 12-31 50 NLDD 55-2
07-51 MG.MN448 Mickey Mouse Een cow-boy in hart en nieren 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 79-3
07-51 MG.MN439 Mickey Mouse Dingo wil gezelschap hebben 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 77-9
07-51 PM.BN12 Broer Konijn Op een dag had Broer 3 MMZ Dick Moores (t), Bill Walsh (s)   NLDD 89-9
07-51 FG.MN608 Mickey Mouse Een stel lastige vrienden 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 81-4
07-51 MG.MN354 Mickey Mouse Vertrouwen in elkaar 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 02-27 49  
07-51 FG.MN605 Mickey Mouse Verboden te fluiten! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
07-51 MG.MN248 Mickey Mouse Hondenbaan 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 02-16 47 MM 78-12
08-51 FG.MN632 Mickey Mouse Een kink in de kabel 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 81-30
08-51 MG.MN339 Mickey Mouse Een hart van peperkoek 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 11-14 48 NLDD 77-41
08-51 PM.BN13 Broer Konijn Op een dag houden broeder 6 MMZ Dick Moores (t), Bill Walsh (s)    
08-51 FG.MN634 Mickey Mouse Een kwade brok! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
08-51 MG.MN327 Mickey Mouse Zij plukken de lauweren 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 79-6
08-51 FG.MN469 Mickey Mouse Een voornaam personage 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
08-51 FG.MN678 Mickey Mouse En de toekomstman 9 1/2 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 76-7
08-51 BW.MN93 Mickey Mouse Pluto kan gaarne zien 1/2 MMZ Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   NLDD 80-5
08-51 FG.MN623 Mickey Mouse Een deskundige 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
08-51 MG.MN329 Mickey Mouse Eigen woonst voor iedereen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 9-5 48 NLDD 77-4
09-51 FG.MN425 Mickey Mouse Fatale hoofsheid 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 88-4
09-51 MG.MN373 Mickey Mouse Een weemoedig hart 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
09-51 FG.MN511 Mickey Mouse Een schoen naar zijn maat 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
09-51 MG.MN341 Mickey Mouse Die een kuil graaft... 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 11-28 48 NLDD 87-23
09-51 FG.MN620 Mickey Mouse Een onontbeerlijk middel 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 74-29
09-51 MG.MN363 Mickey Mouse Pluto berust in zijn lot 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 5-1 49 MM 77-6
09-51 PM.BN9 Broer Konijn Broeder Konijn acht zich enigermate 5 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 81-50
09-51 PM.MN12 Mickey Mouse Mickey vriend der vogelen! 1/4 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)    
09-51 MG.MN401 Mickey Mouse Volmaakte camoeflage 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 1-22 50  
09-51 FG.MN617 Mickey Mouse Een ongelukkige slag 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 74-43
09-51 MG.MN333 Mickey Mouse Een breekbaar vensterglas 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-11
10-51 FG.MN625 Mickey Mouse Pluto kan wel zieker zijn! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-17
10-51 MG.MN234 Mickey Mouse Dingo leidt een rustig leventje 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-27
10-51 PM.MN10 Mickey Mouse Een prachtgeschenk 1/4 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-43
10-51 FG.MN637 Mickey Mouse Mickey's zin voor realisme 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 74-40
10-51 FG.MN679 Mickey Mouse Eega stelt voor:Pflip! 1 3/5 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-55
10-51 FG.MN650 Mickey Mouse Vertrek in raket 3 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 77-43
10-51 FG.MN679 Mickey Mouse De grote wedstrijd 3 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-54
10-51 FG.MN534 Mickey Mouse Dingo's zakelijkheid 1 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 10-8 45 NLDD 54-19
10-51 MG.MN281 Mickey Mouse Dingo in de leer 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 80-3
10-51 FG.MN691 Mickey Mouse Mickey in Afrika 18 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 85-5
11-51 PM.MN22 Mickey Mouse De "overlevende" 1/4 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)    
11-51 MG.MN477 Mickey Mouse Een gevoelig hart 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 7-8 51 MM 80-1
11-51 PM.MN23 Mickey Mouse Tussen twee kwalen... 1/4 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)    
11-51 MG.MN216 Mickey Mouse Te hoge snelheid 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 7-7 46 NLDD 94-31
11-51 FG.MN680 Mickey Mouse Rechercheur 7 1/2 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 76-7
11-51 PM.MN24 Mickey Mouse Een ervaren koper! 1/4 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s) 10-15 45  
11-51 MG.MN362 Mickey Mouse Afhaling ten huize 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-13
11-51 FG.MN647 Mickey Mouse Prachtkampioenen 3 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
11-51 MG.MN463 Mickey Mouse Dingo en het masker 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 4-1 51  
11-51 FG.MN536 Mickey Mouse Ultimatum en... vasten! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 10-16 45 NLDD 77-10
11-51 MG.MN403 Mickey Mouse De held met de tong 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
12-51 MG.MN459 Mickey Mouse Wacht je voor de vogel 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 82-10
12-51 FG.MN538 Mickey Mouse Ongewenste plaatsvervangers 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
12-51 MG.MN251 Mickey Mouse Vrede tot elke prijs! 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 84-28
12-51 MG.MN465 Mickey Mouse St Niklaas kon dit niet voorzien 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
12-51 FG.MN565 Mickey Mouse Een zeldzaam beeld 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
12-51 FG.MN566 Mickey Mouse Je moet tijdig kunnen stoppen! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
12-51 MG.MN256 Mickey Mouse Vrede tot elke prijs 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 53-22
12-51 FG.MN537 Mickey Mouse Opportunisme 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 91-8
12-51 MG.MN405 Mickey Mouse Om de koude te bestrijden 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 55-8
12-51 FG.MN624 Mickey Mouse De ideale medehuurder 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
12-51 MG.MN452 Mickey Mouse Een meesterlijke sprong 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 79-2
01-52 MG.MN478 Mickey Mouse Ellsworth verdedigt zich 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 83-12
01-52 FG.MN521 Mickey Mouse Wie laat knijpen wordt zelf geknepen! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
01-52 MG.MN475 Mickey Mouse Een innemend hartse 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 83-9
01-52 FG.MN523 Mickey Mouse Een geboren kunstenaar! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
01-52 MG.MN494 Mickey Mouse Anders bedoeld 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-52 FG.MN406 Mickey Mouse Opgepast voor de patada 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 84-11
01-52 MG.MN469 Mickey Mouse Naar de natuur 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 85-27
02-52 FG.MN517 Mickey Mouse Het vossenhoedje 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
02-52 FG.MN641 Mickey Mouse Mickey in gangsterland 3 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 77-2
02-52 FG.MN497 Mickey Mouse Een vroegrijp candidaat 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
02-52 FG.MN689 Mickey Mouse Mickey contra IJzeren Masker 17 1/2 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 79-7
02-52 MG.MN400 Mickey Mouse De verloren zoon 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 81-4
02-52 FG.MN520 Mickey Mouse Een warm onthaal! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
02-52 MG.MN470 Mickey Mouse Laat je niet beetnemen Dingo! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-52 FG.MN639 Mickey Mouse Beroepsorientering
3/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Wright (t), Manuel Gonzales (t), Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 53-19
02-52 FG.MN655 Mickey Mouse Een echte hond te zijn... hoe leuk! 3 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 55-7
02-52 MG.MN446 Mickey Mouse Ellsworth is braaf geweest 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 12-3 50 MM 83-6
02-52 MG.MN471 Mickey Mouse Er uit, slaper 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 90-1
03-52 MG.MN418 Mickey Mouse De ontmaskerde dubbelganger 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 83-11
03-52 FG.MN444 Mickey Mouse Een ongelegen lachpartij! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
03-52 MG.MN467 Mickey Mouse Een onverwachte vogel 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 55-16
03-52 FG.MN498 Mickey Mouse Als een vogel op de tak! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 84-6
03-52 MG.MN352 Mickey Mouse Wat men bekomt voor 5 dollar 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 81-27
03-52 FG.MN501 Mickey Mouse Een dringend geval 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
03-52 MG.MN411 Mickey Mouse Afgestudeerd in alles! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 83-5
04-52 FG.MN569 Mickey Mouse Nuttige geschenken! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
04-52 MG.MN367 Mickey Mouse Heen en terug! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
04-52 FG.MN570 Mickey Mouse Goedkope woongelegenheid 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
04-52 FG.MN447 Mickey Mouse Wie kaatst moet de bal afwachten! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 53-20
04-52 MG.MN482 Mickey Mouse De rechtspraak der bijen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
04-52 FG.MN448 Mickey Mouse Botanische zelfverdediging! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 90-18
04-52 W1 Panchito De moeder stier 1 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 80-32
05-52 FG.MN450 Mickey Mouse Wees goed voor inbrekers! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
05-52 FG.MN568 Mickey Mouse Pluto als waakhond! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
05-52 MG.MN368 Mickey Mouse De buil der dromen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
05-52 MG.MN282 Mickey Mouse Van snarentrio tot zangtrio 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
05-52 W2 Panchito Haraja! Fraaie corrida 1 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 80-43
05-52 FG.MN681 Mickey Mouse De toekomstman keert terug! 7 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 77-1
05-52 MG.MN286 Mickey Mouse Dingo geniaal uitvinder 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 11-9 49  
06-52 MG.MN233 Mickey Mouse Een fraai meesterwerk 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
06-52 MG.MN378 Mickey Mouse Wat een nachtmerrie 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-9
06-52 FG.MN446 Mickey Mouse Alles hangt van 't publiek af! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-41
06-52 FG.MN692 Mickey Mouse Mickey en Dingo in Hollywood 15 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 82-1
06-52 FG.MN581 Mickey Mouse Een doelmatige behandeling! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
06-52 MG.MN456 Mickey Mouse Dingo door dik en dun 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 78-37
06-52 FG.MN480 Mickey Mouse Dat is nu een wekker! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-23
07-52 FG.MN485 Mickey Mouse Een te zware brok! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 83-21
07-52 FG.MN682 Mickey Mouse De toekomstman keert terug! 34 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 77-1
07-52 FG.MN483 Mickey Mouse Een radicale remedie! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
07-52 MG.MN355 Mickey Mouse Dingo beleeft een goede dag 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 3-6 49 NLDD 87-24
07-52 FG.MN484 Mickey Mouse De volksvergiftiger! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 88-34
07-52 MG.MN455 Mickey Mouse Dingo herkent zijn vrienden 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 83-45
07-52 FG.MN669 Mickey Mouse Dingo doet het in geweten 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 6-13 47 MMZ 50-9
08-52 MG.MN484 Mickey Mouse Er is plaats voor iedere zaak 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 79-3
08-52 MG.MN392 Mickey Mouse De proef op de som! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-24
08-52 FG.MN527 Mickey Mouse Augurken worden vervangen door augurken! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
08-52 MG.MN483 Mickey Mouse Zijn eerste klant 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
08-52 MG.MN415 Mickey Mouse Een proefje vriendschap 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 81-4
08-52 MG.MN350 Mickey Mouse Mickey is een grote chef 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 1-30 49  
09-52 PM.MN19 Mickey Mouse Wie een kuil graaft... 1/4 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 92-33
09-52 MG.MN441 Mickey Mouse Ellsworth meent het anders 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 83-10
09-52 FG.MN548 Mickey Mouse Zachtheid wordt beloond! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
09-52 MG.MN422 Mickey Mouse Ook roem heeft doornen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 81-5
09-52 FG.MN549 Mickey Mouse Clandestiene passagiers! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
09-52 MG.MN527 Mickey Mouse Een superventilator 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
10-52 MG.MN325 Mickey Mouse Dingo mechanicus 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-41
10-52 MG.MN395 Mickey Mouse Mickey gaat naar een soirée 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 80-12
10-52 MG.MN383 Mickey Mouse Kattenbeschermer 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-50
10-52 PM.MN17 Mickey Mouse Woordelijk! 1/4 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)    
10-52 MG.MN394 Mickey Mouse Autosuggestie 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-15
10-52 FG.MN550 Mickey Mouse Een uitgelezen schotel! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
10-52 MG.MN406 Mickey Mouse Dingo Cirkus 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
11-52 MG.MN491 Mickey Mouse De amateur metselaar! 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 78-46
11-52 FG.MN475 Mickey Mouse Een heilige vrees! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 74-45
11-52 MG.MN468 Mickey Mouse Ellsworth detective 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 5-6 51 MM 81-6
11-52 FG.MN576 Mickey Mouse Schadelijke uitwasemingen 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
11-52 MG.MN486 Mickey Mouse Speel nooit met loden soldaatjes! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
11-52 MG.MN269 Mickey Mouse O! Het wondere toestel! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-16
11-52 FG.MN577 Mickey Mouse Vergissing van wild! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
12-52 FG.MN578 Mickey Mouse In de eigenlijke betekenis! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
12-52 MG.MN528 Mickey Mouse Zeeschuimers op de vijver! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 6-29 52  
12-52 FG.MN579 Mickey Mouse De wekroep van het ras! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
12-52 MG.MN237 Mickey Mouse Een te fraaie wagen! 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
12-52 MG.MN493 Mickey Mouse De vuurdoop van de nieuwe 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 83-1
12-52 FG.MN694 Mickey Mouse In het raam van de tijd 19 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 83-2
12-52 FG.MN585 Mickey Mouse De macht der gewoonte! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
01-53 FG.MN491 Mickey Mouse Heimelijke visvangst 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 93-21
01-53 FG.MN465 Mickey Mouse Een taaie verkoudheid! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
01-53 MG.MN476 Mickey Mouse Een strijdlustige vis! 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-53 MG.MN490 Mickey Mouse Illusie of... wat? 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 81-9
01-53 MG.MN496 Mickey Mouse Gruwelen in eigen huis 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 11-18 51  
01-53 MG.MN462 Mickey Mouse De ridderlijke Ellsworth 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 83-7
01-53 FG.MN649 Mickey Mouse Moet zijn huis uit! 5 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 83-3
01-53 MG.MN532 Mickey Mouse Een huisbrand! 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 7-27 52 MM 82-5
02-53 FG.MN472 Mickey Mouse Onvoorzichtige woorden 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
02-53 MG.MN499 Mickey Mouse De verleiding van de jager 3/4 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-53 MG.MN343 Mickey Mouse 't Was goed bedoeld 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 82-6
02-53 BW.MN115 Mickey Mouse Telkens als ik hardgekookte eieren 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-18
02-53 MG.MN487 Mickey Mouse De onderzoekingsreiziger looft goede prijzen uit 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-53 MG.MN288 Mickey Mouse Gekrompen bij 't wassen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-53 MG.MN538 Mickey Mouse Kennismaking 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 81-5
03-53 MG.MN259 Mickey Mouse Een compromitterende film 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 79-14
03-53 FG.MN674 Mickey Mouse Een geluid dat het plafond doet barsten
1/2 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 97-20
03-53 MG.MN263 Mickey Mouse Opgepast voor de motten 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
03-53 MG.MN479 Mickey Mouse Dingo zoekt inspiratie 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
03-53 MG.MN226 Mickey Mouse Visgeur brengt redding 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
03-53 MG.MN275 Mickey Mouse Vakantie achter slot 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 12-15
04-53 MG.MN397 Mickey Mouse Vreugde storing 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 55-25
04-53 MG.MN279 Mickey Mouse Pak je van hier, lelijke materaar! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
04-53 MG.MN466 Mickey Mouse Vogels niet toegelaten 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 82-12
05-53 FG.MN684 Mickey Mouse Pflip wordt ontvoerd 15 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 77-4
05-53 MG.MN353 Mickey Mouse Alles behalve... spoken 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-10
05-53 MG.MN473 Mickey Mouse Een adjunkt voor Dingo 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
05-53 MG.MN525 Mickey Mouse Substitutie 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 81-6
05-53 FG.MN512 Mickey Mouse Bzzz zzz zzzz 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 89-38
05-53 FG.MN639 Mickey Mouse Ik vind 't leuk als mannen 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Wright (t), Manuel Gonzales (t), Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-72
05-53 MG.MN516 Mickey Mouse Ellsworth gaat naar de film 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
05-53 MG.MN517 Mickey Mouse Er bestaan geen spoken! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 88-9
05-53 FG.MN447 Mickey Mouse Twee uur in een winkel 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-80
05-53 FG.MN435 Mickey Mouse 't Wordt weer tijd om 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
05-53 BW.MN94 Mickey Mouse Heb je een hond aangeschaft 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   MMZ 55-270
05-53 FG.MN519 Mickey Mouse Pang Zeg we zitten niet 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-5
05-53 PM.MN21 Mickey Mouse En pas op dat ik 1/2 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-6
05-53 MG.MN335 Mickey Mouse Hoe vind je m'n nieuwe 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-31
05-53 FG.MN644 Mickey Mouse De zachte Marissa 1 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 86-7
05-53 MG.MN485 Mickey Mouse Slachtoffer uit medelijden 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 82-9
05-53 MG.MN256 Mickey Mouse Ik voel echt voor een 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-62
06-53 MG.MN349 Mickey Mouse Ik heb heerlijk gegeten Mickey 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-145
06-53 MG.MN305 Mickey Mouse Weinig praatgrage invite's 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 3-21 48 MM 81-10
06-53 MG.MN346 Mickey Mouse Dingo geeft het goede voorbeeld 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
06-53 MG.MN520 Mickey Mouse Een ferme knaap 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
06-53 MG.MN292 Mickey Mouse Speeltuig te volmaakt 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
06-53 MG.MN351 Mickey Mouse Waarom koop je toch geen 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-8
07-53 MG.MN364 Mickey Mouse Hier is Pluto's verjaardagscadeau 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-28
07-53 MG.MN472 Mickey Mouse Noodlottig verzuim 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 81-6
07-53 MG.MN349 Mickey Mouse Gevaarlijk spel van schaduwbeelden 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 53-23
07-53 MG.MN423 Mickey Mouse Modellist Dingo! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
08-53 MG.MN366 Mickey Mouse 't Huis zier er wel 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 79-52
08-53 MG.MN488 Mickey Mouse Mislukte jacht 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 82-4
08-53 MG.MN544 Mickey Mouse Een kompagnon voor Dingo 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 81-37
08-53 FG.MN658 Mickey Mouse De heroïsche kat 3 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 98-28
08-53 MG.MN533 Mickey Mouse Gestoorde wraak 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
08-53 MG.MN218 Mickey Mouse Dankbetuigingen met veel omhaal 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
08-53 MG.MN385 Mickey Mouse Dat is sportief he We 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-14
09-53 MG.MN319 Mickey Mouse Dingo kamermeid 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-39
09-53 MG.MN536 Mickey Mouse De mollen wreken zich 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 83-45
09-53 PM.MN16 Mickey Mouse Liggen Pluto liggen Dood Pluto 1/2 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 73-22
09-53 FG.MN533 Mickey Mouse Ik heb uw afstamming nagezocht 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-2
09-53 MG.MN524 Mickey Mouse Naar het plan 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
09-53 MG.MN531 Mickey Mouse Men doet wat men kan 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
09-53 MG.MN370 Mickey Mouse Zoem Zoem Snuf Snuf Zoem 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 56-285
09-53 MG.MN556 Mickey Mouse Triomfantelijke aankomst 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   DDE 13-1
10-53 MG.MN519 Mickey Mouse De belegerde 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
10-53 BW.MN80 Mickey Mouse Meneer U moet vandaag uw 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   NLDD 79-43
10-53 MG.MN521 Mickey Mouse Schreeuwend onrecht 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 83-4
10-53 MG.MN424 Mickey Mouse De laatste der indianen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-15
10-53 MG.MN324 Mickey Mouse Opbeurende vergelijking 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-17
10-53 MG.MN347 Mickey Mouse Denk je dat ik de 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 54-198
10-53 MG.MN564 Mickey Mouse Dingo maakt zich niet ongerust 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
10-53 MG.MN545 Mickey Mouse De goede gids 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
10-53 MG.MN522 Mickey Mouse De indringers 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
10-53 MG.MN526 Mickey Mouse Waartoe een leeuw kan dienen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
11-53 MG.MN561 Mickey Mouse Valse duif 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
11-53 MG.MN380 Mickey Mouse Vergissing 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
11-53 MG.MN512 Mickey Mouse "Gerichte" Reclame 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
11-53 FG.MN670 Mickey Mouse De vrolijke helikopter 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 98-5
11-53 MG.MN529 Mickey Mouse Miskende kunst 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
12-53 MG.MN274 Mickey Mouse Een ster rijst 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
12-53 MG.MN508 Mickey Mouse Een taaie tocht 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
12-53 MG.MN267 Mickey Mouse Een miskende 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-28
12-53 MG.MN514 Mickey Mouse Talent boordevol 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
12-53 MG.MN511 Mickey Mouse Zoete maatjes 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 81-45
12-53 MG.MN382 Mickey Mouse Goeie vangst Dingo! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-5
12-53 FG.MN685 Mickey Mouse De planeet Incognitus 32 1/2 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 77-11
12-53 MG.MN510 Mickey Mouse Een onverhoopt resultaat 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-54 MG.MN376 Mickey Mouse Een gelukkige wraak! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-48
01-54 MG.MN586 Mickey Mouse Kunst wordt beloond! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-54 MG.MN311 Mickey Mouse Ook spoken betalen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 81-34
01-54 MG.MN245 Mickey Mouse Arm klein vogeltje U moet 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 74-49
01-54 MG.MN580 Mickey Mouse De techniek van de goede zit 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-54 MG.MN581 Mickey Mouse Droom... en... werkelijkheid 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-54 MG.MN295 Mickey Mouse Ieder zijn beurt 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 86-26
01-54 MG.MN382 Mickey Mouse Ik ga de hele dag vissen 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-167
02-54 MG.MN515 Mickey Mouse De waakhond 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-54 BW.MN91 Mickey Mouse Van de wal in de sloot 1 MMZ Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-50
02-54 MG.MN246 Mickey Mouse Reklame in acht beelden 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 74-27
02-54 MG.MN299 Mickey Mouse Dopping! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-54 MG.MN330 Mickey Mouse Kom hondje Hallo spelen Hop 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-16
02-54 MG.MN585 Mickey Mouse Een goede koop 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-54 MG.MN583 Mickey Mouse Wat een herrie 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-54 MG.MN384 Mickey Mouse De held en de broek 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-54 MG.MN396 Mickey Mouse Die ouwe hangers kunnen wel 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-37
03-54 FG.MN463 Mickey Mouse Verkeerd beoordeeld! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
03-54 BW.MN120 Mickey Mouse Een goede koop 1 MMZ Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   MM 80-10
03-54 MG.MN230 Mickey Mouse Het drama beloond! 9/16 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
03-54 MG.MN310 Mickey Mouse Beter dan Buffalo Bill! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 81-9
03-54 MG.MN306 Mickey Mouse Ook een handelaar! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
03-54 BW.MN119 Mickey Mouse Dingo's koelmachine 1 MMZ Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-34
03-54 MG.MN414 Mickey Mouse De machine zijner dromen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-44
04-54 FG.MN561 Mickey Mouse Een praktisch aangelegde dief 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
04-54 BW.MN90 Mickey Mouse Dingo's dankbaarheid 1 MMZ Bill Wright (t), Bill Walsh (s)    
04-54 MG.MN402 Mickey Mouse Het uitgestorven ras 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
04-54 MG.MN424 Mickey Mouse Heb je een cadeau gehad 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-157
04-54 FG.MN695 Mickey Mouse Rijk tegen zijn wil 12 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 84-10
04-54 MG.MN572 Mickey Mouse Gevaarlijke dankbaarheid 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
04-54 FG.MN625 Mickey Mouse Ik maak me ongerust over 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-52
04-54 FG.MN622 Mickey Mouse Minnie zal wel in haar 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
04-54 MG.MN497 Mickey Mouse Dingo volhardt 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
05-54 PM.MN5 Mickey Mouse Mag ik m'n vliegtuig terug 1/2 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-31
05-54 FG.MN452 Mickey Mouse Wat zijn dat voor dingen 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
05-54 MG.MN420 Mickey Mouse Wat zeg je van m'n 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 86-9
05-54 MG.MN500 Mickey Mouse De kracht der vitaminen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
05-54 FG.MN476 Mickey Mouse Daar blijven Puk Je weet 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-25
05-54 FG.MN477 Mickey Mouse Dat ziet er lekker uit 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
05-54 FG.MN534 Mickey Mouse Ik heb 'n stuk of 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-55
05-54 PM.MN13 Mickey Mouse Wel Goofy heeft 'n nieuw 1/2 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-33
05-54 MG.MN582 Mickey Mouse Kwetsende waarheid 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
05-54 MG.MN436 Mickey Mouse Dus Puk vergeet nooit dat 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 88-35
05-54 MG.MN372 Mickey Mouse Een rustig plekje 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-29
05-54 MG.MN432 Mickey Mouse Ik ben 'n waterput aan 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 81-12
05-54 MG.MN442 Mickey Mouse Het rodeo 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-50
05-54 FG.MN535 Mickey Mouse Ik wil 'n goed verend 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
06-54 MG.MN369 Mickey Mouse Voordelen van de kunst 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 82-1
06-54 FG.MN480 Mickey Mouse Kan ik hier een wekker 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-90
06-54 MG.MN386 Mickey Mouse Wat een man! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-7
06-54 MG.MN392 Mickey Mouse Puk wil je een paar 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-96
06-54 MG.MN584 Mickey Mouse Het vuur van de kritiek 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
06-54 MG.MN501 Mickey Mouse Een onschuldig grapje 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 83-2
07-54 MG.MN575 Mickey Mouse Een te stille stad 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
07-54 BW.MN81 Mickey Mouse Fijn dat je je huis 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   NLDD 90-37
07-54 MG.MN558 Mickey Mouse Geraas om geraas 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
07-54 MG.MN372 Mickey Mouse Laten we weg gaan 't Is 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 54-189
07-54 MG.MN347 Mickey Mouse De overwinnaar 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 53-41
07-54 MG.MN434 Mickey Mouse Hallo Goofy wat doe je 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
07-54 MG.MN437 Mickey Mouse 't Is hoog tijd dat 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 81-5
08-54 MG.MN427 Mickey Mouse Mickey en Minnie zijn vandaag 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 78-4
08-54 FG.MN467 Mickey Mouse De fee verhoorde hem 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
08-54 MG.MN291 Mickey Mouse Nou moet ik Minnie bij 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-44
09-54 MG.MN416 Mickey Mouse Arm hondje ben je verdwaald 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 55-222
09-54 MG.MN336 Mickey Mouse De bof Ja hij mag 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 79-17
09-54 MG.MN546 Mickey Mouse Trainen dat is de hoofzaak 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 77-3
09-54 MG.MN375 Mickey Mouse Ik help jullie wel naar 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 78-20
09-54 MG.MN612 Mickey Mouse Hatelijke Ellsworth 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
10-54 W51 Mickey Mouse Dingo gestandbeeld! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
10-54 MG.MN565 Mickey Mouse Onweder op bestelling 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
10-54 MG.MN379 Mickey Mouse Een "verstoteling" 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-14
10-54 MG.MN615 Mickey Mouse De onverwachte inbreker 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 78-6
10-54 MG.MN414 Mickey Mouse Volgende dag Volgende nacht Wat 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 54-181
11-54 MG.MN591 Mickey Mouse De gelukkige winnar 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
11-54 MG.MN614 Mickey Mouse Moderne koopmethode! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 78-7
11-54 MG.MN554 Mickey Mouse Eind goed, al goed 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
11-54 MG.MN597 Mickey Mouse Wie kon dat voorzien 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
11-54 MG.MN357 Mickey Mouse Je mag niet op die stoel 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-26
12-54 FG.MN690 Mickey Mouse De stad onder zee 13 1/2 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 79-10
12-54 MG.MN543 Mickey Mouse Rechtzetting! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 82-3
12-54 MG.MN547 Mickey Mouse Geleide verkenning 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 82-6
12-54 MG.MN442 Mickey Mouse Goofy Da's veel te gevaarlijk 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 54-190
12-54 MG.MN551 Mickey Mouse De onverwachte kippenval 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-16
12-54 MG.MN534 Mickey Mouse De naam maakt de hond niet! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
12-54 MG.MN419 Mickey Mouse Tra la-la Wat maak je 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 55-246
12-54 MG.MN616 Mickey Mouse De voorbeeldige dienaar 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-55 MG.MN416 Mickey Mouse Pluto wordt kieskeurig 3/4 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-36
01-55 MG.MN576 Mickey Mouse Wie werkt, moet ook eten! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-55 W3 Panchito De gans met de gouden eieren 1 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)    
01-55 MG.MN450 Mickey Mouse De jacht is weer open 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-38
01-55 W4 Panchito De serenade 1 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)    
01-55 MG.MN431 Mickey Mouse Ik ben moe Goofy en 'k 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-26
01-55 MG.MN549 Mickey Mouse Denk na vóór je handelt 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-55 MG.MN552 Mickey Mouse Je moet 't maar weten! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-55 MG.MN613 Mickey Mouse Hoed je voor veilingskoopjes 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-55 MG.MN542 Mickey Mouse Voorgevoelen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 77-7
02-55 MG.MN605 Mickey Mouse De miskenden of... 't slijk der aarde 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-55 MG.MN600 Mickey Mouse Een graaggelezen schrijver 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-55 FG.MN655 Mickey Mouse De sprekende hond 6 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-72
02-55 MG.MN569 Mickey Mouse Een luilekker baantje 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 78-3
02-55 MG.MN405 Mickey Mouse Goofy ik heb een heleboel 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-63
02-55 FG.MN486 Mickey Mouse Sterker dan Willem Tell... 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
02-55 W5 Panchito De amateur metselaer 1 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 83-43
03-55 MG.MN332 Mickey Mouse Wat een nacht 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-38
03-55 MG.MN393 Mickey Mouse Beroepsoriëntering! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
03-55 W6 Panchito Van sombrero tot arendsnest 1 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 83-39
03-55 MG.MN611 Mickey Mouse Honden ondeugden 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 76-1
03-55 MG.MN602 Mickey Mouse De toekomst ontsluierd 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
04-55 BW.MN86 Mickey Mouse Nee geen tijd nou Maar 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   NLDD 91-43
04-55 MG.MN404 Mickey Mouse Een televisietoestel Dit is een ruiktoestel 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 80-35
04-55 FG.MN653 Mickey Mouse Ik ga m'n kalkoen halen 6 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 78-9
04-55 MG.MN467 Mickey Mouse Wil je niet blijven eten Goofy 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-75
04-55 MG.MN413 Mickey Mouse Een familie-erfdeel 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 78-10
04-55 MG.MN417 Mickey Mouse Meubel revolutie 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 78-2
05-55 FG.MN683 Mickey Mouse Eega Beeva wordt beschaafd 16 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 77-8
05-55 MG.MN610 Mickey Mouse Al te mensachtig! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
06-55 MG.MN397 Mickey Mouse Er zitten weer vogels op de antenne 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-130
06-55 MG.MN419 Mickey Mouse Dingo's schotelmolen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-51
07-55 MG.MN407 Mickey Mouse De eeuwige Dingo 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
07-55 MG.MN421 Mickey Mouse Een graatloze vis 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
07-55 MG.MN502 Mickey Mouse Ellsworth heeft talent 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 81-5
07-55 MG.MN606 Mickey Mouse Eenrichtingskonversatie 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
08-55 MG.MN518 Mickey Mouse Dingo's heldendaad 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
08-55 MG.MN641 Mickey Mouse Dingo's fantasieromans 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
09-55 MG.MN592 Mickey Mouse Ellsworth als millionnair 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
10-55 MG.MN609 Mickey Mouse Verschrikkelijk vooruitzicht 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
10-55 FG.MN687 Mickey Mouse Pflip privé detektief 20 1/2 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 78-3
11-55 O3 Panchito Schijn bedriegt 1 MMZ Bill Walsh (t), Paul Murry (s)   NLDD 80-27
11-55 W7 Panchito Een held 1 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 80-40
11-55 MG.MN608 Mickey Mouse Bouw je eigen huis! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
12-55 MG.MN304 Mickey Mouse Een vals spoor 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-40
12-55 BW.MN94 Mickey Mouse Een hond met afkomst 1 MMZ Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   NLDD 53-20
01-56 MG.MN574 Mickey Mouse Als het hart luistert 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-56 MG.MN563 Mickey Mouse Probaat middel 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-56 MG.MN607 Mickey Mouse Pas gebouwd en reeds verhuurd 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-56 MG.MN239 Mickey Mouse Realisme 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-56 BW.MN146 Mickey Mouse Hondendroom 1 MMZ Bill Wright (t), Bill Walsh (s)    
01-56 W8 Panchito Hoed je voor sprekende vogels 1 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 80-33
02-56 MG.MN523 Mickey Mouse Doe het eens anders 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 89-16
02-56 MG.MN498 Mickey Mouse Brand bij de brandweerman 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 85-41
02-56 W9 Panchito De overwinnaar van Tomaz 1 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 80-42
02-56 MG.MN643 Mickey Mouse De vrienden van onze vrienden 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
03-56 MG.MN365 Mickey Mouse Een mooie Dingo 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-3
03-56 MG.MN620 Mickey Mouse De rollen worden gekeerd 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
03-56 MG.MN604 Mickey Mouse Een gevaarlijk beroep 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
03-56 MG.MN370 Mickey Mouse Rechterlijke ondankbaarheid 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 53-38
03-56 FG.MN686 Mickey Mouse In het land der cowboys 15 1/2 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 78-11
03-56 MG.MN535 Mickey Mouse Gelegenheidsvrienden 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
03-56 MG.MN454 Mickey Mouse Nood en... deugd 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
04-56 MG.MN700 Mickey Mouse Een surpriseverkoop 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
04-56 MG.MN568 Mickey Mouse Een leuk vogeltje 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
04-56 BW.MN96 Mickey Mouse Een kleine vergissing 1 MMZ Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-51
04-56 MG.MN699 Mickey Mouse Pratende papegaaien 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
04-56 MG.MN208 Mickey Mouse De nieuwe hofridder 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
05-56 MG.MN250 Mickey Mouse Winter bij de haard 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-49
05-56 FG.MN663 Mickey Mouse De terugkeer van Pete met het houten been 4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
05-56 MG.MN541 Mickey Mouse Een al te dienstvaardige hond 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
05-56 MG.MN277 Mickey Mouse Een pikante komedie 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
07-56 MG.MN697 Mickey Mouse Ondank 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
07-56 MG.MN278 Mickey Mouse De hangmat 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-25
08-56 MG.MN254 Mickey Mouse Taxi tot elke prijs 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
09-56 MG.MN359 Mickey Mouse De lamp van Aladdin 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-31
09-56 MG.MN667 Mickey Mouse Kies maar goed! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
10-56 MG.MN360 Mickey Mouse Zo het huis, zo de huurder 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-44
12-56 MG.MN720 Mickey Mouse Grote dromen 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-57 MG.MN726 Mickey Mouse De verstekeling 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-57 MG.MN648 Mickey Mouse Uitvindersgenie 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
03-57 MG.MN651 Mickey Mouse Naar de letter 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
08-57 MG.MN725 Mickey Mouse De indringer 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
09-57 BW.MN155 Mickey Mouse Rare sneeuwvent 1 MMZ Bill Wright (t), Bill Walsh (s)    
09-57 MG.MN595 Mickey Mouse Zwijgen is goud 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
09-57 MG.MN735 Mickey Mouse Obsessie 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
09-57 MG.MN750 Mickey Mouse Nieuwe muziek 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
10-57 FG.MN807 Mickey Mouse Een verantwoorde aankoop 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
10-57 FG.MN810 Mickey Mouse Koekoek! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
10-57 BW.MN149 Mickey Mouse Infernale machine 1 MMZ Bill Wright (t), Bill Walsh (s)    
11-57 FG.MN811 Mickey Mouse Davy lanceert de mode 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
11-57 MG.MN738 Mickey Mouse Haal de rem dicht! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
11-57 FG.MN812 Mickey Mouse Kleine Davy richt af 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
12-57 W10 Panchito Komt te laat! 1 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 83-50
12-57 FG.MN927 Mickey Mouse Telefoon en zwemkunst 1/2 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
01-58 MG.MN788 Mickey Mouse De temmer getemd 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-58 MG.MN758 Mickey Mouse Kinderbeul 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-58 MG.MN736 Mickey Mouse Een mooie slee 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
01-58 BW.MN158 Mickey Mouse Het goede midden 1 MMZ Bill Wright (t), Bill Walsh (s)    
03-58 BW.MN157 Mickey Mouse Slimmer dan slim 1 MMZ Bill Wright (t), Bill Walsh (s)    
06-58 FG.MN706 Mickey Mouse De kleine Davy 16 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
06-58 FG.MN801 Mickey Mouse Studie is alles 1 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
06-58 MG.MN764 Mickey Mouse Impulsieve deelgenoten 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
08-58 MG.MN756 Mickey Mouse Te overtuigend 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
09-58 BW.MN156 Mickey Mouse Het slechte voorbeeld 1 MMZ Bill Wright (t), Bill Walsh (s)    
09-58 W11 Panchito Arme senor Martinez! 1 MMZ Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 80-48
09-58 MG.MN757 Mickey Mouse Ellsworth en de speelse duiver 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
09-58 FG.MN797 Mickey Mouse Vlechtschaatsen 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
12-58 MG.MN507 Mickey Mouse De Kerstmisgeest 1/2 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 86-2
01-59 MG.MN748 Mickey Mouse Een deskundige op bioscoopgebied 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-59 FG.MN802 Mickey Mouse Gelukkig maar! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
02-59 FG.MN798 Mickey Mouse Op heterdaad betrapt! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
02-59 FG.MN803 Mickey Mouse Kwam niet voor op het programma 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
02-59 FG.MN795 Mickey Mouse Het monster 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
02-59 FG.MN792 Mickey Mouse Ook een familie! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
03-59 FG.MN789 Mickey Mouse De rechter kent zijn pappenheimers 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
03-59 MG.MN712 Mickey Mouse Mickey kapt brandhout 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
03-59 FG.MN793 Mickey Mouse IJshockey van je welste! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
03-59 FG.MN790 Mickey Mouse Arme Dumbo 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
03-59 FG.MN782 Mickey Mouse Een bedrieglijk spoor 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
04-59 FG.MN778 Mickey Mouse Een prestatie 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
04-59 FG.MN772 Mickey Mouse Mysterie 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
04-59 MG.MN740 Mickey Mouse Dingo's geheim 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
04-59 FG.MN780 Mickey Mouse Zware beschuitjes 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
04-59 FG.MN779 Mickey Mouse Logenstraffing 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
04-59 FG.MN771 Mickey Mouse Toevluchtsoord 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
05-59 FG.MN773 Mickey Mouse Van de regen in de drop... 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
05-59 FG.MN777 Mickey Mouse Obsessie 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
05-59 FG.MN781 Mickey Mouse Strenge koude 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
06-59 MG.MN746 Mickey Mouse Een perfecte val 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
06-59 FG.MN1643 Mickey Mouse Surprise-portret 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
08-59 FG.MN1645 Mickey Mouse De kampioen 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
08-59 MG.MN742 Mickey Mouse Wees nieuwsgierig! 1 MMZ Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
08-59 FG.MN1596 Mickey Mouse Een langdurige slaap 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
08-59 FG.MN1598 Mickey Mouse Kinderspel 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
08-59 FG.MN765 Mickey Mouse Een aantrekkelijke hoed! 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
09-59 FG.MN1664 Mickey Mouse Brand 1/4 MMZ Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
03-63 W1 Nikki De wilde hond uit het noorden 17 PEP Jesse Marsh (t), Bill Walsh (s)    
10-66 MG.MN272 Mickey Mouse Ga maar met je nieuwe buurtje 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-29
05-67 MG.MN765 Mickey Mouse Tot ziens maar weer Goofy 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-28
12-67 MG.MN790 Mickey Mouse Tjonge Hier heb ik me 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-23
12-67 BW.MN79 Mickey Mouse Lieve Mickey vanmiddag om drie 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   MM 85-8
01-68 MG.MN348 Mickey Mouse Mickey Ik heb zojuist besloten 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-34
02-68 MG.MN899 Mickey Mouse Nou Ik ben benieuwd wat er 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 93-31
03-68 MG.MN709 Mickey Mouse Natuurlijk Pluto is 'n slimme 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 99-43
07-68 MG.MN939 Mickey Mouse Ho Hum Bzzz Raad hoeveel 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-69 MG.MN1006 Mickey Mouse Mickey is er dol op 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-69 BW.MN73 Mickey Mouse Goede morgen Minny Ben je 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   NLDD 73-51
05-69 MG.MN262 Mickey Mouse Pff Wat heb ik 't warm 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-19
06-69 MG.MN903 Mickey Mouse Mooi weer vandaag he We 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 99-7
09-69 MG.MN707 Mickey Mouse Zit alles goed op slot 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
09-69 MG.MN782 Mickey Mouse Tjonge Pluto Ik weet wel 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
10-69 MG.MN202 Mickey Mouse Goeie help Ik kan m'n 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 89-27
12-69 MG.MN805 Mickey Mouse Tjonge Er is vannacht sneeuw 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 97-3
12-69 MG.MN200 Mickey Mouse Vliegensvlug Wij vliegen overal 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 78-9
09-70 FG.MN660 Mickey Mouse Goofy Ze vertellen dat jij 1 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 97-17
06-72 FG.MN471 Mickey Mouse Foei Met dit belletje kan iedereen 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
07-72 MG.MN1047 Mickey Mouse Hm Het ziet er naar uit 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
08-72 MG.MN1049 Mickey Mouse Grauww Tjonge Grromm 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
06-73 PM.MN16 Mickey Mouse Vooruit Pluto Ga dood liggen 1/2 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   NLDD 53-36
12-73 MG.MN232 Mickey Mouse Hier Pluto Nu heb 'k er 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
12-73 BW.MN73 Mickey Mouse Goeiemorgen Minnie ga je 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   NLDD 69-7
04-74 FG.MN515 Mickey Mouse Wij zullen voor jou eens 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
05-74 BW.MN101 Mickey Mouse Ik moet even een dringende 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s)    
07-74 MG.MN246 Mickey Mouse Goed Ik moet aan de 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 54-175
07-74 FG.MN620 Mickey Mouse Zorg ervoor Puk dat oom 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-49
09-74 BW.MN107 Mickey Mouse Arm verdwaald hondje Je zal 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-47
09-74 FG.MN551 Mickey Mouse He wat is er aan de 1/4 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
10-74 FG.MN637 Mickey Mouse Wat een dom boek Ik 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-54
10-74 PM.MN7 Mickey Mouse [Mickey steelt krant in trein] 1/2 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s)    
10-74 FG.MN459 Mickey Mouse Dit is een geschikt plekje 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 90-23
10-74 FG.MN617 Mickey Mouse Dit is een boemerang Puk 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-51
11-74 FG.MN475 Mickey Mouse Brrr Wat een griezelige film 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-110
11-74 W380 Mickey Mouse Dus jij hebt gisteren gespijbeld 1/2 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s)    
12-74 MG.MN245 Mickey Mouse Arm klein vogeltje U moet 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC#114 NLDD 54-3
01-75 FG.MN545 Mickey Mouse Dit is een uitstekend middel tegen 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
04-75 FG.MN546 Mickey Mouse Weet je zeker dat die man 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 90-22
04-75 MG.MN684 Mickey Mouse Heeft u misschien een karweitje voor 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
07-75 MG.MN219 Mickey Mouse Ha die oom Mickey Ik speel 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
06-76 MG.MN611 Mickey Mouse Wat 'n leuke hond Ja he 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 55-232
07-76 MG.MN385 Mickey Mouse Ha ik lijk Robin Hood wel 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-14
08-76 MG.MN203 Mickey Mouse Hi hi Wat leuk Waar lijkt die op 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-33
09-76 MG.MN268 Mickey Mouse Ik heb er genoeg van 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-22
09-76 FG.MN490 Mickey Mouse Mickey je hebt nog helemaal 1/4 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-29
10-76 MG.MN425 Mickey Mouse We zullen Pluto eens extra 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-24
10-76 MG.MN190 Mickey Mouse Ziezo Dat behangetje zit er 1/4 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
11-76 FG.MN677 Mickey Mouse De man van de toekomst 21 1/2 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-25
11-76 MG.MN351 Mickey Mouse He Goofy koop toch eens 'n 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-8
12-76 FG.MN678 Mickey Mouse Kennismaking met Pflip de tnukkelboe 9 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-45
12-76 FG.MN679 Mickey Mouse Dag Ega Pflip is zeker in 4 1/2 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-54
12-76 FG.MN680 Mickey Mouse Ega wat is er Ik begrijp 7 1/4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-58
12-76 MG.MN330 Mickey Mouse Oh wat een leuk hondje Hallo 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-16
01-77 FG.MN681 Mickey Mouse De atoombrella 5 1/2 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-86
01-77 FG.MN682 Mickey Mouse De atoombrella 14 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-92
01-77 BW.MN121 Mickey Mouse U boft meneer Dit is de 1 MM Bill Wright (t), Bill Walsh (s)    
01-77 MG.MN329 Mickey Mouse De reuk van deze zalm 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-46
02-77 GWA.MN12 Mickey Mouse Krijg je een loge Ja 2 MM George Waiss (t), Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 83-3
02-77 PM.MN26 Mickey Mouse Ziezo Ik ga een mooi cementen 2 MM Paul Murry (t), Bill Walsh (s)    
02-77 BW.MN148 Mickey Mouse Zullen we een taxi nemen 4 MM Bill Wright (t), Manuel Gonzales (t), Paul Murry (t), Bill Walsh (s)    
02-77 FG.MN639 Mickey Mouse Kijk Kijk Het is goed 2 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Wright (t), Manuel Gonzales (t), Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-72
02-77 FG.MN641 Mickey Mouse Hmm niet slecht Hmmm ik vraag 4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-69
02-77 MG.MN661 Mickey Mouse Een geest in de fles 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-77 FG.MN553 Mickey Mouse Ik zal maar uit de buurt 1/4 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
02-77 BW.MN139 Mickey Mouse Pas goed op het huis 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-30
02-77 FG.MN540 Mickey Mouse [Man valt in put] 1/4 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-17
02-77 W401 Mickey Mouse Er gaat niets boven een 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s)    
03-77 FG.MN682 Mickey Mouse En de spion 21 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-92
03-77 MG.MN546 Mickey Mouse Goofy ben je aan het oefenen 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 54-207
03-77 FG.MN536 Mickey Mouse Als je nog een keer 1/4 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-59
04-77 FG.MN684 Mickey Mouse Pflip wordt ontvoerd! 27 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-134
04-77 MG.MN447 Mickey Mouse Wat is dat M'n compagnon 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-36
05-77 MG.MN272 Mickey Mouse Ga maar met je nieuwe buurtje 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-29
05-77 BW.MN130 Mickey Mouse Nog maar 30 seconden oom 1/2 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   NLDD 90-6
06-77 MG.MN363 Mickey Mouse Vooruit Pluto Laat mij eens 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-49
07-77 MG.MN542 Mickey Mouse Je huis ziet er verwaarloosd uit 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 55-226
07-77 FG.MN657 Mickey Mouse Puk slaat op de vlucht! 5 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) WDC#128  
08-77 FG.MN683 Mickey Mouse Is Ega Beva wel normaal? 30 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 55-240
08-77 MG.MN301 Mickey Mouse Bij deze scene hebben we 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-41
09-77 MG.MN439 Mickey Mouse Goofy leeft als een kluizenaar 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-40
10-77 MG.MN361 Mickey Mouse En zorg dat je zo 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-19
10-77 MG.MN339 Mickey Mouse Ha daar zit er een 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-43
10-77 FG.MN650 Mickey Mouse Mickey en Goofy naar de maan! 4 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) MM469 MMZ 51-54
11-77 FG.MN685 Mickey Mouse De planeet van het gelaatloze volk 35 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-168
11-77 MG.MN217 Mickey Mouse En niet vechten hoor Pluto 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-31
12-77 MG.MN391 Mickey Mouse Ik wil wedden dat ik 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-3
01-78 FG.MN693 Mickey Mouse Een geestig spookavontuur 26 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
01-78 MG.MN294 Mickey Mouse Pluto Pluto Waar zit je 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-4
02-78 MG.MN417 Mickey Mouse Ik ga miljoenen verdienen Mickey 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 55-238
03-78 FG.MN687 Mickey Mouse Mickey Mouse en Ega Beva als detectives 21 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 55-263
03-78 MG.MN569 Mickey Mouse Zo je hebt dus een 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 55-228
03-78 MG.MN200 Mickey Mouse Wij vervoeren alles wat u 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 69-51
04-78 MG.MN427 Mickey Mouse Mickey en Minnie gaan vandaag 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-32
04-78 MG.MN392 Mickey Mouse Oom Goofy vraagt of je 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-96
04-78 MG.MN397 Mickey Mouse Bah Wedden dat die verdraaide 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-130
05-78 FG.MN688 Mickey Mouse De verloren schat van Moook 35 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
05-78 MG.MN431 Mickey Mouse Bah We hebben weer niets gevangen 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-26
05-78 MG.MN375 Mickey Mouse Stil maar Pluto Ik haal 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-39
06-78 MG.MN615 Mickey Mouse Iedere nacht hetzelfde En alleen 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 54-212
07-78 MG.MN614 Mickey Mouse Nee Mickey ik kan onmogelijk 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 54-214
08-78 FG.MN696 Mickey Mouse Kiekeboe op Ikkieboe 36 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
08-78 MG.MN309 Mickey Mouse Smeer 'm Boefie Jou kunnen 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-23
09-78 FG.MN698 Mickey Mouse Mickey's dubbelganger 30 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
09-78 FG.MN653 Mickey Mouse Ik ga naar Goofy om de kalkoen 6 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) W.D.C. #99 NLDD 55-15
09-78 MG.MN210 Mickey Mouse Pluto jij krijgt er vandaag een 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-32
09-78 MG.MN456 Mickey Mouse Een kaartje graag Hi hi 2/3 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-90
09-78 MG.MN326 Mickey Mouse Kom lucifer Het is tijd 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-18
10-78 MG.MN413 Mickey Mouse Wel professor zijn uw nazoekingen 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 55-237
11-78 FG.MN686 Mickey Mouse De terreur van Kriebeltown 33 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 56-285
11-78 MG.MN457 Mickey Mouse Hee da's een leuk kereltje 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-37
11-78 MG.MN491 Mickey Mouse Zo ga je een huis bouwen 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-109
12-78 MG.MN248 Mickey Mouse En het afschuwelijke monster nam 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-42
01-79 FG.MN701 Mickey Mouse Wing Ding's wereld 10 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
01-79 FG.MN640 Mickey Mouse Enge buren 9 MM Floyd Gottfredson (t), Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC 93 MMZ 51-27
01-79 MG.MN399 Mickey Mouse Volgens het weerbericht kunnen we 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-21
01-79 MG.MN452 Mickey Mouse Doe jij ook mee Ja 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-64
01-79 MG.MN484 Mickey Mouse Grijp uw kans dames en 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-95
02-79 FG.MN418 Mickey Mouse En het Dodemanseiland 22 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-1
02-79 MG.MN438 Mickey Mouse We kunnen hier mooie natuurfoto's 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-27
03-79 MG.MN448 Mickey Mouse Een robotcowboy Ja ik ga er 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-39
04-79 MG.MN259 Mickey Mouse Deze film zal duidelijk maken 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-126
04-79 MG.MN347 Mickey Mouse Oh Mickey er zijn zulke 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 53-41
04-79 MG.MN191 Mickey Mouse Dat lijkt nergens op maatje 1/2 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
04-79 MG.MN336 Mickey Mouse Mazelen Precies wat ik zeg 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-38
05-79 MG.MN390 Mickey Mouse Lukt het Goofy Bijna Ik 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-2
06-79 MG.MN327 Mickey Mouse Grote Wedstrijd Start Daar gaan 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-44
06-79 FG.MN763 Mickey Mouse Tjonge wat jammer dat je 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
06-79 FG.MN727 Mickey Mouse Ja cement Ik ga zelf 3/8 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
06-79 FG.MN721 Mickey Mouse Eindelijk zo'n leuk weerhuisje waar 3/8 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
06-79 FG.MN728 Mickey Mouse Lieve help Ze hebben tegenwoordig 3/8 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
07-79 FG.MN689 Mickey Mouse In Muisopotamië 36 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-70
07-79 MG.MN424 Mickey Mouse Een verjaardagskado van je neef 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-157
07-79 MG.MN416 Mickey Mouse Zielig verdwaald hondje je vindt 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-36
07-79 FG.MN590 Mickey Mouse Oe-waaah langdurige opera's z z 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-32
08-79 MG.MN327 Mickey Mouse Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-44
08-79 FG.MN586 Mickey Mouse Alstublieft meneer Plezier er mee 1/4 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
08-79 FG.MN593 Mickey Mouse Nu Puk en Max slapen 1/4 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
10-79 FG.MN690 Mickey Mouse Avonturen onder water 39 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 54-217
10-79 MG.MN209 Mickey Mouse Natuurlijk Mickey Ik zal doen 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-24
10-79 FG.MN617 Mickey Mouse Kijk eens een oom van 1/4 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-51
10-79 FG.MN434 Mickey Mouse Jawel Daar zit geld in 1/4 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
10-79 PM.BN6 Broer Konijn Broer Konijn doet zijn boodschappen 4 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P.46-2 MMZ 50-7
10-79 BW.MN80 Mickey Mouse Geachte heer als u niet 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) W.D. 57 NLDD 53-40
11-79 MG.MN334 Mickey Mouse Ziezo ik heb alles en jij 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-15
11-79 PM.BN8 Broer Konijn Broer Konijn moet soms rare 4 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) B.R. 464 MMZ 51-21
12-79 MG.MN356 Mickey Mouse Goofy heeft een nieuw baantje en 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-10
12-79 MG.MN366 Mickey Mouse Nou Goofy ik hoop dat 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.C. 145 NLDD 53-31
01-80 MG.MN477 Mickey Mouse Nou als je 'n paar klusjes 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-56
01-80 FG.MN479 Mickey Mouse Tjonge wat een wirwar 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) W.D.C.76 MMZ 50-7
02-80 BW.MN93 Mickey Mouse Een lief beestje vind je 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) W.D.C.97 MMZ 51-45
02-80 MG.MN192 Mickey Mouse Een fraai eierkluster dan Slechts 1/4 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-80 FG.MN407 Mickey Mouse Deze keer zullen ze me 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 90-43
02-80 MG.MN443 Mickey Mouse Hoe gaat het met je filmwerk 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-32
02-80 MG.MN330 Mickey Mouse Kijk goed uit voor inbrekers 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-16
03-80 MG.MN281 Mickey Mouse Wat zie jij eruit Goofy 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-55
03-80 MG.MN395 Mickey Mouse Ha eindelijk de stomerij Zonder 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-104
03-80 FG.MN613 Mickey Mouse Tja Het ziet er gezellig 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
04-80 MG.MN370 Mickey Mouse Bzzz Bzzzz Snuf Snuf Bzzzz 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 53-38
04-80 FG.MN539 Mickey Mouse Lieve help en wat nu 1/4 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-18
04-80 MG.MN1004 Mickey Mouse Haa dat oude pak past 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
05-80 BW.MN106 Mickey Mouse Hee wat is er met jou 1 MM Bill Wright (t), Bill Walsh (s)    
05-80 PM.BN11 Broer Konijn Op een dag krijgt meneer 3 NLDD Dick Moores (t), Bill Walsh (s) WDP 7-217 84 '46 MMZ 51-35
06-80 FG.MN703 Mickey Mouse Oom Gammel op bezoek 34 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) M.M.Daily 15/9-54-3/1-55  
06-80 PM.BN10 Broer Konijn Bert Buidelrat en Wim Wasbeer 3 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-38
07-80 BW.MN132 Mickey Mouse Bij de estafetteloop geef je 1 MM Bill Wright (t), Bill Walsh (s)    
07-80 O3 Panchito Tjonge Dat is nu het 1 NLDD Bill Walsh (t), Paul Murry (s) 10-22-'45 MMZ 55-265
07-80 W13 Panchito Hmm die 500 pesos kan 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s)    
07-80 W14 Panchito Ik begrijp niet waar al 1 NLDD Bill Walsh (st)    
08-80 BW.MN110 Mickey Mouse Lieve help Goofy Wat voer 1 MM Bill Wright (t), Bill Walsh (s)    
08-80 W15 Panchito Toen stormde hij op de 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s)    
08-80 W1 Panchito Kijk eens Margarita Ziet Don 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-81
08-80 W8 Panchito Uw oom Porfirio heeft U 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   MMZ 56-277
08-80 W16 Panchito Arme Hermitio 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 5-20-1945  
08-80 MG.MN404 Mickey Mouse Wat is dat Goofy Een 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.C. 158 NLDD 55-15
08-80 W17 Panchito Je bent altijd een trouwe 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 1-21-1945  
09-80 FG.MN656 Mickey Mouse Ha Ik heb echt zin in m'n vakantiereisje 6 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) M.M. Daily 12-2/12-M/46 NLDD 93-29
09-80 BW.MN127 Mickey Mouse Doe het nou niet Goofy 1 MM Bill Wright (t), Bill Walsh (s)    
09-80 W18 Panchito Arme Senor Martinez kunt u 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 11-26-1944  
09-80 W19 Panchito Hi Hi Panchito de schrielhaan 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 4-8-1945  
09-80 W20 Panchito Scheer je weg slappeling Zie 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 3-25-1945  
09-80 W21 Panchito Bah Daar heb je de 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 2-25-1945  
10-80 FG.MN697 Mickey Mouse Bezoekers uit de ruimte 33 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) M.M. Daily 3-10/52-6-3/53  
10-80 BW.MN120 Mickey Mouse Hield dat hatsjie genies maar 1 MM Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   MMZ 54-178
10-80 W7 Panchito Ik ben verzot op honkbal 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 9-23-1945 MMZ 55-265
10-80 W22 Panchito Het kan mij niets schelen 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 2-11-1945  
10-80 W9 Panchito Mijn stier en ik zijn 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 1-7-1944 MMZ 56-280
10-80 W2 Panchito M'n beste senor Martinez vanaf 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 2-18-1945 MMZ 52-84
10-80 W23 Panchito Kijk eens senor Martinez Daar 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 4-15-1945  
11-80 W24 Panchito Maar senorita als iemand mij 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 6-17-1945  
11-80 W25 Panchito Dit lijkt me wel een 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 7-22-1945  
11-80 W26 Panchito Een paar spaanse pepers erbij 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) wdp 1945  
11-80 W11 Panchito Ach een circus Geweldig he 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) wdp 1945 MMZ 58-414
12-80 BW.MN108 Mickey Mouse Ziezo Goofy het is klaar 1 MM Bill Wright (t), Bill Walsh (s)    
12-80 W27 Panchito Stel je eens voor Ik 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 11-12-1944  
12-80 W28 Panchito Ach had ik maar de moed 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 7-15-1945  
12-80 W29 Panchito Ahhh vanavond heb ik 'n 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 12-3-1944  
12-80 W30 Panchito Ah wat een prachtige dag 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 5-6-1945  
01-81 FG.MN522 Mickey Mouse Oeps daar gaat 't deksel 1/2 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
01-81 FG.MN608 Mickey Mouse Arm klein vogeltje 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-41
02-81 FG.MN506 Mickey Mouse Wat jij brutale 1/2 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
02-81 MG.MN310 Mickey Mouse Ik hoop dat je inmiddels 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 4-25-1948 MMZ 54-179
03-81 FG.MN440 Mickey Mouse Aaarrrr 1/2 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
03-81 MG.MN280 Mickey Mouse 's Ochtends Ik heb gisteren weer te 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
03-81 MG.MN255 Mickey Mouse Alsjeblieft je nieuwe volautomatische keuken 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 82-33
04-81 MG.MN389 Mickey Mouse Tjonge geen werk en nog 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
04-81 MG.MN398 Mickey Mouse En nu wil je Beo 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
04-81 MG.MN400 Mickey Mouse Hee waar is je Beo 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-70
04-81 MG.MN415 Mickey Mouse Wat staan jullie te kijken 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-98
04-81 MG.MN318 Mickey Mouse Even kijken hoe Goofy het 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
05-81 MG.MN243 Mickey Mouse Bah Er is alleen nog 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 1-12-1947  
05-81 MG.MN538 Mickey Mouse Je bent nu echt een lid 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-125
05-81 MG.MN502 Mickey Mouse Hee da's net wat voor mij 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 55-249
05-81 MG.MN422 Mickey Mouse En ik vind het talent 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-102
05-81 MG.MN435 Mickey Mouse Toch is het niet goed 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
05-81 MG.MN437 Mickey Mouse Het wordt eindelijk tijd dat 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-31
05-81 MG.MN314 Mickey Mouse Tjonge en je hebt 'm 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
06-81 MG.MN472 Mickey Mouse Mooi he Leo een knus 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-144
06-81 MG.MN525 Mickey Mouse Nou om het goed te maken 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-135
06-81 MG.MN468 Mickey Mouse Verhip m'n manchetknopen zijn weg 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-110
06-81 MG.MN316 Mickey Mouse Honderd gulden voor 'n ouwe 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
07-81 MG.MN261 Mickey Mouse Hee leuk Laten we daarheen 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
07-81 MG.MN352 Mickey Mouse Okee Goofy Doe maar kalm 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 2-13-1949 MMZ 52-76
07-81 FG.MN651 Mickey Mouse Ik vraag me af waarvoor 6 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 23-9/5-10-'46  
07-81 FG.MN632 Mickey Mouse Tjongen Wat 'n fraai exemplaar 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-43
07-81 MG.MN307 Mickey Mouse Maar Minnie ik heb alleen 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 4-4-1948  
07-81 MG.MN283 Mickey Mouse Een paar dagen later We 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 10-19-1947  
08-81 MG.MN445 Mickey Mouse Wel heren nog 'n korte 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-34
08-81 MG.MN311 Mickey Mouse Ik hoop dat je blij 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 5-2-1948 MMZ 54-171
09-81 FG.MN398 Mickey Mouse Voor de laatste keer Pluto 3 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) W.D.C. 62-44  
09-81 MG.MN490 Mickey Mouse Ik wist helemaal niet dat 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-118
09-81 MG.MN553 Mickey Mouse Zoekt een huisdier 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 12-21-1952  
09-81 MG.MN544 Mickey Mouse Dat het met die aap 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 10-19-1952 MMZ 53-149
10-81 MG.MN305 Mickey Mouse Wat kijk je sip Goofy 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-140
10-81 MG.MN257 Mickey Mouse Ober Zeg ober Hee ober 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 4-20-1947  
10-81 MG.MN270 Mickey Mouse Wat is er met jou 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 7-20-1947  
11-81 MG.MN303 Mickey Mouse Hela Kom mee Goofy Vooruit 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 87-2
11-81 MG.MN511 Mickey Mouse Ach gut kijk nou eens 2 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 3-2-1952 MMZ 53-166
12-81 FG.MN431 Mickey Mouse Reis naar de toekomst! 31 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) .44  
12-81 MG.MN432 Mickey Mouse Ja ik ben 'n put 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-21
12-81 MG.MN387 Mickey Mouse Ik hoop dat 't niet 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
12-81 PM.BN9 Broer Konijn Eens kijken of meneer Beer 5 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 5-26/6-23-1956 MMZ 51-50
01-82 FG.MN692 Mickey Mouse In Hollywood 27 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 26/3-23/6-51 MMZ 52-88
01-82 MG.MN369 Mickey Mouse Hoi Mickey waar ga je heen 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 54-191
01-82 W31 Panchito Hallo padvinders Weten jullie niet 1 NLDD Bill Walsh (t), Paul Murry (s) W.D.P. 6-10-45  
01-82 FG.MN627 Mickey Mouse Echt Goofy Dat was de 1 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-38
01-82 FG.MN628 Mickey Mouse Is onze gast alweer 1 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-37
02-82 MG.MN358 Mickey Mouse Bah ik kan niet slapen Als 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-82 MG.MN450 Mickey Mouse Hee 't jachtseizoen is geopend 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-38
02-82 W32 Panchito Margarita Het mooiste meisje van 1 NLDD Bill Walsh (t), Paul Murry (s) W.D.P. 11-5-45  
03-82 MG.MN264 Mickey Mouse Mooi Maar wat zou 't zijn 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
03-82 MG.MN543 Mickey Mouse Wil jij een potje Leo 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 54-217
04-82 MG.MN488 Mickey Mouse Kijk ze 'ns achter die 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-148
04-82 FG.MN451 Mickey Mouse Oom Mickey Wacht eens even 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-36
04-82 MG.MN269 Mickey Mouse Ziezo Nu zou hij het 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 7-13-1947 MMZ 52-111
05-82 FG.MN620 Mickey Mouse En zorg jij ervoor dat oom 1/2 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-49
05-82 MG.MN345 Mickey Mouse Een mooi plantje maar erg 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 12-26  
05-82 MG.MN532 Mickey Mouse Hee Leo Brand Brand Brand 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 7-27 MMZ 53-121
06-82 FG.MN621 Mickey Mouse Ah Mickey Kom binnen Wat zie 1/2 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 82-6
06-82 FG.MN621 Mickey Mouse Tjonge ik wist niet dat 1/2 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MM 82-6
06-82 MG.MN343 Mickey Mouse Wat een dapper beest niet 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 12-12-48 MMZ 53-123
06-82 FG.MN705 Mickey Mouse Pluto is verliefd! 7 3/4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
06-82 MG.MN547 Mickey Mouse Hee wat heb je daar nou 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 54-218
06-82 MG.MN790 Mickey Mouse Hier heb ik me al 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) MM 99 NLDD 67-50
06-82 MG.MN293 Mickey Mouse 't Spijt me dat je 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC 131  
06-82 MG.MN278 Mickey Mouse Ha Als ik elastiek gebruik past 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC 131 MMZ 56-302
06-82 W33 Panchito Ha Dat zou ik best willen 1 NLDD Bill Walsh (t), Paul Murry (s) W.D.P. 6-3-45  
07-82 MG.MN433 Mickey Mouse Zul je geen kattekwaad uithalen 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
07-82 MG.MN732 Mickey Mouse Dag Pluto Zeker de hele 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) MM.99  
07-82 MG.MN357 Mickey Mouse Pluto Wat moet dat voorstellen 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC-1949 NLDD 54-48
07-82 MG.MN234 Mickey Mouse Bah Ik verveel me Er 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC-126 MMZ 51-52
07-82 MG.MN765 Mickey Mouse Dag Goofy Tot straks Goed 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 67-20
07-82 MG.MN267 Mickey Mouse Grr Wraf Ooooh Lief hondje 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC-115 MMZ 53-166
07-82 MG.MN410 Mickey Mouse Mickey Het wordt tijd dat 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC-144  
07-82 MG.MN298 Mickey Mouse Wat nu Pluto Ben je 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC-131 MMZ 50-9
08-82 MG.MN506 Mickey Mouse Geen sprake van Leo Vanavond 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
08-82 MG.MN335 Mickey Mouse Hoe vind je m'n nieuwe 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC-129 NLDD 53-21
08-82 MG.MN235 Mickey Mouse Erg lief van je dat 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC-113  
08-82 MG.MN255 Mickey Mouse Kijk 'ns Mickey 'n splinternieuwe 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC-115 MM 81-3
08-82 BW.MN119 Mickey Mouse Dag Mickey Je bent net op 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) WDC-108 MMZ 54-181
09-82 MG.MN485 Mickey Mouse Tjonge Ik geloof dat die kleintjes 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-138
09-82 MG.MN372 Mickey Mouse Kom we gaan weg ik 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC-144 MMZ 54-189
09-82 W34 Panchito Hmmm het is hier wel erg 1 NLDD Bill Walsh (st) W.D.P 12-17-44  
09-82 MG.MN698 Mickey Mouse Bah Nu heb ik alweer over 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) MM-100  
09-82 GWA.MN7 Mickey Mouse Stop Schaam je je niet 1/2 NLDD George Waiss (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-8
09-82 MG.MN789 Mickey Mouse wat een rommel Puk Je 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) MM 106  
09-82 MG.MN396 Mickey Mouse Jammer dat jij dat niet 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) MM-100 NLDD 54-9
09-82 MG.MN396 Mickey Mouse Ik zal die oude klerenhangers 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC-144 NLDD 54-9
10-82 MG.MN228 Mickey Mouse Eigenlijk is het niet goed 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC-113  
10-82 MG.MN481 Mickey Mouse Een nieuwe TV Tjonge was hij 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
10-82 FG.MN699 Mickey Mouse Gilhooley de kabouterkoning 40 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Wright (t), Bill Walsh (s) 22/6-28/10-53  
10-82 FG.MN627 Mickey Mouse Zo'n grote beer heb ik 1/6 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-38
10-82 FG.MN628 Mickey Mouse Is onze gast alweer weg 1/6 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-37
10-82 MG.MN459 Mickey Mouse Waar ga je heen Leo 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-60
10-82 MG.MN304 Mickey Mouse Alweer 'n diefstal Iemand heeft 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC-133 MMZ 55-269
10-82 FG.MN446 Mickey Mouse En toen ging het vogeltje 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-88
10-82 MG.MN301 Mickey Mouse Voor deze scene hebben we 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC-126 MM 77-8
10-82 MG.MN256 Mickey Mouse Tjonge Het is echt weer 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC-127 MMZ 51-62
10-82 PM.MN10 Mickey Mouse Lieve help Die verdraaide motten 1/2 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-53
11-82 FG.MN475 Mickey Mouse Brrr Wat een enge film 1/6 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-110
11-82 FG.MN518 Mickey Mouse Ik heb heel duidelijk gezegd 1/6 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
11-82 MG.MN453 Mickey Mouse Sorry Goofy het is hoog tijd 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC 1-21-51  
11-82 MG.MN291 Mickey Mouse Ik moet Minnie ophalen in 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC-126 NLDD 54-34
11-82 BW.MN114 Mickey Mouse Ik wist wel dat je 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) WDP 7-22-45  
11-82 BW.MN112 Mickey Mouse Oh Ja Precies Dierenmishandeling Dat 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) WDP 7-8-45  
11-82 BW.MN107 Mickey Mouse Arme kleine rakker Je hebt 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) WDP 6-3-45 NLDD 74-36
12-82 MG.MN466 Mickey Mouse Dag jongens Ik ga even naar 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-133
12-82 BW.MN88 Mickey Mouse Eindelijk heb ik het meisje 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) WDP 1-21-45  
12-82 MG.MN245 Mickey Mouse Ach wat zielig Hij moet 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 1-26-1947 NLDD 54-3
12-82 MG.MN250 Mickey Mouse Wat gaat er boven 'n 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC-126 MMZ 56-291
12-82 BW.MN91 Mickey Mouse Ik heb 'n vliegtuigmotor in 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) WDP '2-11-45 MMZ 54-175
12-82 BW.MN96 Mickey Mouse Eerst moeten we wat hout 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) WDC -3-18-45 MMZ 56-289
12-82 FG.MN556 Mickey Mouse Joepie Het heeft gesneeuwd Snel 1/4 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
01-83 MG.MN493 Mickey Mouse Kijk 'ns aan Die heb ik 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-115
01-83 GWA.MN4 Mickey Mouse [De kauwgomballenautomaat gaat stuk] 1/2 NLDD George Waiss (t), Bill Walsh (s)    
01-83 W35 Panchito Muziek muziek Wat is er 1 NLDD Bill Walsh (t), Paul Murry (s) W.D.P. 2-4-45  
01-83 MG.MN794 Mickey Mouse Nee ik ga niet mee 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC-314  
02-83 MG.MN501 Mickey Mouse Daar heb je ze weer 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 12-23 MMZ 54-193
02-83 FG.MN694 Mickey Mouse De tok-tok van oom Wombat 30 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 22/10-1951 19/1-1952 MMZ 52-116
02-83 FG.MN436 Mickey Mouse Zal ik u helpen met 1/4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
02-83 FG.MN437 Mickey Mouse Blijf hier rustig wachten Pluto 1/4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
02-83 MG.MN426 Mickey Mouse We gaan vanavond bowlen Leo 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
02-83 BW.MN113 Mickey Mouse En wil je onderweg even 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) WDP-7-15-45  
03-83 FG.MN649 Mickey Mouse Een een ontruimingsbevel U bent 6 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 53-4
03-83 GWA.MN12 Mickey Mouse En overgrootvader Jodokus 3 MM George Waiss (t), Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MM 77-2
03-83 FG.MN617 Mickey Mouse Kijk Puk dit is een boemerang 1/4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-51
03-83 MG.MN408 Mickey Mouse Dit is net iets voor jou 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
03-83 FG.MN462 Mickey Mouse Eh Minnie Nou niet zeuren 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
04-83 FG.MN615 Mickey Mouse Hee kijk eens wat een leuke 1/4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
04-83 FG.MN638 Mickey Mouse Etiketten klaar terwijl u wacht 1/4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
04-83 MG.MN521 Mickey Mouse Veel geluk Leo Geluk Heb 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-157
05-83 MG.MN411 Mickey Mouse Maar meneer de schoolinspecteur het is 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-77
05-83 BW.MN104 Mickey Mouse Dus jij bent m'n neefje 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) WDP-5-13-45  
05-83 FG.MN485 Mickey Mouse Verdraaid Ik zei toch dat hij 1/4 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-91
06-83 MG.MN446 Mickey Mouse Geen kattekwaad uithalen terwijl ik 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-72
06-83 BW.MN94 Mickey Mouse Hallo Goofy Ik hoorde dat 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) WDP-3-4-45 NLDD 53-20
07-83 MG.MN462 Mickey Mouse Oh-oh De kat gaat weer op 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-120
08-83 MG.MN328 Mickey Mouse Kom mee Pluto Misschien kan 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 8-29 NLDD 87-40
08-83 MG.MN289 Mickey Mouse Grrr Huh Mmmm Pluto Wat zullen 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 11-30 MMZ 50-6
08-83 W485 Mickey Mouse Waf Waf Nee herrieschopper Ik wil 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
08-83 MG.MN203 Mickey Mouse Tjonge Sommige vissen lijken net 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P-4-7-'46 MMZ 51-33
08-83 W36 Panchito Kijk eens aan Senor Martinez 1 NLDD Bill Walsh (t), Paul Murry (s) W.D.P. 4-1-45  
08-83 W37 Panchito Aha Eindelijk iemand die er 1 NLDD Bill Walsh (t), Paul Murry (s) W.D.P.-8-12-45  
09-83 FG.MN704 Mickey Mouse Het genie van de eeuw 44 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 4/1-20/5:'55 DT 97-49
09-83 MG.MN475 Mickey Mouse Ik zou best willen ruilen 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-66
09-83 MG.MN229 Mickey Mouse Met dit autootje dat ik 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP-10-6-'46  
09-83 W6 Panchito Kijk eens senor Martinez Ik 1 NLDD Bill Walsh (t), Paul Murry (s) W.D.P.-10-15-'41 MMZ 55-231
10-83 MG.MN340 Mickey Mouse Goofy heb jij helemaal geen 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 21-11-48 NLDD 84-22
10-83 MG.MN441 Mickey Mouse Neef Bakker Wat voer jij uit 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-101
10-83 MG.MN513 Mickey Mouse Bent u net zo moedig 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP-3-16-1952  
10-83 W38 Panchito Duizend pesos Tjonge ik doe 1 NLDD Bill Walsh (t), Paul Murry (s) W.D.P.-9-9-'45  
10-83 W5 Panchito Ik ben het zwerven beu 1 NLDD Bill Walsh (t), Paul Murry (s) W.D.P.-8-5-'45 MMZ 55-229
11-83 MG.MN418 Mickey Mouse Ik lees dat er een 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-74
11-83 MG.MN536 Mickey Mouse En de grondeekhoorns 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 8-24-1952 MMZ 53-152
11-83 MG.MN455 Mickey Mouse En als Goofy's huis weer 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 2-4-1951 MMZ 52-93
12-83 MG.MN478 Mickey Mouse Eh ja ik heb inderdaad een beo 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-65
12-83 W10 Panchito Kijk deze schatkaart heb ik 1 NLDD Bill Walsh (t), Paul Murry (s) W.D.P.-1-14-45 MMZ 57-375
12-83 MG.MN211 Mickey Mouse Wat is er aan de hand meisje 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP-6-2-'46  
01-84 W39 Panchito Kijk 'ns Een damesschoentje Net 1 NLDD Bill Walsh (t), Paul Murry (s) W.D.P. 7-8-'45 DDS 16-4
02-84 FG.MN454 Mickey Mouse Tjonge brand Al op m'n eerste 1/4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
02-84 MG.MN330 Mickey Mouse Oooh Lief hondje Hallo Hopla 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-16
02-84 BW.MN122 Mickey Mouse Tjonge soms zou ik willen dat 1 MM Bill Wright (t), Bill Walsh (s)   NLDD 18-X47
03-84 FG.MN611 Mickey Mouse Jaarlijkse Kattenshow 1/4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
03-84 MG.MN210 Mickey Mouse Het wordt tijd dat je 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP-5-26-'46 MMZ 51-32
03-84 MG.MN205 Mickey Mouse De grootste doos graag Ik 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP-4-21-'46  
04-84 FG.MN405 Mickey Mouse Verdraaid Ik kan in huis 1/4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-1
06-84 MG.MN340 Mickey Mouse Goofy heb jij helemaal geen 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 21-11-48 MM 83-10
06-84 FG.MN498 Mickey Mouse Kalm maar Ik haal 'm wel 1/4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-76
06-84 FG.MN652 Mickey Mouse De ongeneeslijke hik 6 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 7/10-19/10-'46  
07-84 MG.MN251 Mickey Mouse Nee het spijt me Wat 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 3-9-1947 MMZ 51-60
08-84 FG.MN411 Mickey Mouse Doe voorzichtig met Veronica Pluto 1/4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
08-84 FG.MN654 Mickey Mouse Het detectivebureau van Karel Paardepoot 6 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 4/11-16/11-'46  
10-84 FG.MN433 Mickey Mouse Pluto Hou's op met die 1/4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   NLDD 92-7
10-84 FG.MN695 Mickey Mouse De ring van koning Midas 41 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 21/1-52 19/4-52 MMZ 54-185
10-84 W40 Panchito Aaah Een regenboog En aan 1 NLDD Bill Walsh (t), Paul Murry (s) W.D.P. 5-18-45  
11-84 FG.MN406 Mickey Mouse Geen kunst aan Nu wil 1/3 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 52-68
01-85 MG.MN460 Mickey Mouse Wil je zendamateur worden Goofy 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP-3-11-'51  
02-85 W41 Panchito Don Miguel is de slimste 1 NLDD Bill Walsh (t), Paul Murry (s) WDP 4-22-'45  
03-85 FG.MN490 Mickey Mouse Je hebt nog niet gezegd 1/4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-29
03-85 W42 Panchito Ik heb me voorgenomen om 1 NLDD Bill Walsh (t), Paul Murry (s) WDP-3-4-'45  
03-85 MG.MN456 Mickey Mouse Ik ga ballengooien Goofy Okee 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP-2-11-'51 MMZ 52-90
05-85 FG.MN691 Mickey Mouse Bij de goden 14 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) 1/1-24/3-1951 MMZ 51-55
06-85 W43 Panchito El Hombre is de slimste 1 NLDD Bill Walsh (t), Paul Murry (s) WDP-12-10-'45  
07-85 MG.MN469 Mickey Mouse Tjonge Daar ga ik aan 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP-5-6-'51 MMZ 52-68
08-85 BW.MN123 Mickey Mouse Alsjeblieft Mickey Je hebt gelijk 1 MM Bill Wright (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 9-23-'45  
08-85 BW.MN79 Mickey Mouse Lieve Mickey ik geef vanmiddag 1 MM Bill Wright (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 11-19-'45 NLDD 67-52
10-85 MG.MN480 Mickey Mouse Je huis kan inderdaad wel 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)    
10-85 MG.MN498 Mickey Mouse Tjonge Ik ben er maar 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP-12-2-'51 MMZ 56-280
02-86 FG.MN509 Mickey Mouse Ach gut Pietertje kwijnt helemaal weg 1/4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-12
02-86 MG.MN507 Mickey Mouse Er gaat niks boven 'n 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 58-428
02-86 MG.MN420 Mickey Mouse Je hebt nog helemaal niks 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC 151 NLDD 54-18
04-86 MG.MN802 Mickey Mouse Laat ik eens bij Goofy 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) MM#125  
04-86 FG.MN487 Mickey Mouse Geeuw Wat ben ik toch 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)   MMZ 51-24
05-86 MG.MN342 Mickey Mouse Oh oh Als het maar geen 1 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 12-5  
05-86 MG.MN546 Mickey Mouse Zeg Goofy als je oefent 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP-11-2-'52 MMZ 54-207
06-86 MG.MN295 Mickey Mouse Tjonge had ik thuis maar 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 1-11-'48 MMZ 54-173
07-86 FG.MN457 Mickey Mouse Deze vorm zit vol cement 1/4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
07-86 FG.MN644 Mickey Mouse Kamperen zonder tante! 4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) WDP 6-17-'46 t/m 6-29-'46 MMZ 53-138
07-86 FG.MN643 Mickey Mouse Om tante Muistilde te vergeten 4 MM Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s)    
08-86 MG.MN287 Mickey Mouse Zucht Minderwaardigheidscomplex Brave hond Voor 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 11-16-'47  
08-86 W46 Panchito Oei amigo Ik zit in 1 NLDD Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.P.-5-27-'45  
11-86 MG.MN195 Mickey Mouse [Botsing door hoedjes in de wind] 1/4 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 50-3
12-86 MG.MN461 Mickey Mouse Wat is dat nou Een 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 3-18-'53  
01-87 MG.MN300 Mickey Mouse Wanneer strooi je eens zand 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 15 - 2 - 1948  
01-87 MG.MN303 Mickey Mouse Gaaf Doorlopen Goofy Aah Mickey 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 3-7-1948 MM 81-11
01-87 MG.MN365 Mickey Mouse Oh nee Daar gaat mijn 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 5-15'48 MMZ 56-282
01-87 BW.MN73 Mickey Mouse Ha Minnie Je hebt vast 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) WDP 10-8-1944 NLDD 69-7
01-87 MG.MN247 Mickey Mouse Tjonge dat wordt 'n puike 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 2-9-'47  
01-87 MG.MN390 Mickey Mouse Ik neem 'n sorbet jij 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 11-6'49 MMZ 50-2
02-87 MG.MN363 Mickey Mouse Sorry Pluto Ik wil in 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 5-1-'49 MMZ 51-49
02-87 MG.MN386 Mickey Mouse Jawel sinds die cursus goochelen 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 10-9-'49 MMZ 54-192
02-87 MG.MN349 Mickey Mouse Oef dat was lekker Mickey 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 1-23-'49 NLDD 53-23
02-87 MG.MN242 Mickey Mouse Het prikt in m'n ogen 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 1-5-47  
02-87 MG.MN378 Mickey Mouse Gompie wat ben ik moe 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 8-14-'49 MMZ 52-87
03-87 MG.MN353 Mickey Mouse Wel thuis En denk maar 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 2-20-'49 MMZ 53-134
03-87 MG.MN333 Mickey Mouse Zal ik je 'n handje 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 10-3-'48 MMZ 51-51
03-87 BW.MN98 Mickey Mouse Leuk he zo'n dierentuin Ik 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) WDP 4-1-'45  
03-87 MG.MN375 Mickey Mouse Rustig Pluto Ik kom je 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   NLDD 54-39
03-87 MG.MN362 Mickey Mouse Wat krijgen we nou Dan 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 4-24-'49 MMZ 51-58
04-87 MG.MN379 Mickey Mouse Goofy zei dat u veel 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 8-21-'49 MMZ 54-212
04-87 MG.MN394 Mickey Mouse Al wekenlang word ik in 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 12-4-'49 MMZ 52-106
04-87 MG.MN551 Mickey Mouse Lieve help Hennie Wat is 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 12-7-'52 MMZ 54-219
04-87 FG.MN525 Mickey Mouse Ik kan maar niet stoppen 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) WDC-103-1  
04-87 MG.MN324 Mickey Mouse Is er iets ouwe jongen 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 8-1-'48 MMZ 53-157
05-87 BW.MN115 Mickey Mouse Ik droom altijd zo heerlijk 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 7-29-'45 NLDD 53-7
05-87 MG.MN381 Mickey Mouse Wat is dat 'n Haargroeimiddel 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 9-4-'49  
05-87 FG.MN427 Mickey Mouse Zul je lief zijn voor 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) WDC 86-2  
05-87 MG.MN262 Mickey Mouse Wat heb ik 'n last 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 25-5-'47 NLDD 69-19
05-87 MG.MN382 Mickey Mouse Ik heb het gevoel dat 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 9-11-'49 MMZ 53-167
05-87 MG.MN327 Mickey Mouse Grote Duckstadse Bootrace Daar Gaan 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 8-22-'48 MMZ 51-44
05-87 MG.MN377 Mickey Mouse Wat heb je daar voor 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 1-8-'49 MMZ 51-20
06-87 MG.MN341 Mickey Mouse Nu is de maat vol 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 28-11-'48 MMZ 51-48
06-87 MG.MN355 Mickey Mouse Hallo Goofy Hoi Moet je 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 6-3-'49 MMZ 52-92
06-87 MG.MN395 Mickey Mouse Mijn nette pak Eindelijk Dat 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 11-12-'49 MMZ 52-104
06-87 MG.MN313 Mickey Mouse Zullen we beginnen Goed Erg 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 16-5-'48  
07-87 MG.MN323 Mickey Mouse He He Eindelijk tijd voor 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 25-7-'48  
07-87 MG.MN351 Mickey Mouse Wanneer koop je eens nieuwe 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 6-2-'49 MMZ 50-8
07-87 MG.MN338 Mickey Mouse He He Eindelijk is de Mickeymobiel 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 7-11-'48  
07-87 MG.MN371 Mickey Mouse Hi Hi Met al die 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 26-6-'49 MMZ 50-5
07-87 MG.MN359 Mickey Mouse en toen Aladin de wonderlamp 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 3-4-'49 MMZ 56-309
08-87 MG.MN374 Mickey Mouse Laat ik Mickey verrassen en 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 17-7-'49  
08-87 MG.MN321 Mickey Mouse Pluto is de laatste tijd 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 11-7-'48  
08-87 MG.MN348 Mickey Mouse Hoi Mickey Ik geef vanavond 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 16-1-'49 NLDD 68-4
08-87 MG.MN344 Mickey Mouse Da's goedkoop Laat ik hier 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 19-12-'48  
09-87 MG.MN331 Mickey Mouse Wat Ga je 'n nieuw huis 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 19-9-'48  
09-87 MG.MN320 Mickey Mouse Dus kortom kinderen hebben 't 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 4-7-'48  
09-87 MG.MN332 Mickey Mouse Begin je morgen met 'n 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 26-9-'48 MMZ 55-230
09-87 MG.MN319 Mickey Mouse Hoi Goofy Wat heb jij 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 27-6-'48 MMZ 53-152
10-87 MG.MN328 Mickey Mouse Laten we daar eens 'n 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 29-8-'48 MM 83-8
10-87 MG.MN325 Mickey Mouse Ik wil 'n grap met 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 8-8-'48 MMZ 52-104
10-87 MG.MN357 Mickey Mouse Toe maar En nog in 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 20-3-'49 NLDD 54-48
10-87 MG.MN360 Mickey Mouse Wat 'n spookachtig huis Goofy 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 10-4-'49 MMZ 56-313
11-87 MG.MN290 Mickey Mouse Hm Niet om aan te zien 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 7-12-'47  
11-87 MG.MN315 Mickey Mouse Mooi he dat antiek Ik 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 30-5-'48  
11-87 MG.MN317 Mickey Mouse Oehoe Snif Oehoe Snif Oehoe 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 13-6-'48  
11-87 MG.MN376 Mickey Mouse Denk je echt dat je 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 31-7-'49 MMZ 54-169
12-87 MG.MN308 Mickey Mouse 'n Prima dag om te 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 11-4-'48  
12-87 MG.MN383 Mickey Mouse Nou nou je verwent die 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 18-9-'49 MMZ 52-104
12-87 MG.MN322 Mickey Mouse Pas je goed op m'n 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 18-7-'48  
12-87 MG.MN477 Mickey Mouse 'n Paar vrijkaartjes voor de 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 8-7-'49 MMZ 51-56
12-87 MG.MN477 Mickey Mouse Hm Ik zou best een 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 17-6-'51 MMZ 51-56
01-88 FG.MN591 Mickey Mouse Mag ik een lift van 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) WDC 115-2  
01-88 FG.MN425 Mickey Mouse Let goed op Pluto Als 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) WDC 86-1 MMZ 51-47
03-88 MG.MN538 Mickey Mouse Hoe gaat het met Lea 2 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) KFS MMZ 53-125
04-88 BW.MN97 Mickey Mouse Naar de Ferme Knapen-club in 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) WDP 3-25-46  
05-88 BW.MN105 Mickey Mouse Hee Goofy zullen we 'n 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) WDP 5-20-'45  
06-88 MG.MN334 Mickey Mouse Zo ik heb alles wat 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP-10-10-'48 MMZ 51-15
06-88 MG.MN276 Mickey Mouse Oef wat een hitte Ik 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P.-31-8-47  
07-88 MG.MN765 Mickey Mouse Tot ziens Goofy Ik ga 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 1957 NLDD 67-20
07-88 FG.MN639 Mickey Mouse Heb jij eigenlijk 'n hobby 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Wright (t), Manuel Gonzales (t), Paul Murry (t), Bill Walsh (s) W.D.C. 108 MMZ 52-72
08-88 FG.MN484 Mickey Mouse Ik hoop dat je de 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) WDC 86 MMZ 52-93
09-88 MG.MN517 Mickey Mouse Brrrr Wat was dat 'n enge 2 MM Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s)   MMZ 53-136
09-88 MG.MN436 Mickey Mouse Denk erom Puk wie goed 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC 152 NLDD 54-20
10-88 MG.MN244 Mickey Mouse Alles is uitverkocht Ik krijg 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 1-19-'47  
11-88 MG.MN361 Mickey Mouse Ziezo Je bent weer lekker 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC 17-4-49 MMZ 51-19
11-88 BW.MN74 Mickey Mouse Oh nee Altijd als ik 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) WDP 10-15-1944  
01-89 MG.MN405 Mickey Mouse De burrito's zijn bijna klaar 6 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 19-2-'50 MMZ 51-63
01-89 FG.MN406 Mickey Mouse Dat Spaans is gemakkelijk Ik 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) WDC 86 MMZ 52-68
01-89 MG.MN452 Mickey Mouse Aan welke wedstrijd doe jij 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) 14-1-'51 MMZ 51-64
02-89 FG.MN405 Mickey Mouse Bah Mevrouw Jansen zit de 1/4 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) WDC 86 MMZ 50-1
02-89 FG.MN540 Mickey Mouse [Man valt in put] 1/4 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) WDC 115-1 MMZ 51-17
02-89 GWA.MN12 Mickey Mouse Ben je met de grote 2 NLDD George Waiss (t), Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC 107 MM 77-2
03-89 PM.BN12 Broer Konijn Broer Konijn heeft voor de 3 NLDD Dick Moores (t), Bill Walsh (s) KFS 11/25-8-46 MMZ 51-41
04-89 MG.MN523 Mickey Mouse Oef Ik ben doodmoe van 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) KFS 25-5-'52 MMZ 56-279
04-89 MG.MN294 Mickey Mouse Pluto Pluto Verdraaid als ie 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDP 4-1-'48 MMZ 50-4
05-89 BW.MN77 Mickey Mouse Hoi Goofy Wat kijk je 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) WDC 80 NLDD 92-53
07-89 MG.MN202 Mickey Mouse Hee Krijg nou wat Ik kan mijn 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) KFS 31-3-1946 NLDD 69-42
09-89 BW.MN116 Mickey Mouse En niet zeuren Maar Minnie 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) WDP 8-5-'45  
09-89 FG.MN512 Mickey Mouse Bzz zzz zzzz 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) W.D.C. 108 NLDD 53-19
11-89 FG.MN541 Mickey Mouse Heeft u de nieuwe Willie 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) W.D.C. 22-10-'45 NLDD 02-27
11-89 FG.MN636 Mickey Mouse Sorry maar we zijn uitverkocht 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) W.D.C. 12-2-'46  
12-89 FG.MN510 Mickey Mouse Zeg vriend ik rammel van 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) W.D.C. 4-9-'45  
12-89 FG.MN543 Mickey Mouse Zeg Goofy Doet dat niet 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) W.D.C. 24-10-'45  
01-90 MG.MN471 Mickey Mouse Dus dat is afgesproken We 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) WDC 27-5 '51 MMZ 52-73
01-90 MG.MN278 Mickey Mouse Ha met die nieuwe elastische 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 9-14-'47 MMZ 56-302
01-90 MG.MN253 Mickey Mouse 's Ochtends Voor stoere sporters 1 NLDD Manuel Gonzales (t), Bill Walsh (s) W.D.P. 3-23-'47 MMZ 51-17
02-90 BW.MN130 Mickey Mouse U heeft nog maar een inuut 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) KFS 11-11-'45 NLDD 77-21
02-90 FG.MN455 Mickey Mouse Bal uit Daar komt ie 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) W.D.C. 28-6-'45  
02-90 FG.MN478 Mickey Mouse Hoe vind je de koekjes 1/2 NLDD Floyd Gottfredson (t), Bill Walsh (s) WDC 86  
05-90 BW.MN83 Mickey Mouse Kijk daar oom Mickey Bijen 1 NLDD Bill Wright (t), Bill Walsh (s) KFS 17-12-'44  
05-90 FG.MN448 Mickey Mouse Dat ziet er beroerd uit