Overzicht van de schrijvers en tekenaars van Donald Duck:

Al Taliaferro /Ted Osborne :   AT.SS16, AT.SS26-AT.SS92
Federico Pedrocchi /Federico Pedrocchi :   FP.V1
Enrico Pinochi /Federico Pedrocchi :   EPI.V1
Carl Barks , Jack Hannah /Carl Barks , Jack Hannah :   CB.V1
Carl Barks /Carl Barks :   CB.V2-CB.V144, CB.V147-CB.V161, CB.V163-CB.V172, CB.V177-CB.V183, CB.V185-CB.V193, CB.V195, CB.V194, CB.V196-CB.V200, CB.V206-CB.V211, CB.V217-CB.V219, CB.V224-CB.V226, CB.V231-CB.V233, CB.V239-CB.V241, CB.V247-CB.V250, CB.V256-CB.V258, CB.V264-CB.V266, CB.V271-CB.V272, CB.V277-CB.V280, CB.V285-CB.V291, CB.V297-CB.V300, CB.V307-CB.V309, CB.V315-CB.V317, CB.V324-CB.V327, CB.V333-CB.V336, CB.V341-CB.V342, CB.V344, CB.V346, CB.V350-CB.V352, CB.V358-CB.V361, CB.V367-CB.V369, CB.V376-CB.V380, CB.V387, CB.V389-CB.V390, CB.V394-CB.V397, CB.V405-CB.V407, CB.V411, CB.V416-CB.V417, CB.V421-CB.V422, CB.V427-CB.V429, CB.V444, CB.V449-CB.V450, CB.V455-CB.V456, CB.V460, CB.V468, CB.V470, CB.V474-CB.V476, CB.V482-CB.V484, CB.V501-CB.V502, CB.V507, CB.V514-CB.V515, CB.V523, CB.V527-CB.V529, CB.V534-CB.V536, CB.V541, CB.V543-CB.V544, CB.V549-CB.V551, CB.V559, CB.V561-CB.V562, CB.V569-CB.V572, CB.V575-CB.V576, CB.V579-CB.V580, CB.V585-CB.V586, CB.V588, CB.V591-CB.V592, CB.V595-CB.V596, CB.V601-CB.V602, CB.V607, CB.V610, CB.V612, CB.V615, CB.V617, CB.V619, CB.V623, CB.V626, CB.V633, CB.V646, CB.V649, CB.V656-CB.V657, CB.G1
Al Taliaferro /:   AT.V1-AT.V9, O1
Jack Hannah /Chase Craig :   JH.V2-JH.V3
Tom McKimson /:   TMK.V3
Don Gunn /:   DG.M3
Paul Murry /Onbekend :   PM.V1-PM.V15, PM.V18, PM.V21, PM.V23, PM.V26-PM.V30, PM.V32, PM.V34-PM.V35
Tony Strobl /:   TS.V1-TS.V5, TS.V7, TS.V12, TS.V14, TS.V14-TS.V16, TS.V18-TS.V21, TS.V23-TS.V24, TS.V26-TS.V27, TS.V29, TS.V34, TS.V40, TS.V45-TS.V46, TS.V51-TS.V52, TS.V55, TS.V58-TS.V61, TS.V74-TS.V75, TS.V78-TS.V79, TS.V82-TS.V84, TS.V87, TS.V90, TS.V101, TS.V104, TS.V115, TS.V135, TS.V137, TS.V140-TS.V141, TS.V145
Riley Thomson /:   RT.V1-RT.V2
Carl Barks /Onbekend :   CB.V145
Frank McSavage /:   MSC.V1-MSC.V3, MSC.V5
Jack Bradbury /Del Connell :   JB.V1
Jack Bradbury /Onbekend :   JB.V3-JB.V6, JB.V8-JB.V11, JB.V38, JB.V84, JB.V114-JB.V115
Dick Moores /:   DM.V4-DM.V6, DM.V8
Jack Bradbury /:   JB.V12, JB.V16, JB.V20, JB.V22, JB.V24, JB.V39, JB.V48, JB.V112, JB.V122
Jack Bradbury /Carl Fallberg :   JB.V13-JB.V15, JB.V18, JB.V52, JB.V95
Paul Murry /Carl Fallberg :   PM.V16, PM.V31
Luciano Bottaro /Luciano Bottaro :   LB.V1, LB.V19, LB.V21, LB.V29, LB.V33, LB.V36, LB.V41-LB.V43
Giovan Battista Carpi /Guido Martina :   GBC.V1-GBC.V4, GBC.V6, GBC.V8-GBC.V9, GBC.V11, GBC.V55-GBC.V57, GBC.V59, GBC.V68, GBC.V71, GBC.V79, GBC.V81-GBC.V82, GBC.V84, GBC.V86
Giuseppe Perego /Guido Martina :   GPE.V1, GPE.V34
Romano Scarpa /Guido Martina :   RS.V3, RS.V85, RS.V87, RS.V94, RS.V98, RS.V107, RS.V113, RS.V116, RS.V120, RS.V125, RS.V131, RS.V161
Tony Strobl /Onbekend :   TS.V6, TS.V30, TS.V63, TS.V94, TS.V100, TS.V103, TS.V134
Phil DeLara /:   PD.V5, PD.V8
Dick Moores /Onbekend :   DM.V7
Tony Strobl /Vic Lockman :   TS.V13, TS.V64, TS.V77, TS.V85-TS.V86, TS.V107, TS.V117, TS.V116, TS.V122
Romano Scarpa /Romano Scarpa :   RS.V5, RS.V17, RS.V20, RS.V22, RS.V24, RS.V27, RS.V39, RS.V50, RS.V57, RS.V65, RS.V108, RS.V142, RS.V159-RS.V160, RS.V197
Pier Lorenzo de Vita /Guido Martina :   PLV.V1-PLV.V4, PLV.V13, PLV.V19
Tony Strobl /Del Connell :   TS.V17
Luciano Bottaro /Guido Martina :   LB.V2-LB.V5, LB.V7, LB.V27
Mario Sbattella /Guido Martina :   MSB.V1
Tony Strobl /Carl Fallberg :   TS.V22, TS.V28, TS.V33, TS.V35-TS.V37, TS.V39, TS.V38, TS.V41, TS.V69, TS.V76, TS.V136
Luciano Bottaro /Carlo Chendi , Luciano Bottaro :   LB.V6
Luciano Gatto /Guido Martina :   LGA.V1, LGA.V23, LGA.V28, LGA.V46
Giulio Chierchini /Guido Martina :   GCH.V3, GCH.V23, GCH.V25, GCH.V29, GCH.V33, GCH.V59
Tony Strobl /Bob Gregory :   TS.V47-TS.V50, TS.V53-TS.V54, TS.V65, TS.V67, TS.V70
Luciano Bottaro /Luciano Bottaro , Carlo Chendi :   LB.V8
Al Hubbard /:   AH.D46
Giovan Battista Carpi /Floyd Gottfredson , Osvaldo Pavese :   GBC.V15
Luciano Bottaro /Carlo Chendi :   LB.V10-LB.V11, LB.V14-LB.V15, LB.V28
Jack Bradbury /Vic Lockman :   JB.V81
Massimo de Vita , Pier Lorenzo de Vita /Rodolfo Cimino :   MDV.V2
Giuseppe Perego /Ennio Missaglia :   GPE.V2
Massimo de Vita /Rodolfo Cimino :   MDV.V3, MDV.V6, MDV.V23, MDV.V29, MDV.V37
Luciano Capitanio /Rodolfo Cimino :   LCA.V3, LCA.V18, LCA.V30
Jack Bradbury /Don Christensen :   JB.V86
Luciano Capitanio /Ennio Missaglia :   LCA.V4
Giuseppe Perego /Abramo Barosso , Osvaldo Pavese :   GPE.V3
Bob Gregory /Bob Gregory :   BG.V1-BG.V2
Tony Strobl /Don Christensen :   TS.V89
Giovan Battista Carpi /Roberto Catalano :   GBC.V21
Giovan Battista Carpi /Attilio Mazzanti :   GBC.V22
Giuseppe Perego /Gian Giacomo Dalmasso :   GPE.V4, GPE.V12, GPE.V16, GPE.V19, GPE.V23, GPE.V29-GPE.V30, GPE.V41, GPE.V43, GPE.V45, GPE.V47, GPE.V50-GPE.V52, GPE.V54-GPE.V55, GPE.V57-GPE.V59, GPE.V69, GPE.V74, GPE.V77
Giovan Battista Carpi /Giampaolo Barosso , Abramo Barosso :   GBC.V23
Giulio Chierchini /Attilio Mazzanti :   GCH.V7
Pier Lorenzo de Vita /Osvaldo Pavese , Abramo Barosso :   PLV.V8
Giuseppe Perego /Abramo Barosso , Giampaolo Barosso :   GPE.V5, GPE.V31, GPE.V35, GPE.V44
Romano Scarpa /Abramo Barosso , Giampaolo Barosso :   RS.V30, RS.V34, RS.V47, RS.V51, RS.V54, RS.V62, RS.V79, RS.V110
Romano Scarpa /Giampaolo Barosso , Abramo Barosso :   RS.V32
Massimo de Vita /Gian Giacomo Dalmasso :   MDV.V5
Giovan Battista Carpi /Abramo Barosso :   GBC.V25
Romano Scarpa /Carlo Chendi :   RS.V38, RS.V111
Giulio Chierchini /Giampaolo Barosso , Abramo Barosso :   GCH.V8
Giovan Battista Carpi /Gian Giacomo Dalmasso :   GBC.V27, GBC.V33, GBC.V53
Pier Lorenzo de Vita /Osvaldo Pavese :   PLV.V9
Giovan Battista Carpi /Abramo Barosso , Giampaolo Barosso :   GBC.V29, GBC.V43, GBC.V49
Luciano Capitanio /Roberto Catalano :   LCA.V7-LCA.V8
Luciano Gatto /Giampaolo Barosso , Abramo Barosso :   LGA.V4
Giuseppe Perego /Osvaldo Pavese :   GPE.V9, GPE.V20
Giulio Chierchini /Abramo Barosso , Giampaolo Barosso :   GCH.V11, GCH.V21-GCH.V22, GCH.V32, GCH.V35
Giovan Battista Carpi /Michele Gazzarri :   GBC.V32
Giovan Battista Carpi /Carlo Chendi :   GBC.V34, GBC.V41, GBC.V48, GBC.V50-GBC.V51, GBC.V90
Luciano Capitanio /Abramo Barosso , Giampaolo Barosso :   LCA.V9, LCA.V17, LCA.V25
Giorgio Bordini /Michele Gazzarri :   GBO.V4
Giulio Chierchini /:   GCH.V12-GCH.V13, GCH.V16-GCH.V17, GCH.V55
Giorgio Bordini /Abramo Barosso , Giampaolo Barosso :   GBO.V5, GBO.V7, GBO.V9, GBO.V13
Luciano Gatto /Abramo Barosso , Giampaolo Barosso :   LGA.V5, LGA.V7, LGA.V15
Luciano Gatto /Ennio Missaglia :   LGA.V6, LGA.V13
Luciano Capitanio /Abramo Barosso , Osvaldo Pavese :   LCA.V10
Pier Lorenzo de Vita /Abramo Barosso , Giampaolo Barosso :   PLV.V11-PLV.V12
Giorgio Bordini /Rodolfo Cimino :   GBO.V6, GBO.V10, GBO.V15, GBO.V18, GBO.V42-GBO.V43
Giorgio Bordini /Abramo Barosso , Osvaldo Pavese :   GBO.V8
Luciano Capitanio /Carlo Chendi :   LCA.V11
Massimo de Vita /Guido Martina :   MDV.V8, MDV.V18-MDV.V19, MDV.V28, MDV.V39, MDV.V53, MDV.V57
Romano Scarpa /Ennio Missaglia :   RS.V59
Luciano Gatto /:   LGA.V10, LGA.V12
Giovan Battista Carpi /Rodolfo Cimino :   GBC.V44, GBC.V47
Romano Scarpa /Michele Gazzarri :   RS.V67
Tony Strobl /Bob Ogle :   TS.V111
Jim Fletcher /:   JFL.V1
Giovan Battista Carpi /Abramo Barosso , Osvaldo Pavese :   GBC.V46
Franco Lostaffa /Pier Carpi :   FLO.V1
Giuseppe Perego /Pier Carpi :   GPE.V15
Romano Scarpa /Rodolfo Cimino :   RS.V71, RS.V73, RS.V82, RS.V95
Luciano Capitanio /:   LCA.V13, LCA.V15
Adriana Cristina , Franco Lostaffa /Abramo Barosso , Giampaolo Barosso :   ACR.V1
Giorgio Bordini /:   GBO.V14
Luciano Gatto /Pier Carpi :   LGA.V17
Romano Scarpa /Pier Carpi :   RS.V77
Massimo de Vita /Pier Carpi :   MDV.V14
Giulio Chierchini /Pier Carpi :   GCH.V18
Massimo de Vita /Abramo Barosso , Giampaolo Barosso :   MDV.V15-MDV.V16, MDV.V26, MDV.V33
Luciano Gatto /Carlo Chendi :   LGA.V19, LGA.V24, LGA.V43
Luciano Bottaro /Gian Giacomo Dalmasso :   LB.V23
Massimo de Vita /Osvaldo Pavese :   MDV.V17
Giuseppe Perego /Carlo Chendi :   GPE.V26, GPE.V33, GPE.V39
Giorgio Bordini /Guido Martina :   GBO.V23, GBO.V28, GBO.V39
Franco Lostaffa /Rodolfo Cimino :   FLO.V3, FLO.V5
Giovan Battista Carpi /Osvaldo Pavese :   GBC.V58, GBC.V63
Tony Strobl /Carl Barks :   TS.V124a, TS.V127a
Pete Alvarado /Dick Kinney :   PAL.V5
Luciano Capitanio /Guido Martina :   LCA.V21, LCA.V35
Giulio Chierchini /Giulio Chierchini :   GCH.V28, GCH.V58, GCH.V67, GCH.V69-GCH.V71, GCH.V73-GCH.V74
Romano Scarpa /Osvaldo Pavese :   RS.V99
Luciano Capitanio /Osvaldo Pavese :   LCA.V27
Giorgio Bordini /Roberto Catalano :   GBO.V33
Adriana Cristina /Carlo Chendi :   ACR.V2
Giorgio Cavazzano /Guido Martina :   GCA.V3, GCA.V47, GCA.V53
Giulio Chierchini /Gian Giacomo Dalmasso :   GCH.V39, GCH.V46
Kay Wright /:   KW.V1
Kay Wright /Carl Barks :   KW.V2a
Guido Scala /Carlo Chendi :   GSC.V7
Vicar /Onbekend :   VC.V1, VC.V15, VC.V18
Carlos Edgard Herrero /:   CEH.V1-CEH.V2, CEH.V5
Giorgio Bordini /Gian Giacomo Dalmasso :   GBO.V38
Carol Voges /Onbekend :   CV.V1
Vicar /Vicar :   VC.V2
Onbekend /Onbekend :   ONB.DN1, ONB.DN3, ONB.V12-ONB.V13, ONB.V15, ONB.V33, ONB.DN2
Román Arámbula /:   RAR.V2
Giorgio Cavazzano /Rodolfo Cimino :   GCA.V16, GCA.V29-GCA.V30, GCA.V34, GCA.V84, GCA.V99-GCA.V100
Vicar /Vilhelm Joost :   VC.V4
Vicar /Eva Marion Pedersen :   VC.V6, VC.V10, VC.V19, VC.V36
Marco Rota /Gian Giacomo Dalmasso :   MR.V5, MR.V8
Vicar /Kaj Rafn :   VC.V9
Vicar /Bengt-Ake Hakansson :   VC.V11, VC.V17, VC.V39
Vicar /Mauri Kunnas :   VC.V12
Carlos Edgard Herrero /Carl Fallberg :   CEH.V4
Vicar /Jim Kenner :   VC.V14, VC.V20, VC.V28, VC.V41, VC.V52, VC.V61, VC.V64, VC.V71, VC.V86, VC.V106, VC.V145-VC.V146, VC.V155, VC.V161, VC.V164-VC.V165
Romano Scarpa /Jerry Siegel :   RS.V137, RS.V145, RS.V147
Giulio Chierchini /Rodolfo Cimino :   GCH.V47, GCH.V96
Vicar /Tor Bomann-Larsen :   VC.V16
Robert van der Kroft /:   RVK.V2
Giorgio Cavazzano /Giorgio Pezzin :   GCA.V26, GCA.V35, GCA.V42, GCA.V49, GCA.V51
Giancarlo Gatti /Jerry Siegel :   GGA.V5, GGA.V12
Guido Scala /Jerry Siegel :   GSC.V12, GSC.V15
Vicar /Ebbe Iversen :   VC.V21
Vicar /Terje Bomann-Larsen :   VC.V22, VC.V44
Giancarlo Gatti /Rodolfo Cimino :   GGA.V7, GGA.V13
Marco Rota /Bruno Mandelli :   MR.V10
Eddie de Jong , René Windig /Onbekend :   MDJ.V1
Daan Jippes /Daan Jippes :   DJ.V3, DJ.V9, DJ.V24, DJ.V28-DJ.V29, DJ.V46-DJ.V47, DJ.V51, DJ.V54-DJ.V55, DJ.V57, DJ.V62, DJ.V76, DJ.V79-DJ.V80, DJ.V85, DJ.V87, DJ.V89
Luciano Gatto /Rodolfo Cimino :   LGA.V39, LGA.V103, LGA.V122
Luciano Gatto /Jerry Siegel :   LGA.V40
Vicar /Tove Dester :   VC.V25
Giancarlo Gatti /Carlo D'Alba :   GGA.V10
Luciano Bottaro , Tiberio Colantuoni /Luciano Bottaro :   LB.V35
Vicar /Mona Giersing :   VC.V29, VC.V33, VC.V51
Franco Lostaffa /Carlo D'Alba :   FLO.V7
Marco Rota /Gaudenzio Capelli :   MR.V13
Vicar /Peter Mouritzen :   VC.V32
Giorgio Bordini /Jerry Siegel :   GBO.V44-GBO.V45, GBO.V47-GBO.V48
Vicar /Steffen Vedsted :   VC.V34
Massimo de Vita /Alfredo Castelli :   MDV.V50
Giancarlo Gatti /Gian Giacomo Dalmasso :   GGA.V14, GGA.V16, GGA.V19, GGA.V22
Giuseppe Perego /Michele Gazzarri :   GPE.V68
Giovan Battista Carpi /Giovan Battista Carpi :   GBC.V72, GBC.V93-GBC.V94
Vicar /Bengt-Ake Cras :   VC.V40
Daan Jippes , Freddy Milton /Freddy Milton :   DJ.V5-DJ.V6
Guido Scala /Iain MacDonald :   GSC.V19
Bob Gregory /:   BG.V3, BG.V5
Vicar /Bengt-Ake Hakansson , Les Lilley :   VC.V42
Daan Jippes , Freddy Milton /Daan Jippes , Freddy Milton :   DJ.V7, DJ.V12-DJ.V15, DJ.V18-DJ.V19, DJ.V27
Marco Rota /Marco Rota :   MR.V14-MR.V15, MR.V18-MR.V19, MR.V26, MR.V31, MR.V33-MR.V37, MR.V44-MR.V46, MR.V49
Tony Strobl /Dick Kinney :   TS.V150
Vicar /Les Lilley :   VC.V43
Sandro del Conte /Iain MacDonald :   SDC.V1
Daan Jippes , Mark de Jonge /Thom Roep :   MDJ.V1-MDJ.V2
Guido Scala /Guido Martina :   GSC.V20-GSC.V22
Vicar /:   VC.V46
Vicar /NITA Berthelsen , Jim Kenner :   VC.V47
Sandro del Conte /Gian Giacomo Dalmasso :   SDC.V2
Freddy Milton /Freddy Milton :   FM.V4, FM.V10, FM.V17, FM.V21-FM.V22, FM.V25, FM.V141
Vicar /Werner Wejp-Olsen , Margaretha Wilson :   VC.V50
Enzo Marciante , Luciano Bottaro /Guido Martina :   EMA.V2
Tiberio Colantuoni /Jerry Siegel :   TCO.V3
Franco Lostaffa /Guido Martina :   FLO.V10
Vicar /Lise-Lotte Larsen :   VC.V54
Guido Scala /Gian Giacomo Dalmasso :   GSC.V24
Luciano Gatto /Gian Giacomo Dalmasso :   LGA.V45
Daan Jippes , Freddy Milton , Robert van der Kroft /Daan Jippes , Freddy Milton :   DJ.V11
Daniel Branca /Terje Bomann-Larsen , Lars Bergström :   DB.V1, DB.V1
Vicar /Margaretha Wilson :   VC.V63
Vicar /Tom Anderson :   VC.V65, VC.V81, VC.V84, VC.V87, VC.V172
Vicar /Werner Wejp-Olsen , Jim Kenner :   VC.V66, VC.V69
Daniel Branca /Terje Bomann-Larsen :   DB.V2
Giancarlo Gatti /Guido Martina :   GGA.V17
Volker Reiche /Onbekend :   VRE.V1
Oscar Fernandez /Jim Kenner , Werner Wejp-Olsen :   OF.V1
Enrique Cerdan Fuentes /Tom Anderson , Werner Wejp-Olsen :   ECF.V1
Vicar /Jack Sutter :   VC.V74, VC.V151
Oscar Fernandez /Jim Kenner :   OF.V2
Ben Verhagen , Daan Jippes /Lars Bergström , Werner Wejp-Olsen , Tom Anderson :   DJ.V16
Beatriz Bolster /Tom Anderson , Brian Claxton :   BB.V1
Christian Hagen /Christian Hagen :   JVH.H2
Daan Jippes /Thijs Buijs :   DJ.V17
Vicar /Mike Sharland , Jim Kenner , Philippe Le Bars :   VC.V80
Oscar Fernandez /Tom Anderson , Werner Wejp-Olsen :   OF.V3
Vicar /Tom Anderson , Werner Wejp-Olsen :   VC.V85, VC.V95, VC.V98, VC.V101, VC.V107
Beatriz Bolster /Les Lilley , Brian Claxton :   BB.V3
Daan Jippes , Freddy Milton /Eirik Ildahl , Daan Jippes , Freddy Milton :   DJ.V20
Daniel Branca /Jack Sutter , Brian Claxton :   DB.V5
Studio Francesc Batgadà /Giorgio Pezzin :   STF.V1
Studio Jaime Diaz /Ed Nofziger :   STD.V12, STD.V31, STD.V39, STD.V46, STD.V49, STD.V51, STD.V56
Beatriz Bolster /Tom Anderson , Brian Cooke , John Mortimer :   BB.V4
Santiago Scalabroni Ceballos /Jim Kenner :   SSC.V5
Adriana Cristina /Jerry Siegel :   ACR.V4
Vicar /Jim Kenner , Werner Wejp-Olsen :   VC.V90
Sandro Zemolin /Bruno Concina :   SZE.V1
Beatriz Bolster /Jack Sutter :   BB.V5
Vicar /Stefan Printz-Pahlson , Tom Anderson :   VC.V91
Vicar /Tom Anderson , Joel Katz :   VC.V93, VC.V99
Vicar /Mike Sharland , Donne Avenell :   VC.V94, VC.V132
Giulio Chierchini /Frank Gordon Payne :   GCH.V62
Vicar /Tom Anderson , Colin Bostock-Smith :   VC.V96
Beatriz Bolster /Les Lilley , Joel Katz :   BB.V6
Daniel Branca /Tom Anderson , Stefan Printz-Pahlson :   DB.V6
Michel Nadorp /Ruud Straatman :   MN.V2
Vicar /Joel Katz , Jack Sutter :   VC.V97
Massimo de Vita /Massimo de Vita :   MDV.V72-MDV.V73
Marco Rota /Ed Nofziger :   MR.V17
Giorgio Cavazzano /Bruno Concina :   GCA.V61-GCA.V62, GCA.V75
Guido Scala /Guido Scala :   GSC.V26, GSC.V30, GSC.V35
Beatriz Bolster /Jack Sutter , Werner Wejp-Olsen :   BB.V7
Jan Gulbransson /Jan Gulbransson :   JG.V1, JG.V3, JG.V5-JG.V10, JG.V12-JG.V13, JG.V20
Beatriz Bolster /Les Lilley , Paul Halas :   BB.V8
Jan Gulbransson /Joop Reichenfeld :   JG.V2
Daniel Branca /Jim Kenner :   DB.V10, DB.V13
Volker Reiche /Volker Reiche :   VRE.V2
Tony Strobl /Ed Nofziger :   TS.V152
Giorgio Cavazzano /Michel Motti :   GCA.V63
Daan Jippes , Freddy Milton /Ben Verhagen , Daan Jippes , Freddy Milton :   DJ.V26
Beatriz Bolster /Bob Bartholomew , Philippe Le Bars , Mike Sharland :   BB.V9
Vicar /Tom Anderson , Mike Sharland :   VC.V102
Ben Verhagen /Evert Geradts :   BV.V3-BV.V4, BV.V6, BV.V10, BV.V16, BV.V23-BV.V24
Mark de Jonge /Ruud Straatman :   MDJ.V5
Beatriz Bolster /Ray Galton , Alan Simpson , Donne Avenell :   BB.V10
Beatriz Bolster /Tom Anderson :   BB.V11, BB.V13
Jan Gulbransson /Frank Jonker :   JG.V4
Marçal Abella Bresco , Cèsar Ferioli Pelaez , José Miguel Tortajada Aguilar /Miquel Pujol :   MB.V1
Studio Bonnet /Evert Geradts :   STB.V2, STB.V4
José Mascaró /Bob Bartholomew , Joel Katz :   JMC.V1
Freddy Milton /Thomas Börner , Freddy Milton :   FM.V20
Santiago Scalabroni Ceballos /Tom Anderson , Steve Petersen , Tim Newlin :   SSC.V10
José Colomer Fonts /Dave Angus , Gail Renard :   JF.V2
Maurizio Amendola /Caterina Mognato :   MAM.V1
Vicar /Les Lilley , Joel Katz :   VC.V105
Giorgio Cavazzano /Staff di IF :   GCA.V66
Giorgio Bordini /Osvaldo Pavese :   GBO.V50
Beatriz Bolster /Tom Anderson , Alan Simpson , Ray Galton :   BB.V14
Studio Bonnet /Ruud Straatman :   STB.V5, STB.V12
Lopez /Evert Geradts :   OL.V1-OL.V2
José Avilés /Donne Avenell , Werner Wejp-Olsen :   JAV.V1
Daniel Branca /Donne Avenell , Paul Halas :   DB.V17
Maximino Tortajada Aguilar /Osvaldo Pavese :   TAM.V2
José Colomer Fonts /:   JF.V3
José Colomer Fonts /Leendert-Jan Vis :   JF.V4-JF.V6, JF.V12-JF.V13, JF.V28, JF.V101, JF.V177
Beatriz Bolster /Donne Avenell , Paul Halas :   BB.V15
Onbekend /Leendert-Jan Vis :   V1018
Joop Veltman /Joop Veltman :   JVE.V1
Beatriz Bolster /Les Lilley , Neville Jason :   BB.V16
Jules Coenen /Ruud Straatman :   JCO.V13
Cèsar Ferioli Pelaez /Alfredo Saio , Andreina Repetto :   CFP.V3
Massimo de Vita /Alessandro Sisti :   MDV.V81
Beatriz Bolster /Tom Anderson , Stefan Printz-Pahlson :   BB.V17
José Mascaró /Sabine Korsukewitz , Tom Anderson :   JMC.V4
Alberico Motta /Staff di IF :   AMT.V1
Vicar /Tom Anderson , Carl Barks :   VC.V109
Juan Torres Perez /Tom Anderson , Per Wiking :   JP.V2
Vicar /Donne Avenell , Mike Sharland :   VC.V112
Daniel Branca /Tom Anderson , Marc Bühler :   DB.V20
Vicar /Werner Wejp-Olsen , Tom Anderson :   VC.V110
Daniel Branca /Alan Simpson , Jack Sutter , Ray Galton :   DB.V21
Giorgio Bordini /Giorgio Bordini :   GBO.V51, GBO.V61
Massimo de Vita /Staff di IF :   MDV.V82
Studio Francesc Batgadà /Frank Gordon Payne :   STF.V8
José Colomer Fonts /Jan Kruse :   JF.V11, JF.V17, JF.V26, JF.V134
Borge Ring /Ger Apeldoorn :   BR.V4
Studio Bonnet /Andrew Lendacky :   STB.V7
Ignasi Calvet Estéban /Tom Anderson , Robin Taylor :   IE.V1
Guido Scala /Osvaldo Pavese :   GSC.V29, GSC.V45, GSC.V48
Ben Verhagen /Edwin Loftus :   BV.V7
Vicar /Jack Sutter , Gail Renard :   VC.V114
Maximino Tortajada Aguilar , Miquel Pujol /Mauro Monti :   TAM.V5
Massimo de Vita /Renzo Sciutto :   MDV.V83
José Avilés /Donne Avenell , Joel Katz :   JAV.V2
Daniel Branca /Jim Kenner , Marck Meul :   DB.V25
Santiago Scalabroni Ceballos /Bob Bartholomew , Colin Bostock-Smith :   SSC.V11
Daniel Branca /Paul Halas , Tom Anderson :   DB.V27
Ignasi Calvet Estéban /Dave Angus , Philippe Le Bars :   IE.V3
Studio Bonnet /Jan Kruse :   STB.V9
José Colomer Fonts /Evert Geradts :   JF.V16, JF.V90, JF.V113, JF.V137, JF.V157
Vicar /Chic Jacob , Donne Avenell :   VC.V115
Beatriz Bolster /Jack Sutter , Philippe Le Bars :   BB.V18
Studio Jaime Diaz /Robert Bailey :   STD.V53-STD.V54
Maximino Tortajada Aguilar , José Miguel Tortajada Aguilar /Miquel Pujol :   TAM.V6
Mark de Jonge /Jan Kruse :   MDJ.V7-MDJ.V12, MDJ.V14, MDJ.V31, MDJ.V63, MDJ.V67-MDJ.V68, MDJ.V70
Juan Torres Perez /Les Lilley , Gail Renard :   JP.V3
Tino Santanach Hernandez /Donne Avenell , Mike Sharland :   TSH.V2
Michel Nadorp /Evert Geradts :   MN.V4, MN.V11
Ben Verhagen /Ruud Straatman :   BV.V9
Vicar /Donne Avenell , Paul Halas :   VC.V116, VC.V122, VC.V138
Juan Torres Perez /Jim Kenner , Johnny Lundgren :   JP.V4
José Colomer Fonts /Bob Bartholomew , Philippe Le Bars :   JF.V22
Studio Bonnet /Leendert-Jan Vis :   STB.V10-STB.V11
Michel Nadorp /Volker Reiche :   MN.V5
José Mascaró /Tom Anderson , Philippe Le Bars :   JMC.V6
Euclides Kiyota Miyaura /Arthur Faria Jr. :   EKM.V3
Cèsar Ferioli Pelaez /Rodolfo Cimino :   CFP.V7
Marga Querol Manzano /Ruud Straatman :   MM.V1-MM.V2, MM.V10
Ben Verhagen /Jan Kruse :   BV.V11, BV.V13-BV.V14, BV.V18-BV.V19, BV.V27-BV.V29
Daniel Branca /Bob Bartholomew , Gail Renard :   DB.V31, DB.V73
José Colomer Fonts /Ruud Straatman :   JF.V27, JF.V145
José Maria Millet Lopez /Rick Marschall :   JL.V2
Vicar /Jim Kenner , Robin Taylor :   VC.V117, VC.V120-VC.V121, VC.V141, VC.V152, VC.V163
Jorge David Redo /Horst-Dieter Marx , Bob Bartholomew :   JDR.V1
Giorgio Cavazzano /Alessandro Bencivenni :   GCA.V73
Daniel Branca /Patsy Trench , Bob Bartholomew :   DB.V32
Jorge David Redo /Marck Meul , Jack Sutter :   JDR.V2
Romano Scarpa /Massimo Marconi :   RS.V179
Josep Nebot /Leendert-Jan Vis :   NJ.V1
Miquel Pujol /Alessandro Sisti :   MP.V6
Daniel Branca /Jack Sutter :   DB.V36, DB.V54
Daniel Branca /Werner Wejp-Olsen , Jim Kenner :   DB.V37
Vicar /Tom Anderson , Paul Halas :   VC.V124, VC.V170, VC.V189
Vicar /Paul Halas , Bob Bartholomew :   VC.V125
Tino Santanach Hernandez /Tom Anderson , Paul Halas :   TSH.V8
Vicar /Paul Halas , Jack Sutter :   VC.V126, VC.V178
Massimo de Vita /Alessandro Bencivenni :   MDV.V92
Vicar /Tom Anderson , Lars Enoksen :   VC.V127, VC.V160
Jan Gulbransson /Leendert-Jan Vis :   JG.V14, JG.V16-JG.V17, JG.V19, JG.V22
Daniel Branca /Jorn K Petersen :   DB.V39
José Maria Millet Lopez /Bob Bartholomew , Joel Katz :   JL.V3
Cèsar Ferioli Pelaez /Leendert-Jan Vis :   CFP.V8, CFP.V14
José Cardona Blasi /Dave Angus , Joel Katz :   JB.V1
Beatriz Bolster /Jack Sutter , Patsy Trench :   BB.V23
Vicar /Gail Renard , Jack Sutter :   VC.V130
Cèsar Ferioli Pelaez /Wilma van den Bosch :   CFP.V9
José Maria Millet Lopez /Bob Bartholomew , Patsy Trench :   JL.V4
Tino Santanach Hernandez /Dave Angus , Philippe Le Bars :   TSH.V11
Fernando Güell /Gail Renard , Tom Anderson :   FGU.V1
Vicar /Tom Anderson , Robin Taylor :   VC.V133, VC.V153
Juan Torres Perez /Dave Angus , Paul Halas :   JP.V11
Daniel Branca /Jack Sutter , Paul Halas :   DB.V40
Tino Santanach Hernandez /Dave Angus , Neville Jason :   TSH.V13
Tino Santanach Hernandez /Dave Angus , Paul Halas :   TSH.V14, TSH.V19
Tino Santanach Hernandez /Bob Bartholomew :   TSH.V15
José Maria Millet Lopez /Bob Bartholomew , Gail Renard :   JL.V5, JL.V7
Paolo Ongaro /Alessandro Sisti :   PON.V1
Vicar /Bob Bartholomew , Paul Halas :   VC.V139
Vicar /Dave Angus , Morag Prunty :   VC.V140
Vicar /Albert Cosser , Mike Sharland :   VC.V142
Giorgio Cavazzano /Bruno Sarda :   GCA.V80, GCA.V175
Marco Rota /Tom Anderson , Stefan Printz-Pahlson , Lars Bergström :   MR.V20
Freddy Milton /Jan Kruse :   FM.V23-FM.V24, FM.V133, FM.V147
Mau Heymans /Jan Kruse :   MH.V1-MH.V3, MH.V7-MH.V9, MH.V52, MH.V77, MH.V166, MH.V181, MH.V185, MH.V194, MH.V197, MH.V204, MH.V403
José Maria Millet Lopez /Dave Angus , Gail Renard :   JL.V8
Massimo de Vita /Piero Degli Antoni :   MDV.V94
Rob Phielix /Jan Kruse :   RP.V1
Daniel Branca /Tom Anderson :   DB.V41
Ben Verhagen /Ben Verhagen :   BV.V15, BV.V17
José Maria Millet Lopez /Tom Anderson , Gail Renard :   JL.V10
José Cardona Blasi /Tom Anderson , Gail Renard :   JB.V5
Daniel Branca /Bob Bartholomew , Patsy Trench :   DB.V43
Tino Santanach Hernandez /Donne Avenell , Paul Halas :   TSH.V18, TSH.V23, TSH.V30, TSH.V33
Mark de Jonge /Leendert-Jan Vis :   MDJ.V13
José Cardona Blasi /Donne Avenell , Mike Sharland :   JB.V6
José Maria Millet Lopez /Rick Marschall , Jack Sutter :   JL.V13
Romano Scarpa , Sandro del Conte /Carlo Panaro :   RS.V186
Vicar /Tom Anderson , Philippe Le Bars :   VC.V150
José Cardona Blasi /Jim Kenner , Robin Taylor :   JB.V7
Juan Torres Perez /Les Lilley , Lester Goldsmith :   JP.V18
Giorgio Cavazzano /Silvano Mezzavilla :   GCA.V81
José Cardona Blasi /Albert Cosser , Martin Morgan :   JB.V8, JB.V12
Romano Scarpa /:   RS.V188
Maurizio Amendola , Romano Scarpa /Piero Degli Antoni :   MAM.V5
Santiago Scalabroni Ceballos /Jack Sutter , Patsy Trench :   SSC.V17
Vlado Magdic /Dave Angus , Bob Shaw :   VMA.V1
Santiago Scalabroni Ceballos /Paul Halas , Les Lilley :   SSC.V19
Marga Querol Manzano /Wilma van den Bosch :   MM.V3, MM.V7
José Cardona Blasi /Tom Anderson :   JB.V9
Don Rosa /Don Rosa :   DR.V3-DR.V4, DR.V6-DR.V8, DR.V13-DR.V14, DR.V16, DR.V26-DR.V27, DR.V31-DR.V32, DR.V35, DR.V46, DR.V50, DR.V58a, DR.V58b, DR.V64, DR.V68, DR.V78, DR.V53-DR.V54, DR.V88
Vicar /Tom Anderson , Neville Jason :   VC.V158
Santiago Scalabroni Ceballos /Dave Angus , Paul Halas :   SSC.V21
Tino Santanach Hernandez /Dave Angus , Mike Sharland :   TSH.V20
Paolo Ongaro /Bruno Concina :   PON.V2, PON.V6
Guido Scala /Fabio Michelini :   GSC.V33
Alessandro Gottardo /Fabio Michelini :   AGO.V2
Juan Torres Perez /Dave Angus , Mike Sharland :   JP.V21
Vicar /Donne Avenell , Joel Katz :   VC.V162
Giorgio Cavazzano /Giorgio Cavazzano :   GCA.V83
Maria José Sánchez Núñez /Dave Angus , Joel Katz :   MJN.V1
José Cardona Blasi /Tom Anderson , Mike Sharland :   JB.V11, JB.V13
Beatriz Bolster /Mike Sharland , Dave Angus :   BB.V25
Tino Santanach Hernandez /Tom Anderson :   TSH.V25
Marçal Abella Bresco /Dave Angus , Paul Halas :   MB.V10
Juan Torres Perez /Jack Sutter , Rick Marschall :   JP.V25
Beatriz Bolster /Mike Sharland , Donne Avenell :   BB.V26
Mau Heymans /Evert Geradts :   MH.V4-MH.V6, MH.V13-MH.V23, MH.V25-MH.V29, MH.V150, MH.V32, MH.V34-MH.V51, MH.V53-MH.V75, MH.V78-MH.V82, MH.V146, MH.V149-MH.V150, MH.V163, MH.V177, MH.V180, MH.V200, MH.V205, MH.V241, MH.V293-MH.V294, MH.V307, MH.V311, MH.V413, MH.V420, MH.V477
Daniel Branca /Dave Angus , Philippe Le Bars :   DB.V50
Marga Querol Manzano /Jan Kruse :   MM.V4, MM.V17
Ignasi Calvet Estéban /Michael Begovich :   IE.V19-IE.V20
Santiago Scalabroni Ceballos /Tom Anderson , Paul Halas :   SSC.V22
Tino Santanach Hernandez /Gail Renard :   TSH.V27
Sandro Dossi /Sauro Pennacchioli :   SDO.V2
Vicar /Dave Angus , Gail Renard :   VC.V167-VC.V168
Carlos Valenti /Dave Angus :   CVA.V1
William van Horn /William van Horn :   WH.V2-WH.V4, WH.V8, WH.V14, WH.V16-WH.V17, WH.V23-WH.V24, WH.V6, WH.V30, WH.V37-WH.V42, WH.V45-WH.V47, WH.V49-WH.V50, WH.V52-WH.V60, WH.V62-WH.V66, WH.V69, WH.V67, WH.V70, WH.V72-WH.V77, WH.V79-WH.V81, WH.V83-WH.V84, WH.V86-WH.V92, WH.V94, WH.V96, WH.V98-WH.V103, WH.V106-WH.V107, WH.V109-WH.V110, WH.V112-WH.V113, WH.V115-WH.V116, WH.V118, WH.V117, WH.V119-WH.V132, WH.V134, WH.V136-WH.V137, WH.V139-WH.V146
José Cardona Blasi /Dave Angus , Gail Renard :   JB.V14
Santiago Scalabroni Ceballos /Dave Angus , Chic Jacob :   SSC.V23
Tino Santanach Hernandez /Tom Anderson , Gail Renard :   TSH.V28, TSH.V48
José Maria Millet Lopez /Bob Bartholomew , Paul Halas :   JL.V18
Juan Torres Perez /Dave Angus , Neville Jason :   JP.V28
Don Rosa /Gary Leach :   DR.V11
Daniel Branca /Bob Bartholomew , Mike Sharland :   DB.V52
Tino Santanach Hernandez /Uco Egmond :   TSH.V32
José Cardona Blasi /Jack Sutter , Gail Renard :   JB.V18
José Cardona Blasi /Albert Cosser , Paul Halas :   JB.V19
José Cardona Blasi /Les Lilley , Neville Jason :   JB.V20
William van Horn /William van Horn , John Lustig :   WH.V12, WH.V20, WH.V31
José Cardona Blasi /Donne Avenell , Patsy Trench :   JB.V22
Daniel Branca /Les Lilley , Philippe Le Bars :   DB.V53
Vicar /Joel Katz , Paul Halas :   VC.V175
Maurizio Amendola /Giorgio Ferrari :   MAM.V8
Marga Querol Manzano /Leonard Retel-Helmrich :   MM.V6
Vicar /Tom Anderson , John Antrobus :   VC.V176
Anibal Uzál /Robert Bailey :   AU.V3
Studio Comicup /Carlo Panaro :   STC.V4, STC.V10, STC.V32
Stefano Intini /Rodolfo Cimino :   SIN.V1, SIN.V5
Tino Santanach Hernandez /Jim Kenner :   TSH.V35
Daniel Branca /Dave Angus , Gail Renard :   DB.V55
Maurizio Amendola /Bruno Concina :   MAM.V9
Vicar /John Antrobus , Dave Angus :   VC.V180
Sandro del Conte /Bruno Concina :   SDC.V7, SDC.V9
Mau Heymans /Mau Heymans :   MH.V10, MH.V154, MH.V156-MH.V157, MH.V175, MH.V182, MH.V186, MH.V189, MH.V191, MH.V195-MH.V196, MH.V199, MH.V203, MH.V207, MH.V261-MH.V262, MH.V264, MH.V310, MH.V331, MH.V416, MH.V424, MH.V437, MH.V444, MH.V447-MH.V463, MH.V465-MH.V466, MH.V468-MH.V469, MH.V471-MH.V472, MH.V474-MH.V476, MH.V478-MH.V481, MH.V486, MH.V490, MH.V494, MH.V499-MH.V500, MH.V510, MH.V526-MH.V527, MH.V529-MH.V530, MH.V534, MH.V537
Paolo Ongaro /Paolo Crecchi :   PON.V4
Paulo Renato da Costa Noely /Onbekend :   PRC.V1
Mark de Jonge /Evert Geradts :   MDJ.V64-MDJ.V65
Daniel Branca /Jack Sutter , Martin Morgan :   DB.V56
Irineu Soares Rodrigues /:   ISR.V5
Studio Comicup /Fabio Michelini :   STC.V5
Mau Heymans /Ruud Straatman :   MH.V12, MH.V83
Vicar /Mike Sharland :   VC.V182
Vicar /Paul Halas , Albert Cosser :   VC.V183
Marga Querol Manzano /Tom Anderson , John Antrobus :   MM.V8
Vicar /Dave Angus , Paul Halas :   VC.V184
Daniel Branca /Albert Cosser , Philippe Le Bars :   DB.V58
Alessandro Gottardo /Alessandro Sisti :   AGO.V4
Jan Gulbransson /Arno Buitink :   JG.V21
Valerio Held /Ennio Missaglia :   VHE.V2
Maurizio Amendola /Maurizio Amendola :   MAM.V11
Vicar /Unn Printz-Pahlson , Gail Renard :   VC.V185
José Colomer Fonts /Unn Printz-Pahlson , Stefan Printz-Pahlson :   JF.V98
Vicar /Albert Cosser , Martin Morgan :   VC.V187
Don Rosa /Jan Kruse :   DR.V19
José Cardona Blasi /John Antrobus , Dave Angus :   JB.V30
Michel Nadorp /Jan Kruse :   MN.V10, MN.V19, MN.V21, MN.V23
José Cardona Blasi /Michael Begovich :   JB.V31
Don Rosa /Arno Buitink , Byron Erickson :   DR.V20
Mau Heymans /Frank Jonker :   MH.V30, MH.V84, MH.V86, MH.V118, MH.V151, MH.V179, MH.V290, MH.V339
Alberto Lavoradori /Carlo Panaro :   ALA.V1, ALA.V22
William van Horn /John Lustig :   WH.V33, WH.V36, WH.V44, WH.V51, WH.V61, WH.V82, WH.V85
Mau Heymans /Leonard Retel-Helmrich :   MH.V33
Stefano Mirone /Stefano Mirone :   SMI.V1
Daniel Branca /Mike Sharland , Tom Anderson :   DB.V64
Roberto Marini /Carlo Panaro :   RMA.V3, RMA.V22, RMA.V48
Giuseppe Dalla Santa , Maurizio Amendola /Fabio Michelini :   GDS.V2
Hans van Oudenaarden /Ruud Straatman :   HVO.V2
Vicar /Paul Halas , Ifor ap Glyn :   VC.V190
José Colomer Fonts /Paul Halas , Tom Anderson :   JF.V104
Paolo Mottura /Massimo Marconi :   PMO.V1
Daniel Branca /Tom Anderson , Gail Renard :   DB.V65
Vicar /Stefan Printz-Pahlson , Unn Printz-Pahlson :   VC.V191, VC.V226, VC.V311
José Colomer Fonts /Dave Angus :   JF.V105
Daniel Branca /Paul Halas , Jack Sutter :   DB.V66
Luciano Gatto /Fabio Michelini :   LGA.V64, LGA.V132, LGA.V143-LGA.V144
Luciano Gatto /Bruno Concina :   LGA.V66, LGA.V101, LGA.V115
José Colomer Fonts /Horst Rössler :   JF.V107
Daniel Branca /Donne Avenell , John Antrobus :   DB.V68
Juan Torres Perez /Paul Halas , Bob Bartholomew :   JP.V36
Vicar /Unn Printz-Pahlson , Stefan Printz-Pahlson :   VC.V193, VC.V216, VC.V265
José Colomer Fonts /Tom Anderson , Philippe Le Bars :   JF.V109
Valerio Held /Carlo Panaro :   VHE.V4, VHE.V24, VHE.V38-VHE.V39, VHE.V92-VHE.V93, VHE.V98, VHE.V103
Guido Scala /Bruno Concina :   GSC.V38
Giuseppe Dalla Santa /Caterina Mognato :   GDS.V3, GDS.V5, GDS.V10, GDS.V16
Vicar /Barry Reeves , Paul Halas :   VC.V195
José Cardona Blasi /Jack Sutter , Paul Halas :   JB.V35
Carlo Gentina /Carlo Gentina :   CGE.V2-CGE.V24, CGE.V26-CGE.V50, CGE.V52-CGE.V53
José Colomer Fonts /Neville Jason , Max Handley :   JF.V112
Marga Querol Manzano /Evert Geradts :   MM.V9, MM.V24, MM.V27, MM.V29-MM.V30, MM.V32, MM.V38-MM.V39, MM.V41, MM.V44-MM.V45, MM.V56, MM.V60, MM.V67, MM.V69, MM.V72-MM.V73, MM.V77-MM.V78, MM.V93
Franco Valussi /Bruno Sarda :   FVA.V5
Silvio Camboni /Rudy Salvagnini :   SCM.V1, SCM.V41
Daniel Branca /Donne Avenell , Miles Tredinnick :   DB.V70
Roberto Marini /Fabio Michelini :   RMA.V4, RMA.V28, RMA.V32, RMA.V35
José Cardona Blasi /John O'Conner , Paul Halas :   JB.V36
Valerio Held /Rudy Salvagnini :   VHE.V5
José Colomer Fonts /Werner Wejp-Olsen :   JF.V117
Tino Santanach Hernandez /Peter Härdfeldt :   TSH.V49
Claudio Panarese /Carlo Panaro :   CPA.V1, CPA.V8, CPA.V22, CPA.V24
Guido Scala /Carlo Panaro :   GSC.V40, GSC.V56, GSC.V64
Flemming Andersen /Gerald Soren Kenner :   FAN.V1
Vicar /Chic Jacob , Dave Angus :   VC.V201
Daniel Branca /Russel Lewis , Tom Anderson :   DB.V71
Onbekend /Staff di IF :   ONB.V22
Vicar /Paul Halas , Kym Hempson-Simpson :   VC.V202
José Colomer Fonts /Tom Anderson , Paul Halas :   JF.V120
Juan Torres Perez /Peter Härdfeldt :   JP.V39
Silvio Camboni /Giorgio Pezzin :   SCM.V2
Francesco Guerrini /Carlo Panaro :   FGU.V1, FGU.V40, FGU.V45, FGU.V59, FGU.V61
Daan Jippes /Jan Kruse :   DJ.V30
Francesco Guerrini /Fabio Michelini , Francesco Guerrini :   FGU.V2
William van Horn /Michael T. Gilbert :   WH.V48, WH.V95
Andrea Freccero /Nino Russo :   AFR.V1, AFR.V5, AFR.V12
Sandro Dossi /Staff di IF :   SDO.V6
Tino Santanach Hernandez /Tim Newlin , Jack Sutter :   TSH.V52
Vicar /Jack Sutter , Stefan Printz-Pahlson :   VC.V205
Marco Rota /Tom Anderson , Paul Halas :   MR.V21
Michel Nadorp /Hugo Sauer :   MN.V13
Alessandro Perina /Fabio Michelini :   LGO.V1, LGO.V14, LGO.V42
Onbekend /Thom Roep :   ONB.V25
Marçal Abella Bresco /Joel Katz :   MB.V13
José Colomer Fonts /Flor Collins , Paul Halas :   JF.V126
Luciano Gatto /Pierpaolo Pelò :   LGA.V68
Studio Comicup /Nino Russo :   STC.V19, STC.V72
Paolo Mottura /Mario Volta :   PMO.V6
Juan Torres Perez /Gorm Transgaard :   JP.V44, JP.V46-JP.V47
Joan Espinach /Fabio Michelini :   MP.V4
Corrado Mastantuono /Fabio Michelini :   CMA.V3, CMA.V14
Alberto Lavoradori /Rodolfo Cimino :   ALA.V5
Freddy Milton /Evert Geradts :   FM.V78, FM.V146
Daniel Branca /Kym Hempson-Simpson , Gail Renard :   DB.V72
Silvia Ziche /Bruno Concina :   SZI.V2
Silvia Ziche /François Corteggiani :   SZI.V3-SZI.V5, SZI.V10
Carlos Edgard Herrero /Kaled Kalil Kanbour :   CEH.V6
Valerio Held /Bruno Sarda :   VHE.V7, VHE.V31, VHE.V35
Paolo Ongaro /Nino Russo :   PON.V7
Giorgio Cavazzano /François Corteggiani :   GCA.V101, GCA.V106, GCA.V112, GCA.V117, GCA.V124
Valerio Held /Giorgio Pezzin :   VHE.V8
Staff di IF /Giorgio Pezzin :   SDI.V2
Franco Valussi /Giorgio Pezzin :   FVA.V8, FVA.V12
Studio Comicup /Giorgio Pezzin :   STC.V23
Daan Jippes /Evert Geradts :   DJ.V36
Alessandro Gottardo /François Corteggiani :   AGO.V8
Marçal Abella Bresco /Jack Sutter , Paul Halas :   MB.V16
Corrado Mastantuono /Nino Russo :   CMA.V6
Claudio Panarese /Fabio Michelini :   CPA.V4
Marçal Abella Bresco /François Corteggiani :   MB.V17
Miquel Pujol /Onbekend :   MP.V15
Flemming Andersen /Flemming Andersen , Byron Erickson :   FAN.V2
José Cardona Blasi /Martin Deleurand , Elizabeth Rowe :   JB.V39
Juan Torres Perez /Alison Renshaw , Paul Halas :   JP.V52
Roberto Marini /Giorgio Figus :   RMA.V8, RMA.V12, RMA.V20
Studio Comicup /Rudy Salvagnini :   STC.V27
Marçal Abella Bresco /Tom Anderson , Russel Lewis :   MB.V12
Giovanni Romanini /Carlo Panaro :   GRO.V1
Studio Comicup /François Corteggiani :   STC.V28, STC.V30, STC.V36
Emanuele Barison /Rodolfo Cimino :   EBA.V2
Giovanni Romanini /Bruno Sarda :   GRO.V2
Francesco Guerrini /Carlo Gentina :   FGU.V3, FGU.V9-FGU.V10
Stefano Intini /François Corteggiani :   SIN.V6, SIN.V8-SIN.V9, SIN.V13
José Colomer Fonts /Jack Sutter , Paul Halas :   JF.V132
Massimo de Vita /Claudia Salvatori :   MDV.V117
Hans van Oudenaarden /Evert Geradts :   HVO.V4, HVO.V6
Marga Querol Manzano /Jos Beekman :   MM.V11
Marçal Abella Bresco /Dave Rawson :   MB.V18
Vicar /Pat McGreal , Dave Rawson :   VC.V209
Vicar /Charlie Martin , Gail Renard :   VC.V210
Moreno Chistè /Moreno Chistè :   MCH.V2
Juan Torres Perez /Tom Anderson , Philippe Le Bars :   JP.V53
Miquel Pujol /Miquel Pujol :   MP.V17
Valerio Held /Alessandro Sisti :   VHE.V10
Anna Marabelli /Nino Russo :   AMR.V2
Marco Rota /Paul Halas :   MR.V23, MR.V48
Claudio Panarese /Pierpaolo Pelò :   CPA.V5
Paolo Ongaro /Giorgio Pezzin :   PON.V8
Roberto Vian /François Corteggiani :   RVI.V2
Mau Heymans /Remco Polman :   MH.V87
Marco Rota /Marco Rota , Paul Halas :   MR.V24, MR.V28, MR.V30, MR.V39, MR.V50-MR.V51
Guido Scala /Nino Russo :   GSC.V47
Franco Valussi /Fabio Michelini :   FVA.V10
Alessandro Gottardo /Rodolfo Cimino :   AGO.V10
Giorgio Cavazzano /Giorgio Figus :   GCA.V115, GCA.V134, GCA.V163, GCA.V225
Lino Gorlero /Carlo Panaro :   LGO.V5, LGO.V7, LGO.V11
Francesco Guerrini /Francesco Guerrini :   FGU.V5, FGU.V7
Daniel Branca /Gorm Transgaard :   DB.V81, DB.V87
Bas Heymans , Freddy Milton , Mau Heymans /Jan Kruse :   BH.V1
Angelo Scariolo /Sergio Tulipano :   ASC.V1
Anna Marabelli /Rodolfo Cimino :   AMR.V4
Studio Francesc Batgadà /Bruno Concina :   STF.V12
Flemming Andersen /Allan Riis :   FAN.V3
Romano Scarpa /Fabio Michelini :   RS.V198, RS.V209
Sandro del Conte /Nino Russo :   SDC.V15
Staff di IF /Nino Russo :   SDI.V4
Danilo Barozzi /Rodolfo Cimino :   DBA.V1
Studio Comicup , Maximino Tortajada Aguilar /Massimo Zammattaro :   STC.V34
Freddy Milton /Frank Jonker :   FM.V81, FM.V129, FM.V148
Valerio Held /Nino Russo :   VHE.V16
Valerio Held /Giorgio Figus :   VHE.V17, VHE.V19, VHE.V21, VHE.V77, VHE.V91
Conrad Lazaro /Nino Russo :   CLA.V2, CLA.V4-CLA.V5
Giorgio Cavazzano /Janet Gilbert :   GCA.V120
Roberto Vian /Rodolfo Cimino :   RVI.V3
Roberto Marini /Carlo Gentina :   RMA.V11, RMA.V14
Antoni Bancells Pujadas /Fabio Michelini :   ABP.V30
Vicar /Byron Erickson :   VC.V214, VC.V308
Pat Block /Ron Fernandez :   PBL.V1-PBL.V3
Mau Heymans /Frans Hasselaar , Jos Beekman :   MH.V112
Mau Heymans /Kirsten de Graaff , Mau Heymans :   MH.V113, MH.V131, MH.V133, MH.V147, MH.V152, MH.V158, MH.V160-MH.V162, MH.V164-MH.V165, MH.V167-MH.V172, MH.V183-MH.V184, MH.V188, MH.V190, MH.V192, MH.V198, MH.V227, MH.V242-MH.V260, MH.V263, MH.V265-MH.V289, MH.V292, MH.V297, MH.V299-MH.V306, MH.V308-MH.V309, MH.V312, MH.V315-MH.V318, MH.V320-MH.V321, MH.V323, MH.V325, MH.V327-MH.V330, MH.V332-MH.V338, MH.V340-MH.V350, MH.V352, MH.V351, MH.V401, MH.V407, MH.V410, MH.V414, MH.V417-MH.V418, MH.V425-MH.V428, MH.V430-MH.V436, MH.V438-MH.V443, MH.V445-MH.V446, MH.V464, MH.V467, MH.V470, MH.V473, MH.V482, MH.V513, MH.V536
Giorgio Cavazzano /Rudy Salvagnini :   GCA.V121, GCA.V144, GCA.V206
Alessandro Barbucci /Carlo Panaro :   ABA.V2, ABA.V4
Vicar /Unn Printz-Pahlson :   VC.V215
Francesco Guerrini /Nino Russo :   FGU.V6, FGU.V8
Massimo de Vita /Carlo Panaro :   MDV.V128
Ottavio Panaro /Mario Volta :   OPA.V1
Giovanni Romanini /Bruno Concina :   GRO.V7
Tino Santanach Hernandez /Jack Sutter , Gerald Soren Kenner :   TSH.V57
Silvio Camboni /François Corteggiani :   SCM.V10
Giovanni Romanini /Nino Russo :   GRO.V8
Tiberio Colantuoni /Ennio Missaglia :   TCO.V7
Paolo Mottura /Giorgio Figus :   PMO.V11
Sandro Dossi /Sergio Tulipano :   SDO.V10, SDO.V15, SDO.V18, SDO.V20, SDO.V25
Studio Recreo /Carlo Panaro :   STR.V4
Claudio Panarese /Claudio Panarese :   CPA.V7
José Carrión /John Blair Moore :   JCA.V2, JCA.V14
Flemming Andersen /Michael T. Gilbert :   FAN.V4, FAN.V14, FAN.V108
Flemming Andersen /Flemming Andersen :   FAN.V5, FAN.V19-FAN.V20
Alberto Lavoradori /Rudy Salvagnini :   ALA.V10, ALA.V13, ALA.V23
Lara Molinari /Alessandro Sisti :   LMO.V2, LMO.V38
Vicar /Paul Halas , Flor Collins :   VC.V217
Juan Torres Perez /Brian Claxton , Gail Renard :   JP.V54
Studio Francesc Batgadà /Bruno Sarda :   STF.V13
Claudio Sciarrone /Carlo Panaro :   CSC.V3, CSC.V34
Antoni Bancells Pujadas /Rodolfo Cimino :   ABP.V31
José Maria Manrique /Hanne Guldberg Mikkelsen :   JMM.V2
Flemming Andersen /Hanne Guldberg Mikkelsen :   FAN.V6
Daniel Branca /Charlie Martin , Paul Halas :   DB.V84
Flemming Andersen /Koala :   FAN.V7, FAN.V9
Santiago Barreira /Gilles Corre :   SB.V1
Vicar /Flor Collins , Gail Renard :   VC.V218
Flemming Andersen /Huck Akin :   FAN.V8
Silvio Camboni /Carlo Panaro :   SCM.V11, SCM.V16, SCM.V38
José Colomer Fonts /Jacob Hansen :   JF.V144
José Carrión /Janet Gilbert :   JCA.V3, JCA.V8
Stefano Intini /Nino Russo :   SIN.V14
Massimo de Vita /Carlo Gentina :   MDV.V131
Romano Scarpa /Carlo Panaro :   RS.V199
Corrado Mastantuono /Carlo Panaro :   CMA.V16
Enrico Soave /Carlo Panaro :   ESO.V1
Stefano De Lellis /Rodolfo Cimino :   SDL.V2
Salvatore Deiana /Sergio Tulipano :   SDE.V3, SDE.V5, SDE.V13, SDE.V16
Santiago Barreira /Rodolfo Cimino :   SB.V3
Vincenzo Arcuri /Carlo Panaro :   VAR.V2
Alessandro Barbucci /Fabio Michelini :   ABA.V5
Paolo Mottura /Alessandro Sisti :   PMO.V13
Bas Heymans /Frank Jonker :   BH.V4, BH.V6, BH.V9-BH.V10, BH.V13, BH.V17, BH.V24-BH.V25, BH.V38, BH.V40, BH.V42, BH.V83, BH.V106
Lucio Leoni /Rudy Salvagnini :   LLE.V5
Lucio Leoni /Carlo Panaro :   LLE.V6, LLE.V52, LLE.V59
Marco Rota /Marco Rota , John Kane :   MR.V29
José Maria Manrique /Koala :   JMM.V3, JMM.V5
José Luis Lopez Guardia /Marck Meul :   JLG.V5
Massimo de Vita /Fabio Michelini :   MDV.V135, MDV.V140
Valerio Held /Fabio Michelini :   VHE.V20
Gaspare Cassaro /Carlo Panaro :   GCS.V1
Anna Marabelli /Fabio Michelini :   AMR.V10
Enrico Faccini /Carlo Panaro :   EFA.V7, EFA.V15, EFA.V36, EFA.V46
Vicar /John Lustig :   VC.V220
José Cardona Blasi /Rune T. Kidde , Glen Garner :   JB.V40
Silvia Ziche /Carlo Panaro :   SZI.V13, SZI.V52
José Colomer Fonts /Bob Langhans :   JF.V148
Roberto Marini /Bruno Concina :   RMA.V13
Sandro Dossi /Carlo Gentina :   SDO.V12
Vicar /Jeff Hamill :   VC.V221
Fabio Celoni /Fabio Michelini :   FCE.V1, FCE.V10
Sergio Cabella /Nino Russo :   SCL.V1
Tino Santanach Hernandez /Jack Sutter , Paul Halas :   TSH.V58
Vicar /Dave Rawson :   VC.V222
Santiago Barreira /François Corteggiani :   SB.V5
Fabio Celoni /Nino Russo :   FCE.V2
Vicar /John Lustig , Shelagh Lustig :   VC.V223
Santiago Barreira /Frank Jonker :   SB.V6
Vicar /Janet Gilbert :   VC.V224, VC.V243, VC.V257, VC.V266, VC.V282, VC.V294, VC.V296, VC.V306, VC.V322
Lara Molinari /Carlo Panaro :   LMO.V8, LMO.V11, LMO.V17, LMO.V39, LMO.V78
Salvatore Deiana /Carlo Gentina :   SDE.V6, SDE.V32, SDE.V40
Stefano Intini /Alessandro Sisti :   SIN.V19, SIN.V47
Sergio Cabella /Carlo Panaro :   SCL.V3, SCL.V15
Bas Heymans /Jan Kruse :   BH.V7-BH.V8, BH.V14-BH.V15, BH.V27, BH.V30, BH.V52, BH.V54, BH.V64, BH.V70, BH.V82, BH.V86, BH.V88, BH.V101
Sander Gulien /Jan Kruse :   SG.V1-SG.V3, SG.V18, SG.V54, SG.V82, SG.V84, SG.V87, SG.V92, SG.V94, SG.V101, SG.V158, SG.V163, SG.V170, SG.V172
Freddy Milton /Freddy Milton , Gorm Transgaard :   FM.V126
Lara Molinari /Sergio Tulipano :   LMO.V9
José Cardona Blasi /Spectrum Associates :   JB.V41
José Carrión /Glen Garner :   JCA.V6
Danilo Barozzi /Danilo Barozzi :   DBA.V4
Lucio Leoni /Sergio Tulipano :   LLE.V7, LLE.V10
José Colomer Fonts /Jack Sutter , John Kane :   JF.V152
Enrico Faccini /Rudy Salvagnini :   EFA.V13
Guido Scala /Rodolfo Cimino :   GSC.V54
Andrea Ferraris /Bruno Sarda :   AFE.V4, AFE.V32
Claudio Sciarrone /Carlo Chendi :   CSC.V5
José Colomer Fonts /Frank Jonker :   JF.V155
Michel Nadorp /Daan Jippes :   MN.V15
Alessio Coppola /Nino Russo :   ACO.V6
Danilo Barozzi /Sergio Tulipano :   DBA.V5, DBA.V7
Flemming Andersen /Pat McGreal :   FAN.V13, FAN.V25
Alessandro Barbucci /Nino Russo :   ABA.V7, ABA.V12-ABA.V13
Lucio Leoni /Ezio Borciani :   LLE.V8
Marga Querol Manzano /Pieter van Cleef :   MM.V16
Ignasi Calvet Estéban /Janet Gilbert :   IE.V37, IE.V40
Sander Gulien /Pascal Oost :   SG.V4-SG.V5
Santiago Barreira /Evert Geradts :   SB.V8, SB.V13
Stefano Intini /Carlo Panaro :   SIN.V21, SIN.V23
Enrico Faccini /Bruno Concina :   EFA.V14
Paolo Mottura /Bruno Concina :   PMO.V16
Fabio Celoni /Carlo Panaro :   FCE.V4, FCE.V18
Danilo Barozzi /Tito Faraci :   DBA.V6
Bas Heymans /Kirsten de Graaff , Mau Heymans :   BH.V12
Cèsar Ferioli Pelaez /Pat McGreal , Dave Rawson :   CFP.V17
Santiago Barreira /Didier le Bornec :   SB.V9
Flemming Andersen /Spectrum Associates :   FAN.V15, FAN.V22, FAN.V47, FAN.V49
Lara Molinari /Silvano Mezzavilla :   LMO.V10
Anna Marabelli /Tito Faraci :   AMR.V14
José Colomer Fonts /Janet Gilbert :   JF.V160
Romano Scarpa /Bruno Sarda :   RS.V205
Santiago Barreira /Edwin Loftus :   SB.V10
Daniel Pérez , Freddy Milton /Piet Zeeman :   DP.V2
Andrea Freccero /Davide Catenacci :   AFR.V11
Anna Marabelli /Ezio Borciani :   AMR.V15, AMR.V17
Salvatore Deiana /Tito Faraci :   SDE.V9
Ignasi Calvet Estéban /Gorm Transgaard :   IE.V38
Vicar /Pat McGreal :   VC.V227, VC.V229, VC.V232-VC.V233, VC.V236
Santiago Barreira /Jan Kruse :   SB.V11-SB.V12, SB.V14
Giancarlo Gatti /Gianfranco Cordara :   GGA.V24
Alessandro Barbucci /Mario Monicelli , Alessandro Sisti :   ABA.V8
Giorgio Cavazzano /Luigi Proietti , Alessandro Sisti :   GCA.V140
Anna Marabelli /Sergio Tulipano :   AMR.V16, AMR.V21, AMR.V24
Claude Marin /Gérard Cousseau :   CLM.V7
Sander Gulien /Mau Heymans , Kirsten de Graaff :   SG.V6
Cèsar Ferioli Pelaez /Frans Hasselaar :   CFP.V18
Flemming Andersen /Per Hedman :   FAN.V17, FAN.V62, FAN.V66, FAN.V69, FAN.V85, FAN.V104, FAN.V129
Francisco Rodriguez Peinado /Per Hedman :   FRP.V1-FRP.V2, FRP.V17
Pasquale Venanzio /Bob Langhans :   PVE.V3
Alessia Martusciello /Nino Russo :   AMA.V5, AMA.V14
Claudio Panarese /Carlo Gentina :   CPA.V10
Andrea Ferraris /Giorgio Figus :   AFE.V7
Jaap Stavenuiter /Bo Torstensen :   JS.V9
Vicar /Charlie Martin , Paul Halas :   VC.V230
Maria José Sánchez Núñez /Geoff Cowan , Lars Jensen :   MJN.V18
Daan Jippes /Carl Barks :   DJ.V40b-DJ.V42b
Enrico Faccini /Enrico Faccini :   EFA.V16, EFA.V18, EFA.V21, EFA.V23-EFA.V24, EFA.V26, EFA.V32-EFA.V33, EFA.V35, EFA.V37, EFA.V40-EFA.V41, EFA.V51, EFA.V56-EFA.V57, EFA.V63, EFA.V68, EFA.V75-EFA.V76, EFA.V83, EFA.V93, EFA.V95, EFA.V107, EFA.V115, EFA.V119, EFA.V121-EFA.V123, EFA.V125-EFA.V127
Claudio Panarese /Giorgio Figus :   CPA.V11
Danilo Barozzi /Ezio Borciani :   DBA.V8
Mau Heymans /Frans Leenheer :   MH.V174
Vicar /Per Hedman :   VC.V231, VC.V242, VC.V244, VC.V254-VC.V255, VC.V259-VC.V260, VC.V268, VC.V283, VC.V286, VC.V292, VC.V301, VC.V312, VC.V314
Antoni Bancells Pujadas /Dave Rawson :   ABP.V41, ABP.V58, ABP.V79
Roberto Ronchi /Spectrum Associates :   RRO.V5, RRO.V7
Antoni Bancells Pujadas /Spectrum Associates :   ABP.V43, ABP.V49, ABP.V51, ABP.V53-ABP.V56, ABP.V60, ABP.V68, ABP.V73-ABP.V74, ABP.V76, ABP.V85
Sander Gulien /Frank Jonker :   SG.V7, SG.V9, SG.V11, SG.V20, SG.V77, SG.V80, SG.V85, SG.V106
Antoni Bancells Pujadas /Paul Halas :   ABP.V45, ABP.V86, ABP.V88, ABP.V111
Enrico Faccini /Carlo Gentina :   EFA.V17
Silvia Ziche /Rudy Salvagnini :   SZI.V16, SZI.V35, SZI.V53
Sander Gulien /Piet Zeeman :   SG.V8, SG.V14
Flemming Andersen /Gorm Transgaard :   FAN.V18, FAN.V82, FAN.V127, FAN.V142, FAN.V148, FAN.V167, FAN.V171
Giuseppe Dalla Santa /Sergio Tulipano :   GDS.V24
Maarten Janssens /Pieter van Cleef :   MAJ.V1
Corrado Mastantuono /Corrado Mastantuono :   CMA.V25, CMA.V30, CMA.V36, CMA.V62, CMA.V69, CMA.V71-CMA.V72
Bas Heymans /Hugo Sauer :   BH.V20
Santiago Barreira /Frank Jonker , Paul Hoogma :   SB.V16
Jaap Stavenuiter /Frank Jonker :   JS.V10, JS.V22
Antoni Bancells Pujadas /Rune Meikle :   ABP.V46
Lucio Leoni /Tito Faraci :   LLE.V14
Alessandro Barbucci /Bruno Sarda :   ABA.V10
Mau Heymans /Studio Comicup :   MH.V193
Vicar /Michael T. Gilbert :   VC.V234
Miguel Fernandez Martinez /Darko Macan :   MFM.V20
Ignasi Calvet Estéban /Shelly Block , Pat Block :   IE.V39
Antoni Bancells Pujadas /Darko Macan :   ABP.V47
Antoni Bancells Pujadas /Bob Langhans :   ABP.V48, ABP.V59
Flemming Andersen /:   FAN.V21
Lara Molinari /Rudy Salvagnini :   LMO.V16, LMO.V62
Laura Bozzano /Carmelo Gozzo :   LBO.V6
Antonio Montanaro /Ezio Borciani :   AMO.V1
Santiago Barreira /Frans Leenheer , Jaap Stavenuiter :   SB.V17
Mau Heymans /Kirsten de Graaff :   MH.V202
Albert Garcia /Jan Kruse :   AG.V9
Jaap Stavenuiter /Frank Jonker , Kirsten de Graaff :   JS.V11
Pier Paolo Rovero /Diego Fasano :   PPR.V2
Lucio Leoni /Pierpaolo Pelò :   LLE.V16
Stefano Intini /Rudy Salvagnini :   SIN.V26, SIN.V30, SIN.V37
Pat Block /Shelly Block , Pat Block :   PBL.V4
José Colomer Fonts /Gorm Transgaard :   JF.V163
Miguel Fernandez Martinez /John Blair Moore :   MFM.V21, MFM.V54
José Colomer Fonts /Per Hedman :   JF.V164, JF.V166, JF.V182, JF.V184
Flemming Andersen /Dave Rawson :   FAN.V23
Claudio Panarese /Gianfranco Cordara , Rodolfo Cimino :   CPA.V12
Andrea Ferraris /Gianfranco Cordara :   AFE.V11
Ettore Gula /Rudy Salvagnini :   EGU.V1, EGU.V23
Claudia Forcelloni /Rudy Salvagnini :   CFO.V1
Paolo Campinoti /Rudy Salvagnini :   PCA.V1
Conrad Lazaro /Frank Jonker :   CLA.V6
Sander Gulien /Sander Gulien :   SG.V10
Vicar /Gorm Transgaard :   VC.V237-VC.V239, VC.V249, VC.V251, VC.V258, VC.V274, VC.V276, VC.V280, VC.V288, VC.V293, VC.V319
José Massaroli /Pat Block , Shelly Block :   JM.V4
Massimo Fecchi /Darko Macan :   MFE.V1, MFE.V7
Juan Torres Perez /Dave Rawson :   JP.V56
Pasquale Venanzio /Henrik Rehr :   PVE.V5
Andrea Freccero /Fabio Michelini :   AFR.V13, AFR.V26
Roberta Migheli /Rudy Salvagnini :   RMI.V1, RMI.V18, RMI.V29
Giuseppe Dalla Santa /Fabio Michelini :   GDS.V25
Jan Gulbransson /Evert Geradts :   JG.V23
José Massaroli /Kari Korhonen :   JM.V5
Enrico Faccini /Nino Russo :   EFA.V19
Lara Molinari /Deborah Compagnoni , Alessandro Sisti :   LMO.V18
Giulio Chierchini /Carlo Gentina :   GCH.V81, GCH.V93, GCH.V95
Maria José Sánchez Núñez /Per Hedman :   MJN.V20
José Maria Millet Lopez /Susan Marenco :   JL.V57
Valerio Held /Marco Bosco :   VHE.V30
William van Horn /Noel van Horn :   WH.V93
Miguel Fernandez Martinez /Mikael Tjellesen , Kurt Behnke :   MFM.V23
Lino Gorlero /Per Sanderhage :   LGO.V10
Anna Marabelli /Carmelo Gozzo :   AMR.V20
Flemming Andersen /Paul Halas :   FAN.V26, FAN.V34, FAN.V53, FAN.V77, FAN.V111
Daniel Branca /Jeff Hamill :   DB.V90
Vicar /Charlie Martin :   VC.V240, VC.V287
Francisco Rodriguez Peinado /Dave Rawson :   FRP.V3
José Massaroli /Paul Halas :   JM.V6, JM.V34
Tino Santanach Hernandez /Tomasz Kolodziejczak :   TSH.V59
Daniel Branca /David Gerstein :   DB.V91
Flemming Andersen /Darko Macan :   FAN.V27
Giuseppe Dalla Santa /Carlo Panaro :   GDS.V27, GDS.V36, GDS.V43
Jan Gulbransson /Jan Gulbransson , Rob Klein :   JG.V24-JG.V26
Flemming Andersen /Henrik Rehr :   FAN.V28, FAN.V32
Roberta Migheli /Augusto Macchetto :   RMI.V4
Danilo Barozzi /Carmelo Gozzo :   DBA.V10, DBA.V17
Vicar /Jack Sutter , Paul Halas :   VC.V245
José Massaroli /Per Hedman :   JM.V7-JM.V8, JM.V14, JM.V27-JM.V28
Massimo Fecchi /Elizabeth Rowe :   MFE.V2, MFE.V6
Pier Dario Pennati /Bob Langhans :   PDP.V1
Graziano Barbaro /Carlo Panaro :   GBA.V3, GBA.V32, GBA.V34
Marco Gervasio /Carlo Gentina :   MGE.V1-MGE.V2
Alessandro Barbucci /Susanna Tamaro , Gianfranco Cordara :   ABA.V18
Mau Heymans /Frank Jonker , Mau Heymans , Paul Hoogma , Remco Polman :   MH.V231
Lara Molinari /Luca Boschi :   LMO.V19
Salvatore Deiana /Carmelo Gozzo :   SDE.V17
José Ramón Bernado /Frank Jonker :   JRB.V66
Vicar /Peter Härdfeldt :   VC.V248, VC.V252, VC.V261, VC.V273
Miguel Fernandez Martinez /Michael T. Gilbert :   MFM.V25, MFM.V32
Ottavio Panaro /Caterina Mognato :   OPA.V11
Salvatore Deiana /Nino Russo :   SDE.V18
Anibal Uzál /Flor Collins , John Kane :   AU.V6
Vicar /Carol McGreal , Pat McGreal :   VC.V253, VC.V256, VC.V262-VC.V264, VC.V272, VC.V275, VC.V278, VC.V285, VC.V304, VC.V323
Ottavio Panaro /Carlo Gentina :   OPA.V12, OPA.V14
Mau Heymans /Mark Middelhuis , Remco Polman , Wilfred Ottenheijm :   MH.V238
José Massaroli /Flor Collins , Paul Halas :   JM.V9
Tino Santanach Hernandez /Jack Sutter :   TSH.V60
José Ramón Bernado /Jan Kruse :   JRB.V67, JRB.V75, JRB.V80, JRB.V84
José Colomer Fonts /Carol McGreal , Pat McGreal :   JF.V170, JF.V180
Miguel Fernandez Martinez /Rune Meikle :   MFM.V26, MFM.V39
Antoni Bancells Pujadas /Henning Kure :   ABP.V52
Flemming Andersen /Terry LaBan :   FAN.V29, FAN.V45
Paolo Mottura /Francesco Artibani , Tito Faraci :   PMO.V29
Emanuela Negrin , Lucio Leoni /Emanuela Negrin , Lucio Leoni :   ENE.V4-ENE.V5, ENE.V10, ENE.V12, ENE.V14
Sander Gulien /Evert Geradts :   SG.V13, SG.V50, SG.V90
Miguel Fernandez Martinez /Paul Halas :   MFM.V27, MFM.V49-MFM.V52, MFM.V63, MFM.V79
Massimo Fecchi /Mark Shaw :   MFE.V3
Michele Mazzon /Carlo Panaro :   MZZ.V4, MZZ.V23, MZZ.V46
José Ramón Bernado /Evert Geradts :   JRB.V69-JRB.V70
Daniel Branca /Kari Korhonen :   DB.V93, DB.V96
Hans van Oudenaarden /Frans Leenheer , Jaap Stavenuiter :   HVO.V7
Valerio Held /Bruno Concina :   VHE.V32
Ettore Gula /Silvano Mezzavilla :   EGU.V5
José Massaroli /Christopher Spencer , Gail Renard :   JM.V10
Massimo Fecchi /Huck Akin :   MFE.V5
Miguel Fernandez Martinez /Spectrum Associates :   MFM.V31, MFM.V34-MFM.V35, MFM.V44, MFM.V46, MFM.V59
Giampaolo Soldati /Fabio Michelini :   GSO.V9
José Ramón Bernado /Jos Beekman , Thom Roep :   JRB.V72
Wanda Gattino /Pat Block , Shelly Block :   WG.V3
Studio Comicup /Kirsten de Graaff , Mau Heymans :   STC.V69
Alessandro Gottardo /Bruno Sarda :   AGO.V21
Massimiliano Narciso /Nino Russo :   MNA.V1
Flemming Andersen /Carol McGreal , Pat McGreal :   FAN.V30, FAN.V42, FAN.V44, FAN.V54, FAN.V75, FAN.V103, FAN.V114, FAN.V158
Flemming Andersen /Elizabeth Rowe :   FAN.V31
Anibal Uzál /Christopher Spencer , Gail Renard :   AU.V9
Sander Gulien , Daan Jippes /Eddie de Jong , Paul Hoogma :   SG.V16
Bas Heymans , Studio Comicup /Frank Jonker , Mau Heymans , Paul Hoogma , Remco Polman :   BH.V26
Daniel Branca /Mikael Tjellesen , Christopher Spencer :   DB.V94
Pier Paolo Rovero /Pier Paolo Rovero :   PPR.V3-PPR.V4
Francesco Guerrini /Bruno Sarda :   FGU.V21
Stefano Turconi /Giorgio Martignoni :   STU.V12
Graziano Barbaro /Carlo Gentina :   GBA.V9
Stefano De Lellis /Carlo Panaro :   SDL.V6
Tino Santanach Hernandez /Werner Wejp-Olsen :   TSH.V61
Studio Comicup /Frans Leenheer , Jaap Stavenuiter :   STC.V71
Freddy Milton /Tom Bouden :   FM.V135
Cèsar Ferioli Pelaez /Unn Printz-Pahlson , Stefan Printz-Pahlson :   CFP.V20
Pasquale Venanzio /Terry LaBan :   PVE.V6, PVE.V8, PVE.V18
Lara Molinari /Fabio Michelini :   LMO.V21, LMO.V44
Roberta Migheli /Bruno Sarda :   RMI.V7
Maurizio Amendola /Tito Faraci :   MAM.V26
Silvio Camboni /Ronaldo Luís Nazário de Lima , Gianfranco Cordara :   SCM.V20
Paolo Campinoti /Fabio Michelini :   PCA.V2
Giorgio Di Vita /Marco Bosco :   GDV.V11, GDV.V15
Emanuela Negrin , Lucio Leoni /Lucio Leoni :   ENE.V6
Xavier Vives Mateu /Bob Langhans :   XM.V36
Marco Gervasio /Fabio Michelini :   MGE.V4
Lara Molinari /François Corteggiani :   LMO.V22-LMO.V23
Xavier Vives Mateu /Paul Halas :   XM.V37
Flemming Andersen /Andreas Pihl :   FAN.V33, FAN.V37, FAN.V70, FAN.V96, FAN.V112, FAN.V116, FAN.V174
Marco Gervasio /Giorgio Martignoni :   MGE.V5
Studio Comicup /Frank Jonker , Paul Hoogma :   STC.V73
Claudio Sciarrone /Sergio Tulipano :   CSC.V22
Silvio Camboni /Carlo Gentina :   SCM.V22
Vicar /Kari Korhonen :   VC.V269
Salvatore Deiana /Marco Bosco :   SDE.V22
Andrea Ferraris /Rudy Salvagnini :   AFE.V19-AFE.V20, AFE.V26-AFE.V27
Guido Scala /Carlo Gentina :   GSC.V67
Danilo Barozzi /Stefano Enna :   DBA.V15
José Maria Millet Lopez /Jack Sutter , Gail Renard :   JL.V64
José Maria Manrique /Gail Renard :   JMM.V8
José Maria Manrique /Spectrum Associates :   JMM.V9, JMM.V12
Alessandro Barbucci /Rudy Salvagnini :   ABA.V21
Marco Gervasio /Rudy Salvagnini :   MGE.V8
Giampaolo Soldati /Giampaolo Soldati :   GSO.V12, GSO.V68
Giulio Chierchini /Bruno Sarda :   GCH.V84
Vicar /Christopher Spencer , Lars Jensen :   VC.V270
José Colomer Fonts /Andreas Pihl :   JF.V176
Marçal Abella Bresco /Paul Halas :   MB.V25, MB.V31
Tino Santanach Hernandez /Kari Korhonen :   TSH.V62
Roberto Marini /Bruno Sarda :   RMA.V23, RMA.V49
Studio Comicup /Sergio Tulipano :   STC.V76
Luciano Milano /Carlo Panaro :   LMI.V6, LMI.V26
Lara Molinari /Giorgio Figus :   LMO.V27
José Ramón Bernado /Frank Jonker , Paul Hoogma :   JRB.V78, JRB.V88
Andrea Freccero /Diego Fasano :   AFR.V18
Giampaolo Soldati /Marco Bosco :   GSO.V13
Alessandro Gottardo /Tito Faraci :   AGO.V23
Giuseppe Dalla Santa /Davide Catenacci :   GDS.V33
Ignasi Calvet Estéban /Kari Korhonen :   IE.V41, IE.V43
Cèsar Ferioli Pelaez /Pat McGreal , Carol McGreal :   CFP.V23
José Maria Manrique /Michael T. Gilbert :   JMM.V10
José Maria Manrique /Bob Langhans :   JMM.V11
Xavier Vives Mateu /Darko Macan :   XM.V38
Giorgio Cavazzano /Fabio Michelini :   GCA.V159
Fabio Celoni /Giorgio Figus :   FCE.V17
Giuseppe Dalla Santa /Manuela Marinato :   GDS.V34
Antoni Bancells Pujadas /Mark Shaw :   ABP.V61, ABP.V67, ABP.V70
Sander Gulien /Tom Bouden :   SG.V19
Marco Pavone /Giustina Porcelli :   MPA.V3
Freddy Milton /Frans Leenheer :   FM.V140
Studio Comicup /Jan Kruse :   STC.V81, STC.V87, STC.V110
Giorgio Di Vita /Riccardo Secchi :   GDV.V13
Valerio Held /Sergio Tulipano :   VHE.V37
Flemming Andersen /John Blair Moore :   FAN.V38, FAN.V48
Jaap Stavenuiter /Frans Leenheer , Jaap Stavenuiter :   JS.V18
Ottavio Panaro /Fabio Michelini :   OPA.V17
Carry Brugman /Frank Jonker :   CBR.V10
Marçal Abella Bresco /Per Hedman :   MB.V26
José Maria Manrique /Maya Astrup :   JMM.V13
Ottavio Panaro /Rudy Salvagnini :   OPA.V18, OPA.V22, OPA.V52
José Colomer Fonts /Charlie Martin :   JF.V179, JF.V181
Piet Voordes /Jan Kruse :   PV.V1, PV.V3-PV.V4
Flemming Andersen /Laura Shaw , Mark Shaw :   FAN.V39-FAN.V40, FAN.V51, FAN.V57-FAN.V59, FAN.V61, FAN.V63, FAN.V74, FAN.V78, FAN.V92, FAN.V97-FAN.V98, FAN.V102, FAN.V118, FAN.V125, FAN.V141
Paolo Mottura /Darko Macan :   PMO.V39
Marco Pavone /Nino Russo :   MPA.V4
Michela Frare /Rudy Salvagnini :   MFR.V2, MFR.V5-MFR.V6, MFR.V9
Ettore Gula /Bruno Sarda :   EGU.V9
Sander Gulien /Frank Jonker , Remco Polman :   SG.V23
Miguel Fernandez Martinez /Carol McGreal , Pat McGreal :   MFM.V40
Paco Ruiz /Hanne Guldberg Mikkelsen :   PR.V4
José Luis Lopez Guardia /Glen Garner :   JLG.V6-JLG.V7
José Maria Manrique /Paul Halas :   JMM.V15, JMM.V39
Pat Block /John Lustig :   PBL.V5
Carlo Limido /Giorgio Pezzin :   CLI.V9
Graziano Barbaro /Fabio Michelini :   GBA.V17
Alessandro Perina /Giorgio Figus :   LGO.V29
Sander Gulien /Frank Jonker , Paul Hoogma :   SG.V24, SG.V152
Jaap Stavenuiter /Jan Kruse :   JS.V21
Antoni Bancells Pujadas /Andreas Pihl :   ABP.V63
Massimo Fecchi /John Blair Moore :   MFE.V9, MFE.V20, MFE.V25
Enrico Faccini /Giustina Porcelli :   EFA.V27
Luciano Milano /Alberto Savini :   LMI.V9
Marco Gervasio /Carlo Panaro :   MGE.V11, MGE.V14
Alessandro Perina /Alessandro Perina :   LGO.V31
Miguel Fernandez Martinez /Andreas Pihl :   MFM.V41, MFM.V45
Salvatore Deiana /Giorgio Figus :   SDE.V25
Donald Soffritti /Massimiliano Valentini :   DSO.V2
Andrea Freccero /Augusto Macchetto :   AFR.V23-AFR.V24
Giorgio Di Vita /Giorgio Figus :   GDV.V16, GDV.V42
Sandro Dossi /Massimo Marconi :   SDO.V29-SDO.V30
José Ramón Bernado /Robert Nitiredjo :   JRB.V81
Freddy Milton /Gorm Transgaard , Freddy Milton :   FM.V142
Massimo Fecchi /Spectrum Associates :   MFE.V10, MFE.V22, MFE.V26
Massimo Fecchi /Laura Shaw :   MFE.V11
Andrés /Marck Meul :   AND.V1-AND.V2
Giulio Chierchini /Giorgio Martignoni :   GCH.V85
Andrea Maccarini /Carlo Gentina :   AMC.V1
Claudio Panarese /Massimiliano Valentini :   CPA.V20
Guido Scala /Giorgio Martignoni :   GSC.V70
Studio Comicup /Evert Geradts :   STC.V98, STC.V112, STC.V117, STC.V125, STC.V127-STC.V129
Massimo Fecchi /Dave Rawson :   MFE.V12
Pier Dario Pennati /Carmelo Gozzo :   PDP.V4
Giampaolo Soldati /Massimiliano Valentini :   GSO.V17
Emilio Urbano /Massimiliano Valentini :   EUR.V12, EUR.V31
Giorgio Di Vita /Nino Russo :   GDV.V18, GDV.V37
Antoni Bancells Pujadas /Carol McGreal , Pat McGreal :   ABP.V64, ABP.V77, ABP.V82-ABP.V83, ABP.V87, ABP.V91
Pasquale Venanzio /Mark Shaw :   PVE.V9
Flemming Andersen /Kim Hansen , Flemming Andersen :   FAN.V41
Antoni Bancells Pujadas /Michael T. Gilbert :   ABP.V65, ABP.V71-ABP.V72, ABP.V78, ABP.V84, ABP.V95, ABP.V107, ABP.V112-ABP.V113, ABP.V115
Pasquale Venanzio /Paul Halas :   PVE.V10, PVE.V21, PVE.V23, PVE.V26
Paolo Mottura /Carlo Panaro :   PMO.V41
Nicola Tosolini /Augusto Macchetto :   NTO.V8-NTO.V9
Sandro del Conte /Fabio Michelini :   SDC.V22, SDC.V24
Bas Heymans /Dave Wessels :   BH.V28
Massimo Fecchi /Laura Shaw , Mark Shaw :   MFE.V13, MFE.V17, MFE.V31, MFE.V34-MFE.V35, MFE.V39, MFE.V50, MFE.V68, MFE.V81-MFE.V82, MFE.V97, MFE.V114, MFE.V121
Lorenzo Chiavini /Tito Faraci :   LCH.V4
Michela Frare /Massimiliano Valentini :   MFR.V10
Stefano Turconi /Carlo Panaro :   STU.V22
Marco Mazzarello /Rudy Salvagnini :   MMA.V12
Alessandro Gottardo /Carlo Panaro :   AGO.V25-AGO.V26, AGO.V46, AGO.V48
Bas Heymans /Leendert-Jan Vis :   BH.V29, BH.V46
Jaap Stavenuiter /Evert Geradts :   JS.V23
Wanda Gattino /Jack Sutter , Paul Halas :   WG.V5
José Massaroli /Carol McGreal , Pat McGreal :   JM.V11
Massimo Fecchi /Carol McGreal , Pat McGreal :   MFE.V14, MFE.V52, MFE.V83, MFE.V86, MFE.V95-MFE.V96, MFE.V119, MFE.V123, MFE.V126, MFE.V128, MFE.V133, MFE.V135
Carlo Limido /Carlo Gentina :   CLI.V11, CLI.V27-CLI.V28, CLI.V30-CLI.V31
Salvatore Deiana /Bruno Concina :   SDE.V26, SDE.V28
José Carrión /Terry LaBan :   JCA.V15
Andrea Freccero /Stefano Ambrosio :   AFR.V25
Giorgio Cavazzano /Stefano Ambrosio :   GCA.V168
Flemming Andersen /Lars Jensen :   FAN.V43, FAN.V46, FAN.V50, FAN.V52, FAN.V55, FAN.V60, FAN.V73, FAN.V76, FAN.V117, FAN.V119-FAN.V120, FAN.V122, FAN.V126, FAN.V134-FAN.V135, FAN.V170, FAN.V175
Piet Voordes /Frank Jonker :   PV.V2
José Massaroli /Shaun Craill :   JM.V13
Miguel Fernandez Martinez /Mark Shaw :   MFM.V48
Massimo Fecchi /Rune Meikle :   MFE.V15
Silvia Ziche /Carlo Gentina :   SZI.V33
Bas Heymans /Edwin Loftus :   BH.V33
Wanda Gattino /Janet Gilbert :   WG.V6
Massimo Fecchi /Michael T. Gilbert :   MFE.V16, MFE.V29, MFE.V38, MFE.V46, MFE.V89, MFE.V101
Antoni Bancells Pujadas /John Blair Moore :   ABP.V66
Xavier Vives Mateu /Carol McGreal , Pat McGreal :   XM.V40
Giampiero Ubezio /Stefano Ambrosio :   GUB.V15
Ettore Gula /Bruno Enna :   EGU.V13
Mau Heymans /Frank Jonker , Paul Hoogma :   MH.V296
Marco Rota /Marco Rota , Lars Jensen :   MR.V40
Stefano De Lellis /Fabio Michelini :   SDL.V7
Bas Heymans , Freddy Milton /Ruud Straatman :   BH.V34
Enrico Faccini /Alberto Savini :   EFA.V34
Andrea Ferraris /Diego Fasano :   AFE.V38
Emanuela Negrin , Lucio Leoni /Massimo Marconi :   ENE.V15
Manuela Razzi /Rudy Salvagnini :   MRA.V4
Marco Mazzarello /Riccardo Secchi :   MMA.V16, MMA.V81
Bas Heymans /Frank Jonker , Kirsten de Graaff , Mau Heymans , Remco Polman :   BH.V37
Vicar /Lars Jensen :   VC.V284, VC.V316
Pasquale Venanzio /Laura Shaw , Mark Shaw :   PVE.V11, PVE.V22
Pasquale Venanzio /Michael T. Gilbert :   PVE.V12, PVE.V16, PVE.V19
Alessio Coppola /Sisto Nigro :   ACO.V17
Giulio Chierchini /Carlo Chendi :   GCH.V86
Lara Molinari /Stefano Enna :   LMO.V45
Vincenzo Arcuri /Sergio Tulipano :   VAR.V13
José Ramón Bernado /Michael Engler-Kellersmann :   JRB.V82
Mau Heymans /Onbekend :   MH.V313
Bas Heymans /Evert Geradts :   BH.V39, BH.V102, BH.V108
Tino Santanach Hernandez /Dave Rawson :   TSH.V64
Juan Torres Perez /Per Hedman :   JP.V58
Massimo Fecchi /Paul Halas :   MFE.V19, MFE.V21, MFE.V30, MFE.V40, MFE.V45, MFE.V56, MFE.V72, MFE.V76, MFE.V78, MFE.V84, MFE.V87, MFE.V98, MFE.V111
Pier Dario Pennati /Nino Russo :   PDP.V7-PDP.V8, PDP.V12
Ottavio Panaro /Manuela Marinato :   OPA.V25
Ignasi Calvet Estéban /Dave Rawson :   IE.V44
Studio Blai /Evert Geradts :   STL.V3
Antoni Bancells Pujadas /Terry LaBan :   ABP.V69, ABP.V75
Michele Mazzon /Marco Berti :   MZZ.V9
Mau Heymans /Leo van den Munkhof , Mau Heymans :   MH.V322
Mau Heymans /Wilma van den Bosch :   MH.V324
Marco Pavone /Carlo Gentina :   MPA.V11
Michela Frare /Bruno Enna :   MFR.V13
Marco Meloni /Rodolfo Cimino :   MME.V4
Marco Mazzarello /Carlo Gentina :   MMA.V18
Massimiliano Narciso /Alberto Savini :   MNA.V4
Francesco D'Ippolito /Giorgio Martignoni :   FDO.V1
Giorgio Di Vita /Rodolfo Cimino :   GDV.V23
Carlo Limido /Rudy Salvagnini :   CLI.V13
Massimo Fecchi /Janet Gilbert :   MFE.V23
Giuseppe Sansone /Rodolfo Cimino :   GSA.V2
Marco Mazzarello /Stefano Ambrosio :   MMA.V20, MMA.V78
Michela Frare /Giorgio Pelizzari :   MFR.V14
Bas Heymans /Frank Jonker , Paul Hoogma :   BH.V43, BH.V58, BH.V73
Ottavio Panaro /Rodolfo Cimino :   OPA.V26, OPA.V34
Lara Molinari /Carlo Gentina :   LMO.V51, LMO.V55, LMO.V82
Enrico Faccini /Tito Faraci :   EFA.V39
Luciano Milano /Gianfranco Cordara :   LMI.V15
José Colomer Fonts /Marc Bühler :   JF.V183
Studio Comicup /Bas Schuddeboom :   STC.V115
Francisco Rodriguez Peinado /John Lustig :   FRP.V8
Davide Baldoni /Francesco Artibani :   DBL.V4
Pasquale Venanzio /Dave Rawson :   PVE.V14
Andrea Lucci /Carlo Panaro :   ALU.V3, ALU.V22
Jaap Stavenuiter /Leendert-Jan Vis :   JS.V28
Marçal Abella Bresco /Carol McGreal , Carol McGreal :   MB.V28
Andrea Ferraris /Riccardo Pesce :   AFE.V42-AFE.V43
Paolo De Lorenzi /Carlo Gentina :   PLO.V6
Michela Frare /Carlo Panaro :   MFR.V15
Wilma van den Bosch /Bas Schuddeboom , Jim van der Weele :   WVB.V5
Sander Gulien /Iris :   SG.V83, SG.V93
Vicar /Paul Halas :   VC.V289-VC.V290, VC.V307, VC.V309, VC.V320
Bas Heymans /Iris :   BH.V49
Wanda Gattino /Wanda Gattino :   WG.V8
Massimo Fecchi /Andreas Pihl :   MFE.V27-MFE.V28, MFE.V132
Giorgio Cavazzano /Byron Erickson :   GCA.V179
Alessandro Perina /Manuela Marinato :   LGO.V41
Claudio Sciarrone /Alberto Savini :   CSC.V32
Luciano Gatto /Carlo Panaro :   LGA.V106, LGA.V120
Giorgio Cavazzano /Tito Faraci :   GCA.V180, GCA.V302
Giorgio Di Vita /Giorgio Pezzin :   GDV.V27
Giorgio Cavazzano /Francesco Artibani :   GCA.V182, GCA.V196
Luiz Podavin /Jan Kruse :   LPO.V1
Lorenzo Pastrovicchio /Giorgio Figus :   LPA.V18
Paolo De Lorenzi /Carlo Panaro :   PLO.V7, PLO.V18, PLO.V20
Wilma van den Bosch /Frans Hasselaar :   WVB.V6, WVB.V8
Studio Prodima /Jan Kruse :   STP.V6
Giulio Chierchini /Bruno Concina :   GCH.V91, GCH.V99
Francesco Guerrini /Rudy Salvagnini :   FGU.V34, FGU.V41
Marco Meloni /Alessandro Mainardi :   MME.V11
Sander Gulien /Jan Bergmans :   SG.V86
Marco Gervasio /Francesco Artibani :   MGE.V22
Marco Mazzarello /Bruno Concina :   MMA.V22
Giorgio Cavazzano /Carlo Panaro :   GCA.V188, GCA.V198, GCA.V212
Giampaolo Soldati /Carlo Gentina :   GSO.V25
Massimo Fecchi /Gorm Transgaard :   MFE.V32, MFE.V49, MFE.V54, MFE.V61, MFE.V85, MFE.V115, MFE.V129, MFE.V131, MFE.V136
Silvia Ziche /Vincenzo Lauria , Alberto Savini :   SZI.V38
Giorgio Di Vita /Fabio Michelini :   GDV.V30
Alessandro Gottardo /Rudy Salvagnini :   AGO.V40, AGO.V49, AGO.V51
Andrea Freccero /Enrico Faccini :   AFR.V30, AFR.V36, AFR.V43, AFR.V69
Marco Meloni /Carlo Panaro :   MME.V12, MME.V16
Lara Molinari /Bruno Sarda :   LMO.V54
Silvio Camboni /Francesco Artibani :   SCM.V39
Marco Palazzi /Francesco Artibani :   MPL.V23
Marco Pavone /Bruno Sarda :   MPA.V15
José Massaroli /Gorm Transgaard :   JM.V15, JM.V20
Francesco D'Ippolito /Sergio Tulipano :   FDO.V4
Francesco Guerrini /Bruno Concina :   FGU.V35
Bas Heymans /Robbert Damen :   BH.V60
Danilo Barozzi /Silvia Gianatti :   DBA.V24
Giada Perissinotto /Massimiliano Valentini :   GPR.V4
Sergio Cabella /Sergio Cabella :   SCL.V13, SCL.V22-SCL.V23, SCL.V30-SCL.V31
Andrea Freccero /Bruno Enna :   AFR.V31
Ottavio Panaro /Carlo Panaro :   OPA.V32, OPA.V36, OPA.V66, OPA.V91, OPA.V108, OPA.V111
Lorenzo Pastrovicchio /Sisto Nigro :   LPA.V19
Francesco D'Ippolito /Carlo Panaro :   FDO.V5
Wilma van den Bosch /Wilma van den Bosch :   WVB.V7
Vitale Mangiatordi /Teresa Radice :   VMG.V4
Carlo Limido /Fabio Michelini :   CLI.V17
Francisco Rodriguez Peinado /Byron Erickson :   FRP.V10
Maurizio Amendola /Fabio Michelini :   MAM.V33
Francesco Guerrini /Antonella Pandini :   FGU.V36
José Maria Manrique /Gorm Transgaard :   JMM.V28
Miguel Fernandez Martinez /Laura Shaw , Mark Shaw :   MFM.V56
Pasquale Venanzio /Spectrum Associates :   PVE.V17
Giuseppe Dalla Santa /Stefano Ambrosio :   GDS.V56
Michele Mazzon /Rodolfo Cimino :   MZZ.V12
Carlo Limido /Bruno Sarda , Marco Bosco :   CLI.V19
Vicar /Stefan Printz-Pahlson :   VC.V297, VC.V299-VC.V300
Vicar /Christopher Spencer , Thomas Schroder :   VC.V298, VC.V302-VC.V303
Andrea Maccarini /Bruno Sarda :   AMC.V4
Salvatore Deiana /Stefano Ambrosio :   SDE.V39
Wanda Gattino /Paul Halas :   WG.V11
Daniel Branca /Paul Halas :   DB.V97
Luciano Milano /Giorgio Pezzin :   LMI.V22
Marco Gervasio /Stefano Ambrosio :   MGE.V24
Marco Gervasio /Marco Gervasio :   MGE.V25, MGE.V44, MGE.V50, MGE.V66-MGE.V69, MGE.V71, MGE.V73-MGE.V75, MGE.V77-MGE.V86
Francisco Rodriguez Peinado /Michael T. Gilbert :   FRP.V12, FRP.V19
Marçal Abella Bresco /Terry LaBan :   MB.V33
Marco Rota /Marco Rota , Gitte Zimmermann :   MR.V43
Francesco Guerrini /Giorgio Martignoni :   FGU.V37
Wanda Gattino /Sune Troelstrup :   WG.V12, WG.V15
Francesco D'Ippolito /Riccardo Secchi :   FDO.V8
Lara Molinari /Alessandro Mainardi :   LMO.V60
José Maria Millet Lopez /Terry LaBan :   JL.V68, JL.V72
Massimo Fecchi /Per Hedman :   MFE.V42, MFE.V51, MFE.V55, MFE.V65, MFE.V71, MFE.V113
Flemming Andersen /Stefan Petrucha :   FAN.V56
Giuseppe Dalla Santa /Bruno Sarda :   GDS.V58, GDS.V78
Francesco D'Ippolito /Giorgio Salati :   FDO.V9
Salvatore Deiana /Sisto Nigro :   SDE.V41
Pier Dario Pennati /Rodolfo Cimino :   PDP.V10
Giampaolo Soldati /Alessandro Mainardi :   GSO.V29
Giuseppe Facciotto /Giorgio Martignoni :   GFA.V3
Francisco Rodriguez Peinado /Paul Halas :   FRP.V13, FRP.V24
José Maria Millet Lopez /Paul Halas :   JL.V69-JL.V70
Giampaolo Soldati /Bruno Sarda :   GSO.V30, GSO.V95
Giuseppe Facciotto /Gaja Arrighini :   GFA.V4
Federico Mancuso /Bruno Sarda :   FMA.V7
Wanda Gattino /Carol McGreal , Pat McGreal :   WG.V13
Maria José Sánchez Núñez /Stefan Petrucha :   MJN.V47
Carlo Limido /Carlo Panaro :   CLI.V24, CLI.V47, CLI.V59
Enrico Faccini /Manuela Capelli :   EFA.V54
Mau Heymans /Mau Heymans , Thom Roep :   MH.V406
Giampaolo Soldati /Sergio Tulipano :   GSO.V31
Pier Paolo Rovero /Nino Russo :   PPR.V6
Danilo Barozzi /Carlo Panaro :   DBA.V34, DBA.V40
Pat Block , Shelly Block /Pat Block , Shelly Block :   PBL.V6
Bas Heymans /Herman Roozen :   BH.V74, BH.V91, BH.V107, BH.V110, BH.V114, BH.V129
Giorgio Cavazzano /Vincenzo Mollica , Tito Faraci :   GCA.V202
Silvia Ziche /Bruno Sarda :   SZI.V46
Marga Querol Manzano /Bob Foster :   MM.V35-MM.V36, MM.V51-MM.V52, MM.V83-MM.V84, MM.V91, MM.V105, MM.V107, MM.V109
Massimo Fecchi /Byron Erickson :   MFE.V48, MFE.V124
José Maria Manrique /Lars Jensen :   JMM.V35
Emilio Urbano /Stefano Ambrosio :   EUR.V20
Andrea Ferraris /Carlo Panaro :   AFE.V55
Kari Korhonen /Kari Korhonen :   KK.V7-KK.V8, KK.V12, KK.V14, KK.V16-KK.V18, KK.V20, KK.V25, KK.V28-KK.V29, KK.V31-KK.V37, KK.V44
Paolo De Lorenzi /Silvia Gianatti :   PLO.V13
José Colomer Fonts /Gail Renard :   JF.V186
Giorgio Cavazzano /Sisto Nigro :   GCA.V204
Roberto Marini /Giorgio Martignoni :   RMA.V39
Giampaolo Soldati /Carlo Panaro :   GSO.V34, GSO.V38-GSO.V39, GSO.V89
Maria José Sánchez Núñez /Janet Gilbert :   MJN.V50, MJN.V53
Francisco Rodriguez Peinado /Andreas Pihl :   FRP.V14
José Massaroli /Terry LaBan :   JM.V22
Maurizio Amendola /Rodolfo Cimino :   MAM.V38, MAM.V42, MAM.V54
Marco Meloni /Bruno Concina :   MME.V17
Carlos Mota /Frank Jonker :   CM.V9
Carlos Mota /Jan Cleyne :   CM.V10
Freddy Milton /Tommy Kvarsvik :   FM.V156
Marco Meloni /Sergio Badino :   MME.V18
Francesco Guerrini /Sisto Nigro :   FGU.V46
Roberto Vian /Stefania Lepera :   RVI.V25
Francesco Guerrini /Rodolfo Cimino :   FGU.V47
Wanda Gattino /Per Hedman :   WG.V17-WG.V18, WG.V20, WG.V26, WG.V28
Freddy Milton /Ruud Straatman :   FM.V158-FM.V159
Flemming Andersen /Rune Meikle :   FAN.V67-FAN.V68
Giuseppe Facciotto /Roberto Gagnor :   GFA.V5
Federico Mancuso /Fausto Vitaliano :   FMA.V11
Salvatore Deiana /Rodolfo Cimino :   SDE.V47
Roberta Migheli /Alessandra Malabarba :   RMI.V20
Maurizio Amendola /Antonella Pandini :   MAM.V39, MAM.V49
Federico Mancuso /Sergio Badino :   FMA.V12
Cèsar Ferioli Pelaez /Lars Jensen :   CFP.V33, CFP.V36, CFP.V39-CFP.V40
Massimo Asaro /Massimiliano Valentini :   MAS.V6
Miguel Fernandez Martinez /Per Hedman :   MFM.V61
Luciano Gatto /Maria Muzzolini :   LGA.V117
Giampaolo Soldati /Annamaria Durante :   GSO.V36
Paolo Mottura /Sergio Badino :   PMO.V54
Carlos Mota /Jan Kruse :   CM.V12-CM.V13
Tino Santanach Hernandez /Carol McGreal , Pat McGreal :   TSH.V68
Massimo Fecchi /Stefan Petrucha :   MFE.V53, MFE.V90, MFE.V106
Luiz Podavin /Sarah Kinney :   LPO.V5
Giorgio Di Vita /Massimiliano Valentini :   GDV.V45, GDV.V49
Massimo Asaro /Rudy Salvagnini :   MAS.V7
Ottavio Panaro /Marco Berti :   OPA.V44
Salvatore Deiana /Carlo Panaro :   SDE.V51
Ettore Gula /Carlo Gentina :   EGU.V26
Pasquale Venanzio /Gorm Transgaard :   PVE.V24
Jordi Alfonso /Evert Geradts :   JAL.V6
Marga Querol Manzano /Bas Schuddeboom , Jos Beekman :   MM.V57
Massimo Fecchi /Peter Höpfner , Carol McGreal , Pat McGreal :   MFE.V57
Marco Palazzi /Rudy Salvagnini :   MPL.V34
Danilo Barozzi /Carlo Gentina :   DBA.V42
Marçal Abella Bresco /Stefan Petrucha :   MB.V35
Massimo Fecchi /Carol McGreal , Pat McGreal , Peter Höpfner :   MFE.V59
Pasquale Venanzio /Jeff Hamill , Pat Hamill :   PVE.V25
Federico Mancuso /Nino Russo :   FMA.V14
Alessandro Gottardo /Carlo Gentina :   AGO.V53, AGO.V57
Salvatore Deiana /Stefano Enna :   SDE.V53
Lorenzo Pastrovicchio /Carlo Panaro :   LPA.V22
Stefano Intini /Enrico Faccini :   SIN.V41
Enrico Faccini /Fausto Vitaliano :   EFA.V64
Giorgio Cavazzano /Bruno Sarda , Marco Bosco :   GCA.V216
Salvatore Deiana /Bruno Sarda :   SDE.V54
Marco Mazzarello /Carlo Panaro :   MMA.V31, MMA.V59, MMA.V77, MMA.V108
Francesco D'Ippolito /Carlo Gentina :   FDO.V12
Lara Molinari /Sergio Badino :   LMO.V84
Lorenzo Pastrovicchio /Stefania Lepera :   LPA.V25
Federico Mancuso /Sisto Nigro :   FMA.V15
Wanda Gattino /Lars Jensen :   WG.V19, WG.V30
Arild Midthun /Arild Midthun :   AMI.V2-AMI.V3, AMI.V39-AMI.V40
Flemming Andersen /Jens Hansegard :   FAN.V72
José Ramón Bernado /Per Hedman :   JRB.V96
Jan-Roman Pikula /Bas Schuddeboom :   JRP.V1
Vicar /Jens Hansegard :   VC.V315
Silvio Camboni /Bruno Sarda , Giorgio Figus :   SCM.V43
Tiberio Colantuoni /Stefania Lepera :   TCO.V19-TCO.V20
Maurizio Amendola /Carlo Gentina :   MAM.V45
Marco Mazzarello /Matteo Venerus :   MMA.V33, MMA.V58, MMA.V93
Lara Molinari /Sisto Nigro :   LMO.V86
Antoni Bancells Pujadas /Stefan Petrucha :   ABP.V89, ABP.V103
Andrea Freccero /Bruno Sarda , Giorgio Figus :   AFR.V41
Alessandro Pastrovicchio /Carlo Panaro :   APA.V13
Marco Gervasio /Sergio Tulipano :   MGE.V40
Alessandro Pastrovicchio /Bruno Sarda , Giorgio Figus :   APA.V14
Donald Soffritti /Carlo Gentina :   DSO.V6
Massimo Fecchi /Terry LaBan :   MFE.V64
Carlo Limido /Carlotta Quattrocolo :   CLI.V29
Federico Mancuso /Rodolfo Cimino :   FMA.V16
Miguel Fernandez Martinez /Gorm Transgaard :   MFM.V66
Antoni Bancells Pujadas /Per Hedman :   ABP.V92, ABP.V100
Graziano Barbaro /Riccardo Pesce :   GBA.V30
Lorenzo Pastrovicchio /Rudy Salvagnini :   LPA.V32
Wanda Gattino /Gorm Transgaard :   WG.V21-WG.V22
Cèsar Ferioli Pelaez /Terry LaBan :   CFP.V38
Lara Molinari /Riccardo Pesce :   LMO.V88
Francesco D'Ippolito /Sergio Badino :   FDO.V16, FDO.V18, FDO.V26
Luciano Milano /Alessandra Malabarba :   LMI.V30
Graziano Barbaro /Alessandro Ferrari , Carlotta Quattrocolo :   GBA.V31
Giorgio Di Vita /Sisto Nigro :   GDV.V48
Maurizio Amendola /Stefano Enna :   MAM.V47
Alessandro Pastrovicchio /Bruno Sarda :   APA.V17
Luciano Milano /Rodolfo Cimino :   LMI.V31, LMI.V41
Giuseppe Dalla Santa /Roberto Gagnor :   GDS.V71
Sander Gulien /Frank Jonker , Rob Klein :   SG.V153
Sergio Cabella /Sergio Tulipano :   SCL.V19
Bas Heymans /Ricardo Makosi :   BH.V84
Arild Midthun /Olaf Moriarty Solstrand :   AMI.V4, AMI.V12
Tiberio Colantuoni /Carlo Panaro :   TCO.V30
Massimo Asaro /Daniele Vessella :   MAS.V10
Daan Jippes /Geoffrey Blum :   DJ.V63
Pasquale Venanzio /Carol McGreal , Pat McGreal :   PVE.V27
Marco Meloni /Rudy Salvagnini :   MME.V20
Andrea Lucci /Rudy Salvagnini :   ALU.V18
Pasquale Venanzio /Stefan Petrucha :   PVE.V28
José Massaroli /Peter Snejbjerg , Gail Renard :   JM.V31
Flemming Andersen /David Gerstein , Lars Jensen :   FAN.V81, FAN.V91, FAN.V93, FAN.V95, FAN.V100, FAN.V107, FAN.V110, FAN.V113
Antoni Bancells Pujadas /Laura Shaw , Mark Shaw :   ABP.V96, ABP.V102, ABP.V105-ABP.V106, ABP.V110, ABP.V114, ABP.V116
Andrea Ferraris /Andrea Ferraris :   AFE.V68
Michele Mazzon /Bruno Concina :   MZZ.V26
Lara Molinari /Maria Muzzolini :   LMO.V90
Pasquale Venanzio /Per Hedman :   PVE.V29
Salvatore Deiana /Roberto Gagnor :   SDE.V62
Mau Heymans /Paul Hoogma , Remco Polman :   MH.V419
Giorgio Cavazzano /Laura Shaw , Mark Shaw :   GCA.V230, GCA.V256, GCA.V263, GCA.V278-GCA.V279
Andrea Freccero /Carlo Gentina :   AFR.V44
Stefano Intini /Maria Muzzolini :   SIN.V45
Giorgio Di Vita /Matteo Venerus :   GDV.V52
Alessandro Pastrovicchio /Alessandro Mainardi :   APA.V20
Cèsar Ferioli Pelaez /Per Hedman :   CFP.V41-CFP.V42
José Ramón Bernado /Janet Gilbert :   JRB.V100
Massimo Fecchi /Niels Roland :   MFE.V75, MFE.V108, MFE.V117
Antoni Bancells Pujadas /Gorm Transgaard :   ABP.V97
Paolo Mottura /Fausto Vitaliano :   PMO.V58
José Maria Millet Lopez /Thomas Schroder :   JL.V77
José Ramón Bernado /Stefan Petrucha :   JRB.V101
Sander Gulien /Oscar ten Houten :   SG.V159
Emilio Urbano /Maria Muzzolini :   EUR.V23
Luciano Gatto /Fausto Vitaliano :   LGA.V123
Ottavio Panaro /Sisto Nigro :   OPA.V60
Miguel Fernandez Martinez /Niels Roland :   MFM.V75
Andrea Freccero /Carlo Panaro :   AFR.V49, AFR.V61
Giorgio Cavazzano /Augusto Macchetto :   GCA.V233
Mau Heymans /Mau Heymans , Remco Polman :   MH.V421
Sander Gulien /Ferdi Felderhof :   SG.V160
Massimo Fecchi /Doug Gray :   MFE.V77
Ettore Gula /Riccardo Pesce :   EGU.V37
Valerio Held /Massimiliano Valentini , Margherita Carrer :   VHE.V69
Giorgio Cavazzano /Peter Höpfner , Carol McGreal , Pat McGreal :   GCA.V234, GCA.V280-GCA.V281
Francesco Guerrini /Fausto Vitaliano :   FGU.V51
Lino Gorlero /Bruno Concina :   LGO.V17
Arild Midthun /Terje Nordberg :   AMI.V5-AMI.V6, AMI.V11, AMI.V14-AMI.V16, AMI.V24, AMI.V32, AMI.V36
José Massaroli /Michael T. Gilbert :   JM.V32
Flemming Andersen /Doug Gray :   FAN.V86
Alessandro Perina /Enrico Faccini :   LGO.V63
Giorgio Di Vita /Bruno Concina , Marco Berti :   GDV.V54
Alessandro Perina /Fausto Vitaliano :   LGO.V64
Marco Gervasio /Carlotta Quattrocolo :   MGE.V48-MGE.V49
Bas Heymans /Ruud Straatman :   BH.V94, BH.V99
Maximino Tortajada Aguilar /Lars Jensen :   TAM.V48
Ottavio Panaro /Ottavio Panaro :   OPA.V63, OPA.V65, OPA.V83, OPA.V89-OPA.V90
Luciano Milano /Bruno Concina :   LMI.V36
Carlos Mota /Geoffrey Blum :   CM.V16
Cèsar Ferioli Pelaez /Carol McGreal , Pat McGreal :   CFP.V44, CFP.V54, CFP.V56
Marco Mazzarello /Valentina Camerini :   MMA.V50, MMA.V72
Giampaolo Soldati /Alessandro Gaboardi :   GSO.V47
Marco Meloni /Stefano Ambrosio :   MME.V22
Flemming Andersen /Niels Roland :   FAN.V88, FAN.V136
Sergio Garrido /Bas Schuddeboom :   SGA.V1
Marco Palazzi /Sergio Cabella :   MPL.V42
Sander Gulien /Hugo Sauer :   SG.V162
Flemming Andersen /Byron Erickson :   FAN.V89, FAN.V143, FAN.V145, FAN.V150, FAN.V153, FAN.V160-FAN.V161
Alessandro Perina /Bruno Sarda , Giorgio Figus :   LGO.V66
Francisco Rodriguez Peinado /Lars Jensen :   FRP.V23
Giorgio Cavazzano /Per Hedman :   GCA.V241
Flemming Andersen /Anna Maria Vind , Unn Printz-Pahlson :   FAN.V90
José Maria Millet Lopez /Gail Renard , Peter Snejbjerg :   JL.V78
Carmen Pérez /Jan Kruse :   CP.V16
Marga Querol Manzano /Jim van der Weele :   MM.V75
Arild Midthun /Byron Erickson :   AMI.V7
Jordi Alfonso /Herman Roozen :   JAL.V14
Luciano Gatto /Riccardo Pesce :   LGA.V127
Giorgio Cavazzano /Maria Muzzolini :   GCA.V242
Giampaolo Soldati /Rodolfo Cimino :   GSO.V51
Sergio Garrido /Evert Geradts :   SGA.V2, SGA.V6
Enrico Faccini /Riccardo Secchi :   EFA.V78
Lino Gorlero /Bruno Sarda , Giorgio Figus :   LGO.V19
Paolo Mottura /Stefano Bollani , Stefano Petruccelli :   PMO.V59
Arild Midthun /Tormod Lokling :   AMI.V9
Arild Midthun /Knut Naerum :   AMI.V10, AMI.V19-AMI.V21, AMI.V35, AMI.V37-AMI.V38
Lara Molinari /Stefano Ambrosio :   LMO.V95
Roberto Marini /Massimiliano Valentini , Roberto Gagnor :   RMA.V44
Graziano Barbaro /Giorgio Figus :   GBA.V37
Maurizio Amendola /Rudy Salvagnini :   MAM.V55
Tony Fernández /Evert Geradts :   TFE.V2
Giorgio Cavazzano /Rune Meikle :   GCA.V243
Luciano Marcato /Terry LaBan :   LMA.V2
Carlo Limido /Alessandro Mainardi :   CLI.V33
Carlo Limido /Rodolfo Cimino :   CLI.V34, CLI.V36
Sergio Garrido /Thom Roep :   SGA.V3
Maximino Tortajada Aguilar /Thom Roep :   TAM.V57
Francisco Rodriguez Peinado /Sune Troelstrup :   FRP.V25, FRP.V36
Marga Querol Manzano /Greg Crosby :   MM.V80
Sergio Garrido /Jos Beekman :   SGA.V4
Giampaolo Soldati /Stefano Ambrosio :   GSO.V52
Paolo Mottura /Augusto Macchetto :   PMO.V60
Cèsar Ferioli Pelaez /Sune Troelstrup :   CFP.V46
José Ramón Bernado /Ruud Straatman :   JRB.V103
Andrea Freccero /Fausto Vitaliano :   AFR.V55
Massimo Asaro /Sergio Badino :   MAS.V11
Alessandro Gottardo /Sergio Badino :   AGO.V67
Daan Jippes /John Lustig :   DJ.V78, DJ.V91
Silvia Ziche /Giorgio Salati :   SZI.V56
Lino Gorlero /Bruno Sarda , Marco Bosco :   LGO.V20
Marco Gervasio /Fausto Vitaliano :   MGE.V54
Antoni Bancells Pujadas /Jens Hansegard :   ABP.V108
Maximino Tortajada Aguilar /Evert Geradts :   TAM.V60
Andrea Ferraris /Maria Muzzolini :   AFE.V74
Alessandro Perina , Paolo De Lorenzi , Vitale Mangiatordi /Riccardo Secchi :   LGO.V69
Marco Meloni /Giorgio Salati :   MME.V23
Antoni Bancells Pujadas /Doug Gray :   ABP.V109
Corrado Mastantuono /Fausto Vitaliano :   CMA.V59
Marco Meloni /Roberto Gagnor :   MME.V24
Michel Nadorp /Pieter van Cleef :   MN.V27
Giorgio Cavazzano /Roberto Gagnor :   GCA.V249
Stefano Turconi /Teresa Radice :   STU.V45
Luciano Milano /Giorgio Salati :   LMI.V39
Daniel Pérez /Bas Schuddeboom :   DP.V6
Giampaolo Soldati /Massimo Marconi :   GSO.V57
Michele Mazzon /Giovanni DI Gregorio :   MZZ.V32
Giorgio Cavazzano /Fausto Vitaliano :   GCA.V250
Jordi Alfonso /Oscar ten Houten :   JAL.V17
Francisco Rodriguez Peinado /Gorm Transgaard :   FRP.V26
Silvio Camboni /Riccardo Secchi :   SCM.V47
Alessandro Perina /Carlo Panaro :   LGO.V70, LGO.V81
Massimo Fecchi /Carlo Panaro :   MFE.V93
Sergio Garrido /Jan Kruse :   SGA.V5
Arild Midthun /Tormod Lokling , Knut Naerum :   AMI.V17, AMI.V23, AMI.V29
Daniel Pérez /Jan Kruse :   DP.V9, DP.V11, DP.V15
Luca Usai /Stefano Ambrosio :   LUS.V2
Roberto Vian /Tito Faraci , Giorgio Salati :   RVI.V45
Marco Mazzarello /Tito Faraci :   MMA.V63
Silvia Ziche /Tito Faraci :   SZI.V57
Giorgio Cavazzano /Gorm Transgaard :   GCA.V254, GCA.V273, GCA.V276, GCA.V294, GCA.V298-GCA.V299
Miguel Fernandez Martinez /Terry LaBan :   MFM.V77
Giampaolo Soldati /Alessandro Sisti :   GSO.V62, GSO.V85
Alessandro Perina /Stefano Ambrosio :   LGO.V74
William van Horn /Peter Kowalewski :   WH.V135
Marco Gervasio /Carol McGreal , Pat McGreal :   MGE.V58
Carlo Limido /Bruno Sarda :   CLI.V37
Marco Gervasio /Laura Shaw , Mark Shaw :   MGE.V59
Giorgio Cavazzano /Carol McGreal , Pat McGreal :   GCA.V255, GCA.V269, GCA.V274, GCA.V282-GCA.V283, GCA.V303
Flemming Andersen /Stefan Printz-Pahlson :   FAN.V105
Enrico Faccini /Sergio Badino , Sergio Cabella :   EFA.V91
Daan Jippes /Knut Naerum :   DJ.V84
Bas Heymans /Remco Polman :   BH.V112
Ettore Gula /Riccardo Secchi :   EGU.V45
Alessandro Gottardo /Fausto Vitaliano :   AGO.V77
Graziano Barbaro /Riccardo Secchi :   GBA.V40
Wilma van den Bosch /Bob Foster :   WVB.V13
Fabio Pochet /Carlo Panaro :   FPO.V2
Valerio Held /Silvia Martinoli :   VHE.V79
Maximino Tortajada Aguilar /Jan Kruse :   TAM.V67, TAM.V69, TAM.V71-TAM.V82
Maximino Tortajada Aguilar /Bas Schuddeboom :   TAM.V66
Daniel Pérez /Gaute Moe :   DP.V13
Giampaolo Soldati /Valentina Camerini :   GSO.V65
Ettore Gula /Carlo Panaro :   EGU.V46, EGU.V56, EGU.V64
Arild Midthun /Knut Naerum , Tormod Lokling :   AMI.V25, AMI.V27
Francisco Rodriguez Peinado /Carol McGreal , Pat McGreal :   FRP.V28
Mau Heymans /Inge Bömer , Mau Heymans :   MH.V483, MH.V503, MH.V508, MH.V514, MH.V516
Paolo De Lorenzi /Roberto Gagnor :   PLO.V26
Marco Meloni /Bruno Sarda :   MME.V28
Jordi Alfonso /Bas Schuddeboom :   JAL.V21
Marga Querol Manzano /Doug Gray :   MM.V98
Sergio Garrido /Johan de Rooij :   SGA.V9
Vitale Mangiatordi /Roberto Gagnor :   VMG.V22
Antonello Dalena /Davide Costa :   ADA.V9
Nicola Tosolini /Carlo Panaro :   NTO.V25
Marga Querol Manzano /Onbekend :   MM.V102
Daniel Pérez /Johan de Rooij :   DP.V14
Lucio Leoni /Giorgio Pezzin :   LLE.V49
Donald Soffritti /Giorgio Salati :   DSO.V9
Ettore Gula /Giorgio Figus :   EGU.V48
Massimo Fecchi /Riccardo Secchi :   MFE.V102
Stefano Zanchi /Stefano Ambrosio :   SZA.V2
Carlo Limido /Giorgio Figus :   CLI.V38
Flemming Andersen /Fausto Vitaliano :   FAN.V115
Marco Mazzarello /Roberto Gagnor :   MMA.V74
Maurizio Amendola /Gabriele Panini :   MAM.V72
Silvio Camboni /Jacopo Cirillo :   SCM.V50
Lorenzo Pastrovicchio /Gabriele Mazzoleni :   LPA.V50
Giada Perissinotto /Monica Manzoni :   GPR.V13
Carlo Limido /Davide Costa :   CLI.V40
Alessandro Perina /Elena Artibani , Francesco Artibani , Leonardo Artibani :   LGO.V82
Giorgio Cavazzano /Gabriele Mazzoleni :   GCA.V266
Sandro del Conte /Sandro del Conte :   SDC.V41
Roberta Migheli /Riccardo Pesce :   RMI.V33
Andrea Lucci /Giorgio Figus :   ALU.V25
Marco Mazzarello /Marco Bosco :   MMA.V76, MMA.V90, MMA.V118
Daniel Pérez /Simone Ruitenbeek :   DP.V16
Tony Fernández /Jos Beekman :   TFE.V3
Cèsar Ferioli Pelaez /Sune Troelstrup , Rasmus Hougaard , Peter Friis Jeppesen :   CFP.V51
José Antonio González /Bas Schuddeboom :   JAG.V53
Vitale Mangiatordi /Carlo Panaro :   VMG.V25
Graziano Barbaro /Bruno Sarda :   GBA.V44
Lorenzo Pastrovicchio /Alessandro Sisti :   LPA.V51
Emilio Urbano /Tea Orsi :   EUR.V28
Michele Mazzon /Matteo Venerus :   MZZ.V39
Graziano Barbaro /Marco Bosco :   GBA.V45
Carlo Limido /Gabriele Panini :   CLI.V42
Luciano Gatto /Jacopo Cirillo :   LGA.V136
Fabio Pochet /Fabio Pochet :   FPO.V5
Alessia Martusciello /Marco Bosco :   AMA.V24
Maurizio Amendola /Gabriele Mazzoleni :   MAM.V75
Vicar /Pat McGreal , Carol McGreal :   VC.V324
Donald Soffritti /Marco Bosco :   DSO.V11
Flemming Andersen /Karolina Hjertonsson :   FAN.V121, FAN.V123, FAN.V132-FAN.V133, FAN.V138, FAN.V140
Paolo Mottura /Francesco Artibani :   PMO.V67
Lara Molinari /Gabriele Mazzoleni :   LMO.V97
Nicola Tosolini /Silvia Martinoli :   NTO.V29
Francesco Guerrini /Silvia Gianatti :   FGU.V55
Marco Rota /Lars Jensen :   MR.V53
Cèsar Ferioli Pelaez /Maya Astrup :   CFP.V53
Ferran Rodriguez , Kari Korhonen /Kari Korhonen :   FRO.V1
Massimo Asaro /Carlo Panaro :   MAS.V13, MAS.V16
Wanda Gattino /Laura Shaw , Mark Shaw :   WG.V33
Piet Voordes /Gaute Moe :   PV.V6
Marco Rota /Janet Gilbert :   MR.V54
Giorgio Cavazzano /Gaja Arrighini :   GCA.V277
Luca Usai /Riccardo Pesce :   LUS.V9, LUS.V14
Nicolino Picone /Riccardo Pesce :   NPN.V1
Ettore Gula /Silvia Martinoli :   EGU.V52
Francesco Guerrini /Giulio D'Antona :   FGU.V57
Antonello Dalena /Riccardo Pesce :   ADA.V10, ADA.V14, ADA.V22
Ettore Gula /Jacopo Cirillo :   EGU.V53
Lara Molinari /Jacopo Cirillo :   LMO.V99
Stefano Zanchi /Carlo Panaro :   SZA.V6, SZA.V11
Alessandro Gottardo /Riccardo Secchi :   AGO.V85, AGO.V94-AGO.V95
Paolo Campinoti /Giorgio Figus :   PCA.V12
Maurizio Amendola /Giorgio Figus :   MAM.V78
Silvia Ziche /Giulio Giorello , Tito Faraci :   SZI.V62
Marco Gervasio , Stefano Intini /Marco Bosco :   MGE.V76
Bas Heymans /Carol McGreal , Pat McGreal :   BH.V126
Flemming Andersen /Karolina Hjertonsson , Unn Printz-Pahlson :   FAN.V131
Silvia Ziche /Jacopo Cirillo :   SZI.V63
Marco Palazzi /Fabio Michelini :   MPL.V48
Mau Heymans /Bas Schuddeboom , Esther Holtkamp , Jim van der Weele :   MH.V535
Alessandro Gottardo /Pietro Zemelo :   AGO.V89
Paolo Campinoti /Roberto Moscato :   PCA.V14-PCA.V15
Massimo de Vita /Massimo Marconi :   MDV.V206
Fabio Pochet /Riccardo Pesce :   FPO.V9
Libero Ermetti /Massimiliano Valentini :   LER.V2
Alessia Martusciello /Vito Stabile :   AMA.V28
Valerio Held /Federico Buratti :   VHE.V90
Arild Midthun /Gaute Moe :   AMI.V30
Giampiero Ubezio /Bruno Sarda :   GUB.V21
Daniela Vetro /Carlo Panaro :   DVE.V16
Giorgio Di Vita /Gabriele Panini :   GDV.V58
Andrea Lucci /Bruno Sarda :   ALU.V33
Nicolino Picone /Giorgio Figus :   NPN.V3
Stefania Fiorillo /Jacopo Cirillo :   SFI.V2
Alessandro Gottardo /Massimiliano Valentini :   AGO.V90, AGO.V96
Maximino Tortajada Aguilar /Gorm Transgaard :   TAM.V85
Stefano Zanchi /Riccardo Pesce :   SZA.V10
Gianluca Panniello /Valentina Camerini :   GPA.V3
Alessandro Perina , Giampaolo Soldati , Paolo De Lorenzi /Bruno Enna :   LGO.V86
Alessandro Gottardo /Giorgio Salati :   AGO.V91
Lucio Leoni /Bruno Sarda :   LLE.V54, LLE.V61
Arild Midthun /Göran Hägg :   AMI.V31
Maurizio Amendola /Jacopo Cirillo :   MAM.V85
Graziano Barbaro /Giulio D'Antona :   GBA.V50
Donald Soffritti /Pietro Zemelo :   DSO.V15
Ettore Gula /Gabriele Panini :   EGU.V58
Emilio Urbano /Vito Stabile :   EUR.V32
Carlo Limido /Fausto Vitaliano :   CLI.V50
Renata Castellani /Pietro Zemelo :   RCA.V2
Antonello Dalena /Giorgio Salati :   ADA.V13
Arild Midthun /Aleksander Kirkwood Brown :   AMI.V33
Ottavio Panaro /Jacopo Cirillo :   OPA.V103
Fabio Pochet /Augusto Macchetto :   FPO.V12
Carlo Limido /Vito Stabile :   CLI.V52, CLI.V54, CLI.V56
Marco Mazzarello /Francesco Artibani :   MMA.V95, MMA.V102, MMA.V110, MMA.V112
Alessandro Gottardo /Giorgio Figus :   AGO.V92
Flemming Andersen /Peter Snejbjerg :   FAN.V147, FAN.V173
Miquel Pujol /Terje Nordberg :   MP.V19
Renata Castellani /Alessandro Sisti :   RCA.V4
Davide Baldoni /Alessandro Sisti :   DBL.V9
Federico Bertolucci /Vito Stabile :   FBE.V4
Libero Ermetti /Riccardo Secchi :   LER.V3
Alessia Martusciello /Carlo Panaro :   AMA.V32-AMA.V33, AMA.V39
Claudio Sciarrone /Francesco Artibani :   CSC.V41-CSC.V43
Nicola Tosolini /Fausto Vitaliano :   NTO.V35
Davide Baldoni /Pietro Zemelo :   DBL.V10
Sandro del Conte /Bruno Sarda :   SDC.V46
Daniel Pérez /Jaakko Seppälä :   DP.V19
Fabio Celoni /Bruno Enna :   FCE.V21
Federico Franzò /Roberto Moscato :   FFR.V1
Marco Mazzarello /Pietro Zemelo :   MMA.V96
Paolo De Lorenzi /Giorgio Salati :   PLO.V46
Marco Mazzarello /Fausto Vitaliano :   MMA.V97
Alberto Lavoradori /Matteo Venerus :   ALA.V29
Flemming Andersen /Gaute Moe :   FAN.V151
Emilio Urbano /Carlo Panaro :   EUR.V34
Francesco Guerrini /Riccardo Secchi :   FGU.V63
Blasco Pisapia /Blasco Pisapia :   BPI.V8, BPI.V13
Andrea Lucci /Marco Bosco :   ALU.V38, ALU.V40
Thomas Cabellic /Sieger Zuidersma :   TCA.V1
Carmen Pérez /Evert Geradts :   CP.V17
Maurizio Amendola /Valentina Camerini :   MAM.V89
Flemming Andersen /Peter Höpfner , Maya Astrup , Saskia Hauff :   FAN.V154
Umberto Fizialetti /Riccardo Pesce :   UFI.V5
Sebastián Puñales /Frauke Schmickl :   SEP.V1
Giorgio Cavazzano /Andreas Pihl :   GCA.V296
Ottavio Panaro /Riccardo Pesce :   OPA.V109
Alberto Lavoradori /Bruno Sarda :   ALA.V30
Flemming Andersen /Peter Höpfner , Gorm Transgaard , Saskia Hauff :   FAN.V156
Giuseppe Sansone /Giuseppe Sansone :   GSA.V28
Nicolino Picone /Bruno Sarda :   NPN.V8
Nicolas Keramidas /Lewis Trondheim :   NKE.MN1
Marco Meloni /Marco Meloni :   MME.V33
Alessio Coppola /Alessio Coppola :   ACO.V30-ACO.V31, ACO.V36
Cynthia Campanario Pineda /Sune Troelstrup :   CCP.V2
Flemming Andersen /Unn Printz-Pahlson :   FAN.V157, FAN.V159
Paolo Mottura /Tito Faraci :   PMO.V77
Emmanuele Baccinelli /Fausto Vitaliano :   EBC.V4
Antonello Dalena /Francesca Agrati :   ADA.V17, ADA.V19, ADA.V21
Stefano Intini /Francesca Agrati :   SIN.V61-SIN.V62
Luciano Gatto /Gabriele Mazzoleni :   LGA.V145
Lara Molinari /Giorgio Fontana :   LMO.V101
Lorenzo Pastrovicchio /Giulio D'Antona :   LPA.V62
Marco Palazzi /Giorgio Figus :   MPL.V50
Paolo Mottura /Paolo Mottura :   PMO.V78
Nicolino Picone /Fausto Vitaliano :   NPN.V9
Miguel Fernandez Martinez /Svend Skytte , Sune Troelstrup :   MFM.V87
José Antonio González /Sieger Zuidersma :   JAG.V59
Emmanuele Baccinelli /Francesca Agrati :   EBC.V5, EBC.V8, EBC.V10
Miguel Fernandez Martinez /Peter Snejbjerg :   MFM.V88
Nicola Tosolini /Gaja Arrighini :   NTO.V38
Miguel Fernandez Martinez /Sune Troelstrup :   MFM.V89
Massimo Fecchi /Sune Troelstrup :   MFE.V139, MFE.V148-MFE.V149, MFE.V155
Emmanuele Baccinelli /Giorgio Figus :   EBC.V9
Stefano Zanchi /Vito Stabile :   SZA.V16
Francesco Barbieri /Massimiliano Valentini :   FBA.V4
Marco Palazzi /Bruno Sarda :   MPL.V52
Carmen Pérez /Jos Beekman :   CP.V18
Emilio Urbano /Fausto Vitaliano :   EUR.V37
Danilo Barozzi /Federico Buratti :   DBA.V49
Stefano Intini /Francesco Artibani :   SIN.V63-SIN.V64
Antonello Dalena /Francesco Artibani , Alessandro Ferrari :   ADA.V23
Francesco D'Ippolito /Francesco Artibani , Alessandro Ferrari , Stefano Ambrosio :   FDO.V46
Marco Mazzarello /Alessandro Ferrari :   MMA.V111, MMA.V121, MMA.V124
Francesco D'Ippolito /Francesco Artibani , Alessandro Ferrari :   FDO.V47
Andrea Ferraris /Peter Snejbjerg :   AFE.V81, AFE.V88
Andrea Ferraris /Lars Jensen :   AFE.V82
Marco Palazzi /Matteo Venerus :   MPL.V53
Fabio Pochet /Vito Stabile :   FPO.V13
Andrea Lucci /Sio :   ALU.V41
Flemming Andersen /Maya Astrup :   FAN.V164, FAN.V166, FAN.V168
Giulio Chierchini /Giorgio Fontana :   GCH.V114
Graziano Barbaro /Vito Stabile :   GBA.V56
Giuseppe Facciotto /Gabriele Mazzoleni :   GFA.V10
Ottavio Panaro /Alessandro Sisti :   OPA.V113
Thomas Cabellic /Herman Roozen :   TCA.V2
Marco Mazzarello /Bruno Enna :   MMA.V113
Giuseppe Facciotto /Pietro Zemelo :   GFA.V11
Andrea Ferraris /Pietro Zemelo :   AFE.V83, AFE.V85, AFE.V89, AFE.V92
Andrea Ferraris /Gorm Transgaard :   AFE.V84
Giuseppe Facciotto /Vito Stabile :   GFA.V13
Giuseppe Facciotto /Tito Faraci :   GFA.V14
Stefano Intini /Alessandro Ferrari :   SIN.V67
Stefano Zanchi /Alessandro Ferrari :   SZA.V19, SZA.V21
Lorenzo Pastrovicchio /Francesco Artibani :   LPA.V67
Antonello Dalena /Vito Stabile :   ADA.V24
Valerio Held /Gabriele Mazzoleni :   VHE.V99
Andrea Ferraris /Maya Astrup :   AFE.V86
Davide Cesarello /Matteo Venerus :   DCE.V5
Nicolino Picone /Monica Manzoni :   NPN.V12
Libero Ermetti /Pietro Zemelo :   LER.V7
Marco Palazzi /Giorgio Fontana :   MPL.V55
Federico Bertolucci /Riccardo Pesce :   FBE.V6
Valerio Held /Augusto Macchetto :   VHE.V101
Jordi Alfonso /Frank Jonker , Paul Hoogma :   JAL.V25
Luca Usai /Simona Grandi :   LUS.V23-LUS.V25
Nicolino Picone /Carlo Panaro :   NPN.V13
Graziano Barbaro /Roberto Moscato :   GBA.V57
Nicola Tosolini /Nicola Tosolini :   NTO.V43
Francesco D'Ippolito /Alessandro Ferrari :   FDO.V52
Giampaolo Soldati /Davide Aicardi :   GSO.V93
Emilio Urbano /Augusto Macchetto :   EUR.V39
Alessia Martusciello /Giorgio Figus :   AMA.V40
Flemming Andersen /Jaakko Seppälä :   FAN.V169
Andrea Ferraris /Andreas Pihl :   AFE.V91
Carmen Pérez , Tony Fernández /Tjarko Evenboer :   CP.V20
Mattia Surroz /Sisto Nigro :   MSU.V1
Federico Franzò /Marco Bosco :   FFR.V7
Giulia La Torre /Francesco Vacca :   GLT.V4
Alessandro Pastrovicchio /Alessandro Gatti :   APA.V29
Ciro Cangialosi /Riccardo Pesce :   CCA.V1
Valerio Held /Francesco Vacca :   VHE.V105
Paolo Mottura /Marco Nucci :   PMO.V83
Luca Usai /Alessandro Ferrari :   LUS.V26
Giorgio Cavazzano /Maya Astrup :   GCA.V314
Massimo Fecchi /Alessandro Sisti :   MFE.V152
Stefano Intini /Marco Nucci :   SIN.V73
Andrea Freccero /Gorm Transgaard :   AFR.V80
Massimo Fecchi /Maya Astrup :   MFE.V153
Massimo Fecchi /Lars Jensen :   MFE.V154
Donald Soffritti , Stefano Intini /Marco Nucci :   DSO.V23
Fernando Güell /Carlo Panaro :   FGU.V17
Giorgio Cavazzano /Sune Troelstrup :   GCA.V315
Al Taliaferro /Homer Brightman :   AT.DN1-AT.DN51
Al Taliaferro /Bob Karp :   AT.DN52-AT.DN11038
Dick Moores /Bob Karp :   DM.DN1-DM.DN47
Bob Grant /Bob Karp :   BGR.DN1
Manuel Gonzales /Bob Karp :   MG.DN1-MG.DN6
Ben de Nunez /Bob Karp :   BDN.DN1-BDN.DN19
Bill Wright /Bob Karp :   BW.DN1-BW.DN32
Frank Grundeen /Bob Karp :   FGR.DN1-FGR.DN2141, FGR.DN2146, FGR.DN2153, FGR.DN2160, FGR.DN2167, FGR.DN2174, FGR.DN2420-FGR.DN2425, FGR.DN2427-FGR.DN2432, FGR.DN2441-FGR.DN2446, FGR.DN2462-FGR.DN2467, FGR.DN2478-FGR.DN2480, FGR.DN2496, FGR.DN2503, FGR.DN2570-FGR.DN2573
Frank Grundeen /Greg Crosby :   FGR.DN2142-FGR.DN2145, FGR.DN2147-FGR.DN2152, FGR.DN2154-FGR.DN2159, FGR.DN2161-FGR.DN2166, FGR.DN2168-FGR.DN2173, FGR.DN2175-FGR.DN2419, FGR.DN2426, FGR.DN2433-FGR.DN2440, FGR.DN2447-FGR.DN2461, FGR.DN2468-FGR.DN2477, FGR.DN2481-FGR.DN2495, FGR.DN2497-FGR.DN2502, FGR.DN2504-FGR.DN2569, FGR.DN2574-FGR.DN2752
Frank Smith /Greg Crosby :   FMS.DN1-FMS.DN1360, FMS.DN1367, FMS.DN1374, FMS.DN1381, FMS.DN1388, FMS.DN1395, FMS.DN1472, FMS.DN1479, FMS.DN1566
Frank Smith /Bob Foster :   FMS.DN1361-FMS.DN1366, FMS.DN1368-FMS.DN1373, FMS.DN1375-FMS.DN1380, FMS.DN1382-FMS.DN1387, FMS.DN1389-FMS.DN1394, FMS.DN1396-FMS.DN1471, FMS.DN1473-FMS.DN1478, FMS.DN1480-FMS.DN1565, FMS.DN1567-FMS.DN2356, FMS.DN2358-FMS.DN2363, FMS.DN2365-FMS.DN2370, FMS.DN2372-FMS.DN2377, FMS.DN2379-FMS.DN2384, FMS.DN2386-FMS.DN2391, FMS.DN2393-FMS.DN2398, FMS.DN2400-FMS.DN3711
Frank Smith /Onbekend :   FMS.DN2357, FMS.DN2364, FMS.DN2371, FMS.DN2378, FMS.DN2385, FMS.DN2392, FMS.DN2399
Jim Franzen /Bob Foster :   JFR.DN1-JFR.DN11
Daan Jippes /Bob Foster :   DJ.DN1-DJ.DN75
Ulrich Schröder /Bob Foster :   USC.DN1-USC.DN3
Jorgen Klubien /Bob Foster :   JKL.DN1-JKL.DN93
Tony Strobl /Bob Foster :   TS.DN1-TS.DN15
Bill Langley /Bob Foster :   BLA.DN1-BLA.DN37
Onbekend /Bob Foster :   ONB.DN5-ONB.DN9
Pete Alvarado /Bob Foster :   PAL.DN1-PAL.DN993
Ennis McNulty /Bob Foster :   EMC.DN1-EMC.DN5
Brian Lum /Bob Foster :   BLU.DN1-BLU.DN6
Larry Knighton /Larry Knighton :   LKN.DN1-LKN.DN1801
nr.TitelTekenaarsSchrijvers
V1 De kleine wijze hen Al Taliaferro / Ted Osborne
V2 And the secrets of Mars Federico Pedrocchi / Federico Pedrocchi
V3 Bij de Indianen Enrico Pinochi / Federico Pedrocchi
V4 Het goud van piraat Morgan Carl Barks, Jack Hannah / Carl Barks, Jack Hannah
V5 Kraaien in de tuin Carl Barks / Carl Barks
V6 Het konijnenpootje Carl Barks / Carl Barks
V7 Badmeester Duck Carl Barks / Carl Barks
V8 Goede daden Carl Barks / Carl Barks
V9 Een dagje paardrijden Carl Barks / Carl Barks
V10 Wie een kuil graaft... Carl Barks / Carl Barks
V11 De ring van de mummie Carl Barks / Carl Barks
V12 De verliezende winnaar Carl Barks / Carl Barks
V13 Allemaal apestreken Carl Barks / Carl Barks
V14 Een goede buur is beter dan een verre vriend! Carl Barks / Carl Barks
V15 Aan de deur wordt niet gekocht! Carl Barks / Carl Barks
V16 Sneeuwpret Carl Barks / Carl Barks
V17 Van sneeuwballen ijs en oud ijzer Carl Barks / Carl Barks
V18 De vlieger ging niet op! Carl Barks / Carl Barks
V19 Drie kleine vuile neefjes Carl Barks / Carl Barks
V20 De gekke chemicus Carl Barks / Carl Barks
V21 Botenoorlog Carl Barks / Carl Barks
V22 Topfotograaf Carl Barks / Carl Barks
V23 Donald zijn valk Carl Barks / Carl Barks
V24 Stopverfoorlog Carl Barks / Carl Barks
V25 Op het slappe koord Carl Barks / Carl Barks
V26 Jacht op een dubbeltje Carl Barks / Carl Barks
V27 Een huisje aan zee Carl Barks / Carl Barks
V28 De ruilratten Carl Barks / Carl Barks
V29 I want the classiest riding outfit y'got Al Taliaferro /
V30 Het bevroren goud Carl Barks / Carl Barks
V31 Het mysterie van het moeras Carl Barks / Carl Barks
V32 Oh boy now to relax in Al Taliaferro /
V33 Outside for the night you Al Taliaferro /
V34 Donalds vrachtboot Carl Barks / Carl Barks
V35 De schaatswedstrijd Carl Barks / Carl Barks
V36 Cowboyleven Carl Barks / Carl Barks
V37 Slaapwandelaar Carl Barks / Carl Barks
V38 Natuurfotograaf Carl Barks / Carl Barks
V39 Grand Canyon Carl Barks / Carl Barks
V40 Het woeste veulen Carl Barks / Carl Barks
V41 De radartelevisie Carl Barks / Carl Barks
V42 Vooruit Goofy Deze nemen we Al Taliaferro /
V43 Detectives Carl Barks / Carl Barks
V44 De waterski-wedstrijd Carl Barks / Carl Barks
V45 Het verloren tientje Carl Barks / Carl Barks
V46 Prettig Kerstfeest Carl Barks / Carl Barks
V47 Goede voornemens Carl Barks / Carl Barks
V48 Lorre uit Singapore Carl Barks / Carl Barks
V49 Vissen onder het ijs Carl Barks / Carl Barks
V50 Miniatuurvliegtuigen Carl Barks / Carl Barks
V51 De reuzenvlieger Carl Barks / Carl Barks
V52 De schrik van de rivier!! Carl Barks / Carl Barks
V53 Duckstad in vlammen Carl Barks / Carl Barks
V54 Zeehonden zijn slim! Carl Barks / Carl Barks
V55 Body building Carl Barks / Carl Barks
V56 Snuffie contra Claudius Carl Barks / Carl Barks
V57 De zwemwedstrijd Carl Barks / Carl Barks
V58 Spijbelaars Carl Barks / Carl Barks
V59 Het goudzoek apparaat Carl Barks / Carl Barks
V60 Als kwitantieloper Carl Barks / Carl Barks
V61 De kerstkalkoen Carl Barks / Carl Barks
V62 Zie ginds komt de stoomboot Carl Barks / Carl Barks
V63 Als contra-spion Al Taliaferro /
V64 De schat van Morgan Jack Hannah / Chase Craig
V65 Superbom Carl Barks / Carl Barks
V66 Als Maharadja Carl Barks / Carl Barks
V67 De vredige vallei Carl Barks / Carl Barks
V68 De zwerfkat Carl Barks / Carl Barks
V69 Het is kermis in Duckstad Al Taliaferro /
V70 Neefjes als kevers Carl Barks / Carl Barks
V71 Donalds brandkast Carl Barks / Carl Barks
V72 De verstoorde picknick Carl Barks / Carl Barks
V73 Bloemen en bijen Carl Barks / Carl Barks
V74 Sombrero Carl Barks / Carl Barks
V75 Vulkaanvallei Carl Barks / Carl Barks
V76 And radio trouble Tom McKimson /
V77 Een spekkie voor je bekkie! Jack Hannah / Chase Craig
V78 De verloren goudmijn Carl Barks / Carl Barks
V79 Goochelaar Carl Barks / Carl Barks
V80 Colporteurs Carl Barks / Carl Barks
V81 De geest van de grot Carl Barks / Carl Barks
V82 Avontuur bij de tegenvoeters Carl Barks / Carl Barks
V83 Walskoning Carl Barks / Carl Barks
V84 Muziekles voor de neefjes Carl Barks / Carl Barks
V85 Als brandweerman Carl Barks / Carl Barks
V86 De kalkoenenjacht Carl Barks / Carl Barks
V87 De laatste druppel Don Gunn /
V88 Zonneklep Carl Barks / Carl Barks
V89 Kerstvakantie op de Berenberg Carl Barks / Carl Barks
V90 Verkeerde richting Carl Barks / Carl Barks
V91 Keuken Carl Barks / Carl Barks
V92 Drie kleine lieve neefjes Carl Barks / Carl Barks
V93 Donker Afrika Carl Barks / Carl Barks
V94 Weddenschap met Guus Geluk Carl Barks / Carl Barks
V95 Nachtwaker Carl Barks / Carl Barks
V96 Telegrambestellers Carl Barks / Carl Barks
V97 Voor aap staan Carl Barks / Carl Barks
V98 Verwen met de roede Carl Barks / Carl Barks
V99 Raket race naar Mars Carl Barks / Carl Barks
V100 Vogels kijken Carl Barks / Carl Barks
V101 Het geheim van het oude kasteel Carl Barks / Carl Barks
V102 Het hoefijzer Carl Barks / Carl Barks
V103 Bonen in een pot Carl Barks / Carl Barks
V104 Smokkelwaar om te smikkelen Carl Barks / Carl Barks
V105 Een tientje voor Katrien Carl Barks / Carl Barks
V106 Golfkampioen Carl Barks / Carl Barks
V107 Parelduiker Carl Barks / Carl Barks
V108 Gebroken glas Carl Barks / Carl Barks
V109 De sheriff van de Kogelvallei Carl Barks / Carl Barks
V110 Zogenaamd ziek Carl Barks / Carl Barks
V111 Antiek Carl Barks / Carl Barks
V112 De vossejacht Carl Barks / Carl Barks
V113 Radioquiz-kandidaat Carl Barks / Carl Barks
V114 Cadeaus retour Carl Barks / Carl Barks
V115 De gouden kerstboom Carl Barks / Carl Barks
V116 Goed speelgoed Carl Barks / Carl Barks
V117 Rare versierselen Carl Barks / Carl Barks
V118 Speelgoedland Carl Barks / Carl Barks
V119 Race naar de Zuidzee Carl Barks / Carl Barks
V120 De schoolagent Carl Barks / Carl Barks
V121 Jongens ik vind het leuk Al Taliaferro /
V122 Nachtmerries Carl Barks / Carl Barks
V123 Paardendiefstal Carl Barks / Carl Barks
V124 Donald zaait en oogst! Al Taliaferro /
V125 Robijn op het strand Carl Barks / Carl Barks
V126 Een gevaarlijke vracht Al Taliaferro /
V127 Een passend pak Carl Barks / Carl Barks
V128 Verdwaald in de Andes Carl Barks / Carl Barks
V129 T.V. kijken Carl Barks / Carl Barks
V130 Een kegelavondje Carl Barks / Carl Barks
V131 Het gezonken jacht Carl Barks / Carl Barks
V132 Echo's voor een kwartje Carl Barks / Carl Barks
V133 Huisdieren Carl Barks / Carl Barks
V134 Superheld Carl Barks / Carl Barks
V135 Vloer in de was Carl Barks / Carl Barks
V136 Bombie de Zombie Carl Barks / Carl Barks
V137 Sport verbroedert Carl Barks / Carl Barks
V138 Reuzenijsjes Carl Barks / Carl Barks
V139 G2 - De springkikker Carl Barks / Carl Barks
V140 Wichelroede Carl Barks / Carl Barks
V141 En de drie beren Carl Barks / Carl Barks
V142 Een brief aan de Kerstman Carl Barks / Carl Barks
V143 Rust vriest! Carl Barks / Carl Barks
V144 Liefdesbrieven Carl Barks / Carl Barks
V145 Hout op het vuur Carl Barks / Carl Barks
V146 Donald Duck gaat naar de Noordpool Carl Barks / Carl Barks
V147 Verstopplaatsjes Carl Barks / Carl Barks
V148 Gereedschap Carl Barks / Carl Barks
V149 Nieuw speelgoed Carl Barks / Carl Barks
V150 Vijftig jaar later Carl Barks / Carl Barks
V151 Naar de bibliotheek Carl Barks / Carl Barks
V152 Betoeterde totems Carl Barks / Carl Barks
V153 Het spoor van de eenhoorn Carl Barks / Carl Barks
V154 Bioscoopportier Carl Barks / Carl Barks
V155 Dressuurkunst Carl Barks / Carl Barks
V156 Het geheime serum Carl Barks / Carl Barks
V157 De erfenis van Oom Willem Paul Murry / Onbekend
V158 Bzzz bzzzzz yeah let's Unca Donald Tony Strobl /
V159 In het oude Perzie Carl Barks / Carl Barks
V160 Jet-Job Joes Paul Murry / Onbekend
V161 Zat van het bad Paul Murry / Onbekend
V162 Hey you come back here Tony Strobl /
V163 Ah-h Daisy's right It's a swell Tony Strobl /
V164 Madeliefjes gezocht Carl Barks / Carl Barks
V165 Ppwweeeeeeeeeeeee Ppwweeeeeeeee Ppwweeeeeeeee Fresh Roasted Peanuts Paul Murry / Onbekend
V166 Paniek om een papegaai Carl Barks / Carl Barks
V167 Pig in a poke Riley Thomson /
V168 Oh oh mrs Clacker's mad again Paul Murry / Onbekend
V169 Lemonade all you can drink Paul Murry / Onbekend
V170 Met vakantie Carl Barks / Carl Barks
V171 Als hopman Carl Barks / Onbekend
V172 De ideeënbus Paul Murry / Onbekend
V173 You kids run along an' play Paul Murry / Onbekend
V174 De magische zandloper Carl Barks / Carl Barks
V175 The spirit of '76 Riley Thomson /
V176 Oh boy There's a big fellow Paul Murry / Onbekend
V177 Oh boy This is th' most Paul Murry / Onbekend
V178 De jacht op de broche Carl Barks / Carl Barks
V179 Brandweer in de kou Paul Murry / Onbekend
V180 Sigh I'm tired tonight boys Paul Murry / Onbekend
V181 Je raadt 't nooit! Carl Barks / Carl Barks
V182 Allergisch voor geld Carl Barks / Carl Barks
V183 Het geheim van geheim-agente Triple-X Carl Barks / Carl Barks
V184 The little stranger Frank McSavage /
V185 De held van de Goedhardpas Carl Barks / Carl Barks
V186 De geldcycloon Carl Barks / Carl Barks
V187 Golly Unca Donald's got The door Frank McSavage /
V188 Als slangenbezweerder Carl Barks / Carl Barks
V189 Stalwart stowaways Frank McSavage /
V190 Wak It's morning already I Paul Murry / Onbekend
V191 May I help you sir Paul Murry / Onbekend
V192 De 1 april grap Carl Barks / Carl Barks
V193 Katriens toneelclub Carl Barks / Carl Barks
V194 Die goede oude tijd Carl Barks / Carl Barks
V195 Een zwembad in de tuin Carl Barks / Carl Barks
V196 Zeldzame munten Carl Barks / Carl Barks
V197 En de veedieven Paul Murry / Onbekend
V198 De golfwedstrijd Carl Barks / Carl Barks
V199 Woudlopersproeven Carl Barks / Carl Barks
V200 Spijbelaars II Carl Barks / Carl Barks
V201 Oom Dagoberts kanon Carl Barks / Carl Barks
V202 Talking parrot Frank McSavage /
V203 Het bevroren geldpakhuis Carl Barks / Carl Barks
V204 De kalkoenloterij Carl Barks / Carl Barks
V205 Rare versierselen II Carl Barks / Carl Barks
V206 Kerstfeest voor Krotdorp Carl Barks / Carl Barks
V207 Onder de mistletoe Carl Barks / Carl Barks
V208 Een lijst met wensen Carl Barks / Carl Barks
V209 Het lawine verhaal Carl Barks / Carl Barks
V210 De standbeeldenwedstrijd Carl Barks / Carl Barks
V211 De postduivenwedstrijd Carl Barks / Carl Barks
V212 Het geheim van neef Guus Carl Barks / Carl Barks
V213 In Malayalaya Jack Bradbury / Del Connell
V214 Willie Wortels praatkastjes Carl Barks / Carl Barks
V215 Vakantie op een woonboot Carl Barks / Carl Barks
V216 Ramen zemen Carl Barks / Carl Barks
V217 De gouden helm Carl Barks / Carl Barks
V218 De grasroller Carl Barks / Carl Barks
V219 Geverfde edelstenen Carl Barks / Carl Barks
V220 De verplichte gelduitgave Carl Barks / Carl Barks
V221 Donalds manege Carl Barks / Carl Barks
V222 De gouden man Carl Barks / Carl Barks
V223 De kat van Katrien Carl Barks / Carl Barks
V224 Vakmanschap is meesterschap Carl Barks / Carl Barks
V225 Het hypnotiseerpistool Carl Barks / Carl Barks
V226 Rumoer in Roerei Carl Barks / Carl Barks
V227 Een wagen op het dak Carl Barks / Carl Barks
V228 'n Geestig feest Carl Barks / Carl Barks
V229 Monsterlijke maskerade Carl Barks / Carl Barks
V230 Valse maskers Carl Barks / Carl Barks
V231 Guus als gast aan tafel Carl Barks / Carl Barks
V232 Bezoek van Graaf Vaselino Carl Barks / Carl Barks
V233 Het vliegende paard Jack Bradbury / Onbekend
V234 Zeewaardige eenden Jack Bradbury / Onbekend
V235 De foor der gratiskijkers Jack Bradbury / Onbekend
V236 Verwaandheid gestraft Jack Bradbury / Onbekend
V237 Het Knobelisme Carl Barks / Carl Barks
V238 Als postbode Carl Barks / Carl Barks
V239 Golfspel, leerschool der taktiek Jack Bradbury / Onbekend
V240 De spookvilla Dick Moores /
V241 Voor een appel en een auto Jack Bradbury / Onbekend
V242 Vrolijk Pasen Carl Barks / Carl Barks
V243 De sprekende hond Carl Barks / Carl Barks
V244 Lilliputter tegen zijn wil! Jack Bradbury / Onbekend
V245 Beschoten Jack Bradbury / Onbekend
V246 't Is altijd wat in bad Jack Bradbury /
V247 Superaas Carl Barks / Carl Barks
V248 Villa Kwaackenburgh Carl Barks / Carl Barks
V249 De mijn van Jeremias Borstel Jack Bradbury / Carl Fallberg
V250 Ferme jongens, stoere knapen Jack Bradbury / Carl Fallberg
V251 Aan de telefoon zei Katrien dat Paul Murry / Carl Fallberg
V252 Wat een mooie dag Hopelijk Jack Bradbury / Carl Fallberg
V253 In Panama Jack Bradbury /
V254 De erfgenamentest Carl Barks / Carl Barks
V255 De regenmaker Carl Barks / Carl Barks
V256 Vakantie in Rijkoord Jack Bradbury / Carl Fallberg
V257 De beklimming van de Duivelsberg Carl Barks / Carl Barks
V258 Hoog te paard Paul Murry / Onbekend
V259 Een boel bijen erbij Carl Barks / Carl Barks
V260 Geld naar de maan Jack Bradbury /
V261 Dunne Dirk Dwaallicht Carl Barks / Carl Barks
V262 De drommelse dromedaris Carl Barks / Carl Barks
V263 Weet hoe laat het is Dick Moores /
V264 De moderne kunst Luciano Bottaro / Luciano Bottaro
V265 Als klusjesman Carl Barks / Carl Barks
V266 Als stationschef Carl Barks / Carl Barks
V267 Een verjaardag, een verrassing en een vreemde vogel Dick Moores /
V268 Nepparels Carl Barks / Carl Barks
V269 Dagomeel Carl Barks / Carl Barks
V270 Als muzikant Carl Barks / Carl Barks
V271 De skelterrace Carl Barks / Carl Barks
V272 Tennis match Tony Strobl /
V273 Het verzonken goud Jack Bradbury /
V274 De viswedstrijd Carl Barks / Carl Barks
V275 De verdwenen baksteen Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V276 Huppeltje de eekhoorn Carl Barks / Carl Barks
V277 De laatste druppel Jack Bradbury /
V278 De laatste vakantiedag Carl Barks / Carl Barks
V279 Wat raar jongens Ik heb Paul Murry / Onbekend
V280 Naar de bios Paul Murry / Onbekend
V281 Donald wordt schoolmeester Giuseppe Perego / Guido Martina
V282 Mieren gemier Carl Barks / Carl Barks
V283 Veilig vlieger verkeer Carl Barks / Carl Barks
V284 Geld in plastic Carl Barks / Carl Barks
V285 Kerstmis onder water Carl Barks / Carl Barks
V286 Goede voornemens II Carl Barks / Carl Barks
V287 Postbode op het ijs Carl Barks / Carl Barks
V288 De Noordster Diamant Tony Strobl /
V289 De miljarden van de maharadja Romano Scarpa / Guido Martina
V290 Toffees maken Carl Barks / Carl Barks
V291 Het hikkende spook van Laatste Snik Carl Barks / Carl Barks
V292 De duikersklok Carl Barks / Carl Barks
V293 Donalds slapeloze nacht Carl Barks / Carl Barks
V294 Op safari met Oom Dagobert Tony Strobl / Onbekend
V295 De kanowedstrijd Carl Barks / Carl Barks
V296 De man van het westen Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V297 Als verzekeringsagent Carl Barks / Carl Barks
V298 En het Filmfestival Tony Strobl /
V299 Alles voor een baantje Phil DeLara /
V300 De verdwenen diamanten Tony Strobl /
V301 De uitdaging van de Roodkapje Patrouille Carl Barks / Carl Barks
V302 De stier in de porseleinkast Carl Barks / Carl Barks
V303 Help Wat zullen we nu beleven Dick Moores / Onbekend
V304 Kolibries voor Kerst Tony Strobl / Vic Lockman
V305 Het puddinggeweer Carl Barks / Carl Barks
V306 Drie vieze neefjes Carl Barks / Carl Barks
V307 De sneeuwsmelter Carl Barks / Carl Barks
V308 Oom Dagoberts tweede jeugd Dick Moores /
V309 Als hondenvanger Carl Barks / Carl Barks
V310 De krantenwijk Carl Barks / Carl Barks
V311 De sneeuwruimers Carl Barks / Carl Barks
V312 Goede voornemens III Carl Barks / Carl Barks
V313 Kreeft in bourgonjesaus Romano Scarpa / Romano Scarpa
V314 IJstaxi's Carl Barks / Carl Barks
V315 Het geheim van Hondorica Carl Barks / Carl Barks
V316 Hmmm Oh Donald you shouldn't have Paul Murry / Onbekend
V317 Niet te filmen! Tony Strobl /
V317 Niet te filmen! Tony Strobl /
V319 I'm warning you for the Paul Murry / Onbekend
V320 [Boomerang returns late at night] Tony Strobl /
V321 Vederlichte veren Carl Barks / Carl Barks
V322 Donald Quichotte Pier Lorenzo de Vita / Guido Martina
V323 De Olympische kampioen Carl Barks / Carl Barks
V324 Het schip zonder bemanning Tony Strobl /
V325 De vloek van Ughawalla Tony Strobl / Del Connell
V326 Avontuur in Italië Luciano Bottaro / Guido Martina
V327 Laag-bij-de-grondse eekhoorns Carl Barks / Carl Barks
V328 Kwiks goocheltruc Tony Strobl /
V329 Schuttingplankenkoorts Jack Bradbury / Onbekend
V330 Piano spelen of zwemmen Carl Barks / Carl Barks
V331 Uraniumpetjes Carl Barks / Carl Barks
V332 Een weddenschap met gevolgen Mario Sbattella / Guido Martina
V333 Een zalmenpsalm Carl Barks / Carl Barks
V334 De gelegenheid maakt de dief Tony Strobl /
V335 Lieve help ik kan die kinderen Paul Murry / Onbekend
V336 Op walvisjacht Carl Barks / Carl Barks
V337 De drommelse drukfout Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V338 Als rookschrijver Carl Barks / Carl Barks
V339 Op jacht naar Roodbaards schat Jack Bradbury /
V340 De treinramp Carl Barks / Carl Barks
V341 Op rendierjacht Tony Strobl /
V342 De sneeuwpoppenwedstrijd Carl Barks / Carl Barks
V343 Cuckoo Cuckoo Tony Strobl /
V344 The secret of the glacier Tony Strobl / Carl Fallberg
V345 Bezoek van de sterren Tony Strobl /
V346 I guess that'll keep those Tony Strobl /
V347 Een nieuwe hoed Carl Barks / Carl Barks
V348 Als grenswachter Carl Barks / Carl Barks
V349 Donald als leeuwentemmer Luciano Bottaro / Guido Martina
V350 Ridder in hart en nieren Carl Barks / Carl Barks
V351 Gee unca Donald are we Tony Strobl /
V352 Het goud van houtepoot Carl Barks / Carl Barks
V353 Aerial antics Paul Murry / Onbekend
V354 Tiny trespassers Jack Bradbury /
V355 Hey unca Donald The boat's Paul Murry / Onbekend
V356 Hey You numbskull you're supposed Tony Strobl /
V357 Donald & Dagobert verdelen een villa Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V358 De schat van de graaf van Monte Cristo Luciano Bottaro / Guido Martina
V359 Reis naar het heelal Carl Barks / Carl Barks
V360 Het geheim van de lol-bessen Paul Murry / Carl Fallberg
V361 De dierendienst Carl Barks / Carl Barks
V362 Voorwaarts, pioniers! Tony Strobl / Carl Fallberg
V363 De jacht op het goud Tony Strobl /
V364 Het is de ri het is Tony Strobl / Onbekend
V365 De drie musketiers Pier Lorenzo de Vita / Guido Martina
V366 Water met 'n kleurtje Carl Barks / Carl Barks
V367 De regenmaker van de Kakimaw Carl Barks / Carl Barks
V368 Naar de verboden vallei Carl Barks / Carl Barks
V369 Oud hout is goud waard! Phil DeLara /
V370 En de week van het sparen Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V371 De neefjes als loopjongens Carl Barks / Carl Barks
V372 Toekomstland Tony Strobl / Carl Fallberg
V373 Het beeld van president Pimpelton Carl Barks / Carl Barks
V374 En de kippenboerderij Tony Strobl /
V375 De vuurtoren van Wrakhoutbaai Jack Bradbury / Carl Fallberg
V376 Een goede appeloogst Carl Barks / Carl Barks
V377 Donalds hotel Carl Barks / Carl Barks
V378 Ontberingen op de computercruise Tony Strobl / Carl Fallberg
V379 Wilde ezels Carl Barks / Carl Barks
V380 Schipbreuk op Taboe-eiland Carl Barks / Carl Barks
V381 Hoe het begon Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V382 En de bevroren tegoeden Luciano Bottaro / Guido Martina
V383 Een rendier cadeau Carl Barks / Carl Barks
V384 De mysterieuze kist Tony Strobl / Carl Fallberg
V385 Post per helicopter Carl Barks / Carl Barks
V386 Baron Donald van Münchhausen Pier Lorenzo de Vita / Guido Martina
V387 Als banketbakker Carl Barks / Carl Barks
V388 De Poverdal express Tony Strobl / Carl Fallberg
V389 De wensstenen Carl Barks / Carl Barks
V390 De reis om de wereld Carl Barks / Carl Barks
V391 Klopjacht op een papegaai Paul Murry / Onbekend
V392 Fort Wildernis Tony Strobl / Carl Fallberg
V393 Het monster van Loch Eng Tony Strobl / Carl Fallberg
V394 De voorjaarsschoonmaak Carl Barks / Carl Barks
V395 Doctor Duckus Luciano Bottaro / Carlo Chendi, Luciano Bottaro
V396 De flora virtuoos Carl Barks / Carl Barks
V397 Coffee break Coffee break Go away Tony Strobl /
V398 Een reuze gemier! Carl Barks / Carl Barks
V399 Waterski-race Carl Barks / Carl Barks
V400 Smaragd op drift! Tony Strobl / Carl Fallberg
V401 Het eiland in de Zuidzee Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V402 Een goede plek voor echo's Carl Barks / Carl Barks
V403 Katapult de kikker Carl Barks / Carl Barks
V404 Als toneelspeler Carl Barks / Carl Barks
V405 Een dol fijne dolfijnenjacht Carl Barks / Carl Barks
V406 De schuld van Sam Zonderling Paul Murry / Onbekend
V407 De schat in de achtertuin Paul Murry / Onbekend
V408 Donald temt een prairiewolf Carl Barks / Carl Barks
V409 Kerstmis in Duckstad Carl Barks / Carl Barks
V410 Kerst met hindernissen Luciano Gatto / Guido Martina
V411 De superbrandstof Carl Barks / Carl Barks
V412 De springkampioen Tony Strobl /
V413 De geheime safari Tony Strobl /
V414 Het rijstbord Luciano Bottaro / Guido Martina
V415 Barend Bof uit Bibberdal Carl Barks / Carl Barks
V416 Verovert de Zwarte bergen Giulio Chierchini / Guido Martina
V417 Als verhuizer Carl Barks / Carl Barks
V418 Behouden vaart? Tony Strobl / Bob Gregory
V419 De visvergunning Carl Barks / Carl Barks
V420 De reuze schitterschelp Carl Barks / Carl Barks
V421 De kampioen Tony Strobl / Bob Gregory
V422 Dikke vrienden Tony Strobl / Bob Gregory
V423 Rijngoud Pier Lorenzo de Vita / Guido Martina
V424 Als brandweerman II Carl Barks / Carl Barks
V425 Het drijvende eiland Carl Barks / Carl Barks
V426 Bezorgde bezorgers Tony Strobl / Bob Gregory
V427 Verdwaald in het duistere woud Carl Barks / Carl Barks
V428 Vacation in Disneyland Tony Strobl /
V429 De bedwinging van de Matterhorn Carl Barks / Carl Barks
V430 Als wildeman Carl Barks / Carl Barks
V431 Eiland op drift Tony Strobl /
V432 En het schateiland Luciano Bottaro / Luciano Bottaro, Carlo Chendi
V433 Redder in nood Carl Barks / Carl Barks
V434 In z'n knollerdtuin Tony Strobl / Bob Gregory
V435 Wie goed doet, goed ontmoet! Carl Barks / Carl Barks
V436 Zwarte Woensdag Carl Barks / Carl Barks
V437 Het geheim van het Lingohout Tony Strobl / Bob Gregory
V438 De meester glazenmaker Carl Barks / Carl Barks
V439 Breakfast in bed Tony Strobl /
V440 Het wassenbeelden museum Carl Barks / Carl Barks
V441 De Kerst Cha-Cha-Cha Carl Barks / Carl Barks
V442 Onder het Poolijs Carl Barks / Carl Barks
V443 Het geheim van het stenen geld Tony Strobl /
V444 En het eenzame Nieuwjaar Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V445 Ridders op een vliegende slee Carl Barks / Carl Barks
V446 De legende van Donald Hoed Romano Scarpa / Romano Scarpa
V447 Toeristen op oorlogspad Carl Barks / Carl Barks
V448 De bende van Roversstad Tony Strobl /
V449 Eiland te koop! Carl Barks / Carl Barks
V450 Als kikkerkweker Carl Barks / Carl Barks
V451 De oude pioniers-route Tony Strobl /
V452 Sky-high society Tony Strobl /
V453 Het monster van Loch Nat Carl Barks / Carl Barks
V454 Een hondebaan Carl Barks / Carl Barks
V455 Dat is zeker weer zo'n Al Hubbard /
V456 Gemier in dromenland Tony Strobl / Onbekend
V457 De stuntelige smid Carl Barks / Carl Barks
V458 Donald Duck, dit is je leven! Tony Strobl / Vic Lockman
V459 Zielige Zielepiet Carl Barks / Carl Barks
V460 Scheepsjongens op de "Donderpadje" Tony Strobl / Bob Gregory
V461 De Babylon bonen Romano Scarpa / Romano Scarpa
V462 Op zoek naar edelstenen Carl Barks / Carl Barks
V463 Een opgeblazen standje Carl Barks / Carl Barks
V464 De mosselvangst Tony Strobl / Bob Gregory
V465 Familiefeest Tony Strobl / Carl Fallberg
V466 Als privédetective Giovan Battista Carpi / Floyd Gottfredson, Osvaldo Pavese
V467 Het lentefeest Carl Barks / Carl Barks
V468 Een aap van een eend Carl Barks / Carl Barks
V469 Kouwe drukte Tony Strobl / Bob Gregory
V470 Ronald Dunk Carl Barks / Carl Barks
V471 Donald Baba Luciano Bottaro / Carlo Chendi
V472 Ver weg van Duckstad Carl Barks / Carl Barks
V473 Klim naar de top Jack Bradbury / Vic Lockman
V474 De zenuwachtige zeeman Carl Barks / Carl Barks
V475 Kruitdamp in Kruitdorp Luciano Bottaro / Carlo Chendi
V476 Als toerist Carl Barks / Carl Barks
V477 Sour notes Tony Strobl /
V478 En de goudspeurhond Massimo de Vita, Pier Lorenzo de Vita / Rodolfo Cimino
V479 Als FBI-agent Romano Scarpa / Romano Scarpa
V480 Science of fiction Carl Barks / Carl Barks
V481 Als postbode in de sneeuw Giuseppe Perego / Ennio Missaglia
V482 En de verdwenen trein Massimo de Vita / Rodolfo Cimino
V483 Op zwart zaad Carl Barks / Carl Barks
V484 Vriendinnen in de uitverkoop Jack Bradbury / Onbekend
V485 En de kolos van de Nijl Romano Scarpa / Romano Scarpa
V486 Gelukskoekjes Carl Barks / Carl Barks
V487 De toververf Luciano Capitanio / Rodolfo Cimino
V488 Als detective Carl Barks / Carl Barks
V489 Up in the air Tony Strobl /
V490 The money muddle Tony Strobl / Carl Fallberg
V491 The mysterious pyramid Tony Strobl / Vic Lockman
V492 Mummy case caper Tony Strobl /
V493 Als hondevanger Carl Barks / Carl Barks
V494 Schoolreisje met hindernissen Tony Strobl /
V495 Een meer minder Jack Bradbury / Don Christensen
V496 Donald Assepoetser Luciano Capitanio / Ennio Missaglia
V497 Een beestenboel in Duckstad Carl Barks / Carl Barks
V498 Donald en het wiel Tony Strobl /
V499 De racebootrace Carl Barks / Carl Barks
V500 Duel in de sneeuw Giuseppe Perego / Abramo Barosso, Osvaldo Pavese
V501 Storm over Kaap Kwak Carl Barks / Carl Barks
V502 Dandy driver Tony Strobl /
V503 De gouden regenboog Tony Strobl /
V504 Ridders zonder vrees of blaam Tony Strobl / Vic Lockman
V505 Dual luck Tony Strobl / Vic Lockman
V506 A polite case of sabotage Bob Gregory / Bob Gregory
V507 Bye-bye Boat Tony Strobl /
V508 In de aap gelogeerd Carl Barks / Carl Barks
V509 De wens van Magica Carl Barks / Carl Barks
V510 Deze zomer heeft Dagobert Duck Tony Strobl / Don Christensen
V511 Laat zich rijden Tony Strobl /
V512 De vlinderjacht Romano Scarpa / Romano Scarpa
V513 Op de vlucht Giovan Battista Carpi / Roberto Catalano
V514 In het land van de rijzende zon Giovan Battista Carpi / Attilio Mazzanti
V515 Veel pijlen op de boog Carl Barks / Carl Barks
V516 Hoe het begon Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V517 Donald Duck heeft een veerboot Carl Barks / Carl Barks
V518 De zebramossel Giovan Battista Carpi / Giampaolo Barosso, Abramo Barosso
V519 De natuurfotograaf Carl Barks / Carl Barks
V520 Grr Ik ben zo boos op Jack Bradbury / Carl Fallberg
V521 De goudrace Giulio Chierchini / Attilio Mazzanti
V522 In het wilde weg Carl Barks / Carl Barks
V523 De schat van Ali Baba Pier Lorenzo de Vita / Osvaldo Pavese, Abramo Barosso
V524 Nattigheid in vakantietijd Giuseppe Perego / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V525 De overbelaste invalkracht Romano Scarpa / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V526 In het diepe Romano Scarpa / Giampaolo Barosso, Abramo Barosso
V527 Een snoepje van eigen deeg Carl Barks / Carl Barks
V528 De meestersloper Carl Barks / Carl Barks
V529 Geldjacht in den vreemde Massimo de Vita / Gian Giacomo Dalmasso
V530 In betere kringen... Romano Scarpa / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V531 Rumoer om een raaf Carl Barks / Carl Barks
V532 Ferme jongens stoere knapen... Carl Barks / Carl Barks
V533 Vindt weer een piratenschat! Giovan Battista Carpi / Abramo Barosso
V534 De koning van de rivier Carl Barks / Carl Barks
V535 De gulle gevers Romano Scarpa / Carlo Chendi
V536 Donald's geheime missie Romano Scarpa / Romano Scarpa
V537 Kerstfeest Carl Barks / Carl Barks
V538 De kampioen fietsvlieger Giulio Chierchini / Giampaolo Barosso, Abramo Barosso
V539 En de Corgi's Giovan Battista Carpi / Gian Giacomo Dalmasso
V540 De eieroorlog Pier Lorenzo de Vita / Osvaldo Pavese
V541 Als hotelhouder Carl Barks / Carl Barks
V542 Stoute hond Wat heb je Tony Strobl / Onbekend
V543 De dure erfenis Luciano Bottaro / Carlo Chendi
V544 Als leerling-detective Giovan Battista Carpi / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V545 De catastrofale kneuzen-race Carl Barks / Carl Barks
V546 Een steenworp van spookstad Carl Barks / Carl Barks
V547 Als kapper Carl Barks / Carl Barks
V548 De wondermidvoor Luciano Capitanio / Roberto Catalano
V549 De groene stenen van de Poesj-pas Luciano Gatto / Giampaolo Barosso, Abramo Barosso
V550 Europa in vogelvlucht Carl Barks / Carl Barks
V551 De ongelukkige winnaar Romano Scarpa / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V552 In het stenen tijdperk Luciano Bottaro / Carlo Chendi
V553 De twee pistolen Giuseppe Perego / Osvaldo Pavese
V554 De voetbal-vedette Giulio Chierchini / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V555 Terug naar de natuur Carl Barks / Carl Barks
V556 Het onzichtbare goud Giovan Battista Carpi / Michele Gazzarri
V557 De gouden oldtimerwedstrijd Luciano Capitanio / Roberto Catalano
V558 Donald Duck zoekt het hogerop Carl Barks / Carl Barks
V559 Vakantie tegen elke prijs Giovan Battista Carpi / Gian Giacomo Dalmasso
V560 Als badman Carl Barks / Carl Barks
V561 Duckstads dierendagoptocht Carl Barks / Carl Barks
V562 Stille Zuidzee Giovan Battista Carpi / Carlo Chendi
V563 Vakantiepret Luciano Capitanio / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V564 Het dansgeweer Carl Barks / Carl Barks
V565 En de muntenplant Giorgio Bordini / Michele Gazzarri
V566 Altijd raak nooit prijs! Carl Barks / Carl Barks
V567 Hoe het allemaal begon Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V568 En de diamantbal Romano Scarpa / Romano Scarpa
V569 Een dolle verkleedpartij Carl Barks / Carl Barks
V570 De wedstrijdhaan Massimo de Vita / Rodolfo Cimino
V571 Donald wedt om het wedden Giulio Chierchini /
V572 Opnieuw buurman Bolderbast Carl Barks / Carl Barks
V573 En de geplunderde moestuin Giorgio Bordini / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V574 Een gouden handeltje Romano Scarpa / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V575 Priklimonade Carl Barks / Carl Barks
V576 In Egypte Tony Strobl / Onbekend
V577 Een vloeibaar zaakje Luciano Gatto / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V578 Aan boord van de Schuimende Schim Carl Barks / Carl Barks
V579 Test op de Noordpool Tony Strobl /
V580 En de meiboom Luciano Gatto / Ennio Missaglia
V581 Het postzegel-uitstapje Giulio Chierchini /
V582 Hype om een luchtballon Luciano Capitanio / Abramo Barosso, Osvaldo Pavese
V583 Het toelatingsexamen Pier Lorenzo de Vita / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V584 Het Olympisch vuur Carl Barks / Carl Barks
V585 Een picknick met hindernissen Romano Scarpa / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V586 De dieren-psycholoog Giorgio Bordini / Rodolfo Cimino
V587 Het grootvorstendom Schattenberg Giovan Battista Carpi / Carlo Chendi
V588 De held van de dijk Carl Barks / Carl Barks
V589 En de 'krabbel' Luciano Gatto / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V590 Opnieuw last van Bolderbast Carl Barks / Carl Barks
V591 En de verplichte zeilwedstrijd Giorgio Bordini / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V592 De stoomwalsen-race Giorgio Bordini / Abramo Barosso, Osvaldo Pavese
V593 Doe meer met muziek Tony Strobl / Onbekend
V594 De Betsie-Bel-trein Tony Strobl /
V595 En de onbekende partituur Romano Scarpa / Romano Scarpa
V596 Een beretand als talisman Luciano Capitanio / Carlo Chendi
V597 Het leven van een taxichauffeur Massimo de Vita / Guido Martina
V598 Vissen moet je leren Giorgio Bordini / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V599 Eierellende Carl Barks / Carl Barks
V600 En de hond met de drie koppen Giorgio Bordini / Rodolfo Cimino
V601 Gedeelde smart is halve smart Romano Scarpa / Ennio Missaglia
V602 De dappere duikeend Carl Barks / Carl Barks
V603 Het kattenkwaadmysterie Tony Strobl / Vic Lockman
V604 Donald en de ruimtetandem Luciano Gatto /
V605 De vliegende bankbiljetten Romano Scarpa / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V606 Een dag als alle andere Giovan Battista Carpi / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V607 Het gemaskerde mirakel Carl Barks / Carl Barks
V608 De kampleider Romano Scarpa / Romano Scarpa
V609 De groene inboorlingen Luciano Bottaro / Luciano Bottaro
V610 En de leugendetector Giulio Chierchini /
V611 Het musketierleger Giovan Battista Carpi / Rodolfo Cimino
V612 Terug naar de schoolbanken Luciano Gatto /
V613 Een aap als vogelverschrikker Carl Barks / Carl Barks
V614 De ijszaaier Luciano Gatto / Ennio Missaglia
V615 En de jacht op de schuldenaars Romano Scarpa / Michele Gazzarri
V616 Het mysterie van planeet X Tony Strobl / Bob Ogle
V617 Op weg naar het sucses Jim Fletcher /
V618 De Zware Jongens nemen wraak Giovan Battista Carpi / Abramo Barosso, Osvaldo Pavese
V619 Donald Duck Franco Lostaffa / Pier Carpi
V620 Bureau 'Helpt Elkander' Giuseppe Perego / Pier Carpi
V621 En de goudkoorts Romano Scarpa / Rodolfo Cimino
V622 En het unieke vakantieplekje Giovan Battista Carpi / Rodolfo Cimino
V623 Chauffeur van het jaar Luciano Capitanio /
V624 Hekserij met een luchtje Giorgio Bordini / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V625 De winderige vallei Romano Scarpa / Rodolfo Cimino
V626 Wat 'n avontuur Jack Bradbury /
V627 Wat vooraf ging Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V628 Zuinigheid met vlijt Pier Lorenzo de Vita / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V629 Gezichtsbedrog Giovan Battista Carpi / Carlo Chendi
V630 Gezondheidsrage Luciano Gatto / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V631 En het superbrein Giovan Battista Carpi / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V632 De ene hand wast de andere... Giovan Battista Carpi / Carlo Chendi
V633 Een ongeduldige patiënt Adriana Cristina, Franco Lostaffa / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V634 De Bob Fingher missie Giovan Battista Carpi / Carlo Chendi
V635 Een oude rekening Jack Bradbury / Onbekend
V636 De schoonheidskoningin II Carl Barks / Carl Barks
V637 De razende ridder (een verhaal om bij weg te dromen) Luciano Bottaro / Luciano Bottaro
V638 En de uitvindingen op maat Giorgio Bordini /
V639 Het ruimtejasje Luciano Gatto / Pier Carpi
V640 Het oplichtersdiploma Romano Scarpa / Pier Carpi
V641 Detective Duck Tony Strobl / Vic Lockman
V642 Paniek rond een pyramide Tony Strobl / Vic Lockman
V643 Hoe het begon... Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V644 Het zwakke geslacht Tony Strobl /
V645 Een dagje op zee Romano Scarpa / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V646 De boekhouder Giuseppe Perego / Osvaldo Pavese
V647 Donalds olifantenfokkerij Giorgio Bordini / Rodolfo Cimino
V648 De zebra-diamant Giulio Chierchini /
V649 Naar zee! Carl Barks / Carl Barks
V650 Het schateiland Romano Scarpa / Rodolfo Cimino
V651 De oom uit Amerika Massimo de Vita / Pier Carpi
V652 De dief in het zwart Giulio Chierchini / Pier Carpi
V653 Van de regen in de drup... Luciano Capitanio /
V654 Hoe het begon... Giovan Battista Carpi / Gian Giacomo Dalmasso
V655 De nieuwbakken miljonair Massimo de Vita / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V656 En de kalkoenenjacht Giorgio Bordini / Rodolfo Cimino
V657 Prettig kerstfeest Massimo de Vita / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V658 Erfenissen en muizenissen Luciano Gatto / Carlo Chendi
V659 Gevaar in het bos Romano Scarpa / Guido Martina
V660 Een bijzondere dag Jack Bradbury / Onbekend
V661 De loeiende walvis Tony Strobl / Vic Lockman
V662 De dertiende paladijn Luciano Capitanio / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V663 De bevrijding van Duckstad Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V664 Kruis de degens Luciano Bottaro / Gian Giacomo Dalmasso
V665 De keizer van Amerika Pier Lorenzo de Vita / Guido Martina
V666 Schorremorrie uit Luisopotanië Romano Scarpa / Guido Martina
V667 De tovenaarsleerling Massimo de Vita / Osvaldo Pavese
V668 Hoe het begon... Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V669 De zeeroversschat Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V670 De jacht op het geluksdubbeltje Giulio Chierchini / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V671 Donald, Heer van Baloerdistan Massimo de Vita / Guido Martina
V672 Als archeoloog Luciano Capitanio / Rodolfo Cimino
V673 Misplaatste zuinigheid Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V674 Donald als fietskampioen Massimo de Vita / Guido Martina
V675 De slapeloze nacht Giuseppe Perego / Carlo Chendi
V676 Een kortstondige erfenis Giulio Chierchini / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V677 Donald stort zich op het mineraalwater Giorgio Bordini / Guido Martina
V678 En de eekhoornobsessie Franco Lostaffa / Rodolfo Cimino
V679 Oog om oog, tand om tand Giovan Battista Carpi / Osvaldo Pavese
V680a De mijn van de weerwolf Tony Strobl / Carl Barks
V681 Hoe het begon... Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V682 Fikkie Snuf Luciano Gatto / Guido Martina
V683 De topjesberg Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V684 Hoe het allemaal begon Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V685 De schat die in rook opging Giulio Chierchini / Guido Martina
V686 Alles voor niks Pete Alvarado / Dick Kinney
V687 Carnavalsgrappen Luciano Capitanio / Guido Martina
V688 Als grote popster Giulio Chierchini / Guido Martina
V689 De miljardair met heimwee naar het verleden Romano Scarpa / Guido Martina
V690 De atoomkomeet Romano Scarpa / Rodolfo Cimino
V691 Uitstapje naar de troonrots Giuseppe Perego / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V692 Oost west, thuis best Giuseppe Perego / Carlo Chendi
V693 Het biljet bx 131313 Giuseppe Perego / Guido Martina
V694 De knopenoorlog Giorgio Bordini / Guido Martina
V695 Een speurtocht met hindernissen Romano Scarpa / Guido Martina
V696 Donald wordt sheriff Luciano Gatto / Carlo Chendi
V697 De goudstruiken Giuseppe Perego / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V698 De Fenicische kleitablet Luciano Capitanio / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V699 De bedrieger bedrogen Giulio Chierchini / Giulio Chierchini
V700 De held van Eiburg Romano Scarpa / Osvaldo Pavese
V701 En de interplanetaire arena Giovan Battista Carpi / Osvaldo Pavese
V702 Het geheim van de smid Luciano Bottaro / Guido Martina
V703 De helm van de onderkoning Massimo de Vita / Rodolfo Cimino
V704 De geldtunnel Giulio Chierchini / Guido Martina
V705 1 april! Luciano Capitanio / Osvaldo Pavese
V706 De overlevingstraining Luciano Bottaro / Carlo Chendi
V707 Het speciale vogelvoer Luciano Capitanio / Rodolfo Cimino
V708 Het Schotse oefijzer Giulio Chierchini / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V709a Agent voor één dag Tony Strobl / Carl Barks
V710 Een zoete wraak Massimo de Vita / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V711 De ontbrekende zeven cent Luciano Bottaro / Luciano Bottaro
V712 Het ongeluksgetal 13 Romano Scarpa / Guido Martina
V713 Bruidegom tegen wil en dank Romano Scarpa / Romano Scarpa
V714 De vervelende hik Giuseppe Perego / Carlo Chendi
V715 Zo licht als een veertje Giulio Chierchini / Guido Martina
V716 Het verhaal van de vliegende tent Massimo de Vita / Guido Martina
V717 De parels in blik Luciano Capitanio / Guido Martina
V718 De zingende totem Massimo de Vita / Rodolfo Cimino
V719 En de glazen klompjes Romano Scarpa / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V720 Hoe het allemaal begon Romano Scarpa / Carlo Chendi
V721 De hoofdprijs der goedheid Romano Scarpa / Guido Martina
V722 De beurs van de sjeik Giulio Chierchini / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V723 Donald wordt rijk Giorgio Bordini / Roberto Catalano
V724 Hoe het allemaal begon Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V725 En de goedkope vakantie Adriana Cristina / Carlo Chendi
V726 Don Donaldo De pechvogel van de arena Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V727 Donald en de bandiet van Pensacola Romano Scarpa / Guido Martina
V728 Aprilgrap met een staartje Romano Scarpa / Guido Martina
V729 Kampioen van huize Zwaargewicht! Giorgio Cavazzano / Guido Martina
V730 Donald en de vioolles Massimo de Vita / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V731 Het geheim van de verdubbel-spiegel Luciano Gatto / Guido Martina
V732 De mislukte safari Giulio Chierchini / Gian Giacomo Dalmasso
V733 Hoe het allemaal begon Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V734 Aan de deur wordt niet gekocht Giuseppe Perego / Abramo Barosso, Giampaolo Barosso
V735 De overval op de posttrein Romano Scarpa / Guido Martina
V736 Een zoete beloning Kay Wright /
V737 De volgende dag Binnen langzaam Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V738 't Is maar hoe je het bekijkt! Jack Bradbury /
V739a Je hebt van die dagen... Kay Wright / Carl Barks
V740 Hoe het begon Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V741 Donald draait door Guido Scala / Carlo Chendi
V742 Vals beschuldigd Vicar / Onbekend
V743 En de gouden oogst Massimo de Vita / Rodolfo Cimino
V744 De laatste mode Carlos Edgard Herrero /
V745 De Griekse toverfluit Tony Strobl / Onbekend
V746 Donald als Othello Giorgio Bordini / Gian Giacomo Dalmasso
V747 [Donald in hangmat] Carol Voges / Onbekend
V748 Klaar om van wal te Vicar / Vicar
V749 De niet-beklimming van de Mount Everest Giorgio Bordini / Guido Martina
V750 De held van de dag Onbekend / Onbekend
V751 Oom Donald en de ton van Diogenes Massimo de Vita / Guido Martina
V752 Het pakje voor Hendrik Krekelaar Tony Strobl /
V753 De parel in de kokosnoot Tony Strobl / Carl Fallberg
V754 Een teken aan de wand Román Arámbula /
V755 De schat van koning Drakobert de Grote Luciano Bottaro / Luciano Bottaro
V756 Onderwater-jacht Giorgio Cavazzano / Rodolfo Cimino
V757 Het goud van Oh-la-la Carlos Edgard Herrero /
V758 Hoe het begon... Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V759 De kleine lettertjes Romano Scarpa / Guido Martina
V760 Maak het kort! Tony Strobl /
V761 Zo jongens Wat vinden jullie Vicar / Vilhelm Joost
V762 Hoe het begon... Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V763 Vaas boven vaas! Vicar / Eva Marion Pedersen
V764 De slee van de kerstman Giorgio Bordini / Rodolfo Cimino
V765 De zelfreinigende oven Tony Strobl /
V766 En de wegwerker Marco Rota / Gian Giacomo Dalmasso
V767 Wie is er jaloers? Bob Gregory / Bob Gregory
V768 Zo is het begonnen Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V769 De beer is los! Vicar / Kaj Rafn
V770 En zo is het allemaal begonnen... Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V771 Nee nee en nog eens nee Ik wil Vicar / Eva Marion Pedersen
V772 Duurt het nog lang voor we Vicar / Bengt-Ake Hakansson
V773 We kunnen al goed steltlopen Vicar / Mauri Kunnas
V774 Zo is het begonnen Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V775 Oerwoudcapriolen Carlos Edgard Herrero / Carl Fallberg
V776 De ongeluksvogel Carlos Edgard Herrero /
V777 Loopt voor aap! Vicar / Jim Kenner
V778 Goed ik koop deze winkel met Vicar / Onbekend
V779 Donald als spion Romano Scarpa / Jerry Siegel
V780 Hoe het allemaal begon Giulio Chierchini / Gian Giacomo Dalmasso
V781 Terug naar de natuur Giulio Chierchini / Rodolfo Cimino
V782 Veren maken de man Vicar / Tor Bomann-Larsen
V783 De moedige agent Robert van der Kroft /
V784 Een dia met een knal-effect Tony Strobl /
V785 De lachspiegel Giorgio Bordini / Rodolfo Cimino
V786 Beter een goede buur Vicar / Bengt-Ake Hakansson
V787 Hoe het begon Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V788 Rustig heren Rustig De heer Duck Vicar / Onbekend
V789 En het destructieve bezoek Giorgio Cavazzano / Giorgio Pezzin
V790 De reuzengorilla Vicar / Eva Marion Pedersen
V791 Spookuur op kasteel Schrikkenstein Giancarlo Gatti / Jerry Siegel
V792 Is lachen wel gezond? Guido Scala / Jerry Siegel
V793 Hoe het allemaal begon Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V794 Apestreken Vicar / Jim Kenner
V795 Bokst het voor elkaar! Vicar / Ebbe Iversen
V796 Hoe het allemaal begon Romano Scarpa / Romano Scarpa
V797 De laatste man Marco Rota / Gian Giacomo Dalmasso
V798 Hoe het begon Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V799 Verdraaid nu wil de Vicar / Terje Bomann-Larsen
V800 Als hulpsheriff Giancarlo Gatti / Rodolfo Cimino
V801 De schrik van de honden Tony Strobl /
V802 En de terugkeer van koningin Reginella Giorgio Cavazzano / Rodolfo Cimino
V803 De wolkenkrabberwedstrijd Guido Scala / Jerry Siegel
V804 Geld als water Marco Rota / Bruno Mandelli
V805 Als melkman Carl Barks / Carl Barks
V806 Het museumbezoek Eddie de Jong, René Windig / Onbekend
V807 Olympische wonderolie Franco Lostaffa / Rodolfo Cimino
V808 Donald en het verloren geluk Romano Scarpa / Jerry Siegel
V809 De nachtmerries van Donald Romano Scarpa / Jerry Siegel
V810 Patat-à-la-Petoet Daan Jippes / Daan Jippes
V811 En de vergissing van Duckzucum Giorgio Cavazzano / Rodolfo Cimino
V812 En de geluksplaat Luciano Gatto / Rodolfo Cimino
V813 En Willem de Wreker Luciano Gatto / Jerry Siegel
V814 Als twee honden vechten om een been... Vicar / Tove Dester
V815 De vloek van het goud Giancarlo Gatti / Carlo D'Alba
V816 Golfen met rare gevolgen Vicar / Jim Kenner
V817 In het oude China Luciano Bottaro, Tiberio Colantuoni / Luciano Bottaro
V818 Als de nood het hoogst is... Vicar / Mona Giersing
V819 De oi-oi-vlieg Giancarlo Gatti / Jerry Siegel
V820 Het geheim van de rasp Giancarlo Gatti / Rodolfo Cimino
V821 En het uitstapje in de sneeuw Giorgio Cavazzano / Rodolfo Cimino
V822 Vakantierust Giulio Chierchini /
V823 De Alpenroos Franco Lostaffa / Carlo D'Alba
V824 En Kleine Krack Marco Rota / Gaudenzio Capelli
V825 Een kerstvertelling Carl Barks / Carl Barks
V826 Jippie Dankzij dit nieuwe baantje Vicar / Peter Mouritzen
V827 Als jullie zo kijken hebben Vicar / Mona Giersing
V828 En het vraatzuchtige eiland Giorgio Cavazzano / Giorgio Pezzin
V829 De nieuwe baan Giorgio Bordini / Jerry Siegel
V830 Als het mooi weer is Vicar / Steffen Vedsted
V831 De 'methode' van oom Dagobert Massimo de Vita / Alfredo Castelli
V832 De kampioen Giancarlo Gatti / Gian Giacomo Dalmasso
V833 Oef Wat een hitte De Vicar / Eva Marion Pedersen
V834 Verborgen talenten Giorgio Bordini / Jerry Siegel
V835 En de revival van de onafhankelijkheid Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V836 Vreemde computerspelletjes Giuseppe Perego / Michele Gazzarri
V837 De sneeuwwedstrijd Vicar / Bengt-Ake Hakansson
V838 Sanduckan, de tijger van Maleisië Giovan Battista Carpi / Giovan Battista Carpi
V839 Zou oom Donald nog iets Vicar / Bengt-Ake Cras
V840 De zekere winnaar Vicar / Jim Kenner
V841 Caravan-calamiteiten Daan Jippes, Freddy Milton / Freddy Milton
V842 In het spoor van de Middeleeuwen Guido Scala / Iain MacDonald
V843 De machtige toverdrank Giulio Chierchini / Giulio Chierchini
V844 Ruil-problemen Bob Gregory /
V845 Goud met een luchtje Giulio Chierchini / Guido Martina
V846 Hoe het allemaal begon Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V847 Het samoeraizwaard Massimo de Vita / Guido Martina
V848 Krokante chocolaatjes Giorgio Cavazzano / Giorgio Pezzin
V849 Dit is 'm dan M'n Vicar / Bengt-Ake Hakansson, Les Lilley
V850 Tjonge ze maken er wel Daan Jippes, Freddy Milton / Freddy Milton
V851 Held van het westen Giorgio Bordini / Jerry Siegel
V852 In deze tijden van vervuiling Daan Jippes, Freddy Milton / Daan Jippes, Freddy Milton
V853 Als forens Marco Rota / Marco Rota
V854 De vuurproef Tony Strobl / Dick Kinney
V855 In de voetsporen van Robinson Crusoë Luciano Gatto / Carlo Chendi
V856 Een dolle rit Vicar / Les Lilley
V857 De vakantie die in het water viel Sandro del Conte / Iain MacDonald
V858 Het pianovervoer Daan Jippes, Mark de Jonge / Thom Roep
V859 Hallo Katrien Ben je klaar Vicar / Terje Bomann-Larsen
V860 De wonderviool Giorgio Cavazzano / Guido Martina
V861 En de ster van de saloon Guido Scala / Guido Martina
V862 Hoe het allemaal begon Giancarlo Gatti / Gian Giacomo Dalmasso
V863 En het zand van de gouden rivier Massimo de Vita / Guido Martina
V864 Zucht Arme Oom Donald Ik zie Vicar /
V865 Donald en het super-GM Guido Scala / Guido Martina
V866 Armenfeest Daan Jippes / Daan Jippes
V867 Puf Hijg Eens kijken of Vicar / NITA Berthelsen, Jim Kenner
V868 De zwarte piraat Luciano Bottaro / Luciano Bottaro
V869 De berging onder zee Giorgio Cavazzano / Giorgio Pezzin
V870 Berevellen en valstrikken Guido Scala / Guido Martina
V871 Donald en het codewoord Sandro del Conte / Gian Giacomo Dalmasso
V872 Kerstpost Freddy Milton / Freddy Milton
V873 Vrolijke kerstmis(ser) Vicar / Werner Wejp-Olsen, Margaretha Wilson
V874 Gevaarlijk speelgoed Enzo Marciante, Luciano Bottaro / Guido Martina
V875 In de ban van kwade machten Giorgio Bordini / Jerry Siegel
V876 Ik ga naar Katrien Denk Vicar / Mona Giersing
V877 Is die weersvoorspelling in de Vicar / Jim Kenner
V878 En een dag om nooit te vergeten Tiberio Colantuoni / Jerry Siegel
V879 En de glorieuze lange mars Franco Lostaffa / Guido Martina
V880 De sheriffs van Kruithuizen Vicar / Lise-Lotte Larsen
V881 En de astrologische ramp Giorgio Cavazzano / Giorgio Pezzin
V882 De goudzoeker Guido Scala / Gian Giacomo Dalmasso
V883 Een zakelijk wonder Luciano Gatto / Gian Giacomo Dalmasso
V884 Jacht op een dubbeltje Daan Jippes, Mark de Jonge / Thom Roep
V885 Opvoeders in opspraak Daan Jippes, Freddy Milton, Robert van der Kroft / Daan Jippes, Freddy Milton
V886 He oom Donald Weet u Vicar / Jim Kenner
V887 Rendabele rendieren Daniel Branca / Terje Bomann-Larsen, Lars Bergström
V887 Rendabele rendieren Daniel Branca / Terje Bomann-Larsen, Lars Bergström
V889 Tarzonald en het kunst-wei Giorgio Cavazzano / Guido Martina
V890 Drie kroonkurken Vicar / Margaretha Wilson
V891 De redder van kerst Vicar / Jim Kenner
V892 De sneeuwstrijd Vicar / Tom Anderson
V893 En de papyrus van de farao's van Amerika Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V894 Liters lekkere levertraan Daan Jippes, Freddy Milton / Daan Jippes, Freddy Milton
V895 Op de zon-express Vicar / Werner Wejp-Olsen, Jim Kenner
V896 Begeeft zich op glad ijs! Daniel Branca / Terje Bomann-Larsen
V897 Donald, de razende reporter Luciano Gatto / Guido Martina
V898 Als Popzanger Vicar / Werner Wejp-Olsen, Jim Kenner
V899 Een koekje van eigen deeg Giancarlo Gatti / Guido Martina
V900 Bah Ik geef 't op Vicar / Jim Kenner
V901 Een echte heer geeft namaakleer Volker Reiche / Onbekend
V902 Hoe het allemaal begon Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V903 Als antiek-expert Oscar Fernandez / Jim Kenner, Werner Wejp-Olsen
V904 Als babysitter Enrique Cerdan Fuentes / Tom Anderson, Werner Wejp-Olsen
V905 Disco-Ducks Daan Jippes, Freddy Milton / Daan Jippes, Freddy Milton
V906 Het onverwachte record Romano Scarpa / Romano Scarpa
V907 Paniek om een puinhoop Daan Jippes, Freddy Milton / Daan Jippes, Freddy Milton
V908 Hee Kijk uit voor mijn Vicar / Jack Sutter
V909 Sommigen mensen voelen zich verantwoordelijk Daan Jippes, Freddy Milton / Daan Jippes, Freddy Milton
V910 Wat lief dat je me Oscar Fernandez / Jim Kenner
V911 De tiran van het Noorden Romano Scarpa / Romano Scarpa
V912 De meesterfotograaf Ben Verhagen, Daan Jippes / Lars Bergström, Werner Wejp-Olsen, Tom Anderson
V913 De tragische geschiedenis van Don-Romeo en Julia Romano Scarpa / Guido Martina
V914 Vaas boven vaas Beatriz Bolster / Tom Anderson, Brian Claxton
V915 Brrrr Wat is het hier koud Giancarlo Gatti / Gian Giacomo Dalmasso
V916 Kwik Kwek en Kwak Binnenkomen Christian Hagen / Christian Hagen
V917 Carmen olé! Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V918 Oh, schone Aïda Pier Lorenzo de Vita / Guido Martina
V919 De Grote Niezer Freddy Milton / Freddy Milton
V920 De supertechnicus Daan Jippes / Thijs Buijs
V921 Weet u zeker dat het Vicar / Mike Sharland, Jim Kenner, Philippe Le Bars
V922 Zo dus je bent glazenwasser Vicar / Tom Anderson
V923 Fraaie Francisca Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V924 Avonturen van MacDonald - Geroosterd vlees als redding Marco Rota / Marco Rota
V925 Circustoeren Oscar Fernandez / Tom Anderson, Werner Wejp-Olsen
V926 Verdraaid Zo te zien heeft Vicar / Tom Anderson
V927 Hoe het allemaal begon... Giuseppe Perego / Gian Giacomo Dalmasso
V928 Moet je zien Allemaal grote Daan Jippes, Freddy Milton / Daan Jippes, Freddy Milton
V929 Als winkeldetective Vicar / Tom Anderson, Werner Wejp-Olsen
V930 Niet zo hard rijden oom Vicar / Jim Kenner
V931 En de energie-crisis Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V932 De geheime formule Daan Jippes, Freddy Milton / Daan Jippes, Freddy Milton
V933 De verloren goudzak Beatriz Bolster / Les Lilley, Brian Claxton
V934 Een verhaal met een sausje Daan Jippes, Freddy Milton / Eirik Ildahl, Daan Jippes, Freddy Milton
V935 Als sloper Vicar / Tom Anderson
V936 Het hoofd van Gru-Teh-Pap Daniel Branca / Jack Sutter, Brian Claxton
V937 Het monster uit het ijs Studio Francesc Batgadà / Giorgio Pezzin
V938 Het droombaantje Studio Jaime Diaz / Ed Nofziger
V939 Een nieuwe club Beatriz Bolster / Tom Anderson, Brian Cooke, John Mortimer
V940 Donald je bent er nooit Santiago Scalabroni Ceballos / Jim Kenner
V941 Het oog van de wet waakt... Adriana Cristina / Jerry Siegel
V942 En het Vikingeiland Vicar / Jim Kenner, Werner Wejp-Olsen
V943 Special effects Bob Gregory /
V944 Olie uit de oudheid Sandro Zemolin / Bruno Concina
V945 Een gezellig etentje Beatriz Bolster / Jack Sutter
V946 Een verre neef Vicar / Stefan Printz-Pahlson, Tom Anderson
V947 Niet uit te roeien pech Vicar / Tom Anderson, Joel Katz
V948 Oom Donald We hebben een Vicar / Mike Sharland, Donne Avenell
V949 En de eenzame ijsberg Giulio Chierchini / Frank Gordon Payne
V950 Dit is een prima plekje Vicar / Tom Anderson, Werner Wejp-Olsen
V951 Bakt het bruin Daan Jippes / Daan Jippes
V952 Een onvergetelijk optreden Vicar / Tom Anderson, Colin Bostock-Smith
V953 Heerlijk zo'n dagje naar het Beatriz Bolster / Les Lilley, Joel Katz
V954 Dierenvriend Daniel Branca / Tom Anderson, Stefan Printz-Pahlson
V955 Een nieuwe hoed voor Katrien Michel Nadorp / Ruud Straatman
V956 Liefdadigheid kent geen tijd Vicar / Joel Katz, Jack Sutter
V957 Hypnose-show op straat! Vicar / Tom Anderson, Werner Wejp-Olsen
V958 Het vermiste hondje Massimo de Vita / Massimo de Vita
V959 En de kroon van Ducka Lucka Vicar / Tom Anderson, Joel Katz
V960 Oom Donald Wij zijn er Marco Rota / Ed Nofziger
V961 En de klunzige geest Giorgio Cavazzano / Bruno Concina
V962 De gestrande piraat Guido Scala / Guido Scala
V963 De terugkeer van "Durfal" Duck Beatriz Bolster / Jack Sutter, Werner Wejp-Olsen
V964 Een lot uit de loterij Massimo de Vita / Massimo de Vita
V965 Een goede buur Jan Gulbransson / Jan Gulbransson
V966 Een nieuwe hengel Beatriz Bolster / Les Lilley, Paul Halas
V967 Ridder Donderzwaard D... Jan Gulbransson / Joop Reichenfeld
V968 De Jonge Woudlopers Daniel Branca / Jim Kenner
V969 Hee Wat is dat Een Volker Reiche / Volker Reiche
V970 Staat er alleen voor Giorgio Cavazzano / Bruno Concina
V971 Het is zaterdag in Duckstad Vicar / Tom Anderson, Werner Wejp-Olsen
V972 Een moeilijke beslissing Studio Jaime Diaz / Ed Nofziger
V973 En de geschikte mascotte Tony Strobl / Ed Nofziger
V974 Het goud van de gelukseilanden Giorgio Cavazzano / Michel Motti
V975 Sollicitatie op wielen Freddy Milton / Freddy Milton
V976 Poesiemauw Jan Gulbransson / Jan Gulbransson
V977 De totoloper Daan Jippes, Freddy Milton / Ben Verhagen, Daan Jippes, Freddy Milton
V978 De natuurvriendenpicknick Beatriz Bolster / Bob Bartholomew, Philippe Le Bars, Mike Sharland
V979 Het Cornelis Prul-golftoernooi wordt elk Vicar / Tom Anderson, Mike Sharland
V980 Gejaagd door de wind Giovan Battista Carpi / Guido Martina
V981 Schoonheidswedstrijd Ben Verhagen / Evert Geradts
V982 Tjonge-jonge Wat een heerlijk Mark de Jonge / Ruud Straatman
V983 Van je neef moet je het maar hebben Beatriz Bolster / Ray Galton, Alan Simpson, Donne Avenell
V984 De bofkoffer Daan Jippes, Freddy Milton / Daan Jippes, Freddy Milton
V985 Afscheid van de 313 Beatriz Bolster / Tom Anderson
V986 Als houthakker Daniel Branca / Jim Kenner
V987 Een echte droom Jan Gulbransson / Frank Jonker
V988 De laatsten der Maya's Marçal Abella Bresco, Cèsar Ferioli Pelaez, José Miguel Tortajada Aguilar / Miquel Pujol
V989 De giechelbandiet Studio Bonnet / Evert Geradts
V990 Dwars door de aarde Ben Verhagen / Evert Geradts
V991 Hopelijk is het niet weer José Mascaró / Bob Bartholomew, Joel Katz
V992 Moderne ridders Freddy Milton / Thomas Börner, Freddy Milton
V993 Motormaniakken Santiago Scalabroni Ceballos / Tom Anderson, Steve Petersen, Tim Newlin
V994 Als oom van het jaar José Colomer Fonts / Dave Angus, Gail Renard
V995 De Duckstad-cup Beatriz Bolster / Tom Anderson
V996 Donaldus de avontuurling Maurizio Amendola / Caterina Mognato
V997 Een picknick van 1500 euro Freddy Milton / Freddy Milton
V998 Donald heeft meegedaan aan een Vicar / Les Lilley, Joel Katz
V999 De strijd van de dansers Giorgio Cavazzano / Staff di IF
V1000 De ruimteheld Giorgio Bordini / Osvaldo Pavese
V1001 De triljardenerfenis Jan Gulbransson / Jan Gulbransson
V1002 Als journalist Studio Bonnet / Evert Geradts
V1003 Mooi de jongens slapen vannacht Vicar / Jim Kenner
V1004 Gedeelde vreugd is dubbele smart Beatriz Bolster / Tom Anderson, Alan Simpson, Ray Galton
V1005 Het 15e stripboek Studio Bonnet / Ruud Straatman
V1006 Wisselgeld Lopez / Evert Geradts
V1007 Een huis voor Dagobert José Avilés / Donne Avenell, Werner Wejp-Olsen
V1008 Donald Neem die telefoon eens Daniel Branca / Donne Avenell, Paul Halas
V1009 De windsurfwedstrijd Maximino Tortajada Aguilar / Osvaldo Pavese
V1010 Het geld ligt op straat Jan Gulbransson / Jan Gulbransson
V1011 Hee Donald Waar ga je José Colomer Fonts /
V1012 Het wassen beeld José Colomer Fonts / Leendert-Jan Vis
V1013 Sinds een paar weken benoemt de Vicar / Tom Anderson, Werner Wejp-Olsen
V1014 Als schoenlapper José Colomer Fonts / Leendert-Jan Vis
V1015 Herkent u deze melodie? Studio Jaime Diaz / Ed Nofziger
V1016 De Gulle Grapjurken Beatriz Bolster / Donne Avenell, Paul Halas
V1017 En de planeet Zessotho Giovan Battista Carpi / Carlo Chendi
V1018 Donald heeft eindelijk weer 'n nieuw Onbekend / Leendert-Jan Vis
V1019 Onze pompoenen zien er werkelijk Joop Veltman / Joop Veltman
V1020 Je bent er gloeiend bij Lopez / Evert Geradts
V1021 De mislukte list Beatriz Bolster / Les Lilley, Neville Jason
V1022 Dubbel trubbel Jules Coenen / Ruud Straatman
V1023 Als het oudejaar ten einde José Colomer Fonts / Leendert-Jan Vis
V1024 De nacht van de Saraceen Marco Rota / Marco Rota
V1025 De super-kerstrally Cèsar Ferioli Pelaez / Alfredo Saio, Andreina Repetto
V1026 De disco-eend Massimo de Vita / Alessandro Sisti
V1027 Van ei tot eend Marco Rota / Marco Rota
V1028 Kuurhotel Bergzicht Jan Gulbransson / Jan Gulbransson
V1029 Geluk bij diverse ongelukken Beatriz Bolster / Tom Anderson, Stefan Printz-Pahlson
V1030 Een dagje thuis Freddy Milton / Freddy Milton
V1031 Het drijvende eiland José Mascaró / Sabine Korsukewitz, Tom Anderson
V1032 En de kunst van het pianospelen Alberico Motta / Staff di IF
V1033 Zeilvliegers in de knoei Vicar / Tom Anderson, Carl Barks
V1034 De trots der zeven zeeën Jan Gulbransson / Jan Gulbransson
V1035 Alles mag! Juan Torres Perez / Tom Anderson, Per Wiking
V1036 De kikkerspring-wedstrijd Studio Jaime Diaz / Ed Nofziger
V1037 Ster in de lucht Vicar / Donne Avenell, Mike Sharland
V1038 Een piraat met toekomst Daniel Branca / Tom Anderson, Marc Bühler
V1039 Zoekt een luizenbaan Vicar / Werner Wejp-Olsen, Tom Anderson
V1040 Als beeldhouwer Daniel Branca / Alan Simpson, Jack Sutter, Ray Galton
V1041 De zangauditie Studio Jaime Diaz / Ed Nofziger
V1042 Twee eeuwige brokkenpiloten Giorgio Bordini / Giorgio Bordini
V1043 Een ster wordt geboren Massimo de Vita / Staff di IF
V1044 En het ijzeren masker Studio Francesc Batgadà / Frank Gordon Payne
V1045 En Isabella Ben Verhagen / Evert Geradts
V1046 Sterappels José Colomer Fonts / Jan Kruse
V1047 TV-storing Borge Ring / Ger Apeldoorn
V1048 Hee Wat spoken m'n neefjes daar Studio Bonnet / Andrew Lendacky
V1049 Heb jij ook 'n surfplank José Colomer Fonts / Leendert-Jan Vis
V1050 Popcornperikelen Ignasi Calvet Estéban / Tom Anderson, Robin Taylor
V1051 Donald Duckivers reizen Een avontuur op Lilliput Guido Scala / Osvaldo Pavese
V1052 Vlucht naar de maan Ben Verhagen / Edwin Loftus
V1053 Alles volgens het boekje Vicar / Jack Sutter, Gail Renard
V1054 Zullen we wedden? José Colomer Fonts / Leendert-Jan Vis
V1055 Hoe het begon Giancarlo Gatti / Gian Giacomo Dalmasso
V1056 Een 'voorbeeldig' gezin Maximino Tortajada Aguilar, Miquel Pujol / Mauro Monti
V1057 De munt van de Javaran Massimo de Vita / Renzo Sciutto
V1058 De jacht op de Mato Grosso Jan Gulbransson / Jan Gulbransson
V1059 Vist weer eens achter het net José Avilés / Donne Avenell, Joel Katz
V1060 Een hedendaagse ridder Daniel Branca / Jim Kenner, Marck Meul
V1061 Het dansdrama Santiago Scalabroni Ceballos / Bob Bartholomew, Colin Bostock-Smith
V1062 Ha Ha Katrien had gelijk Daniel Branca / Paul Halas, Tom Anderson
V1063 Het kleed van Columbus Ignasi Calvet Estéban / Dave Angus, Philippe Le Bars
V1064 Werkproblemen Studio Jaime Diaz / Ed Nofziger
V1065 Oom Donald heeft zorgen Hij Studio Bonnet / Jan Kruse
V1066 De Duckzegel Jan Gulbransson / Jan Gulbransson
V1067 Eerlijk als goud José Colomer Fonts / Evert Geradts
V1068 Als kelner José Colomer Fonts / Jan Kruse
V1069 Pakjes bezorgen met hindernissen Vicar / Chic Jacob, Donne Avenell
V1070 Drijvende bosdroom Beatriz Bolster / Jack Sutter, Philippe Le Bars
V1071 De ski-smoes Studio Jaime Diaz / Robert Bailey
V1072 Het geheim van de drie Picasso's Maximino Tortajada Aguilar, José Miguel Tortajada Aguilar / Miquel Pujol
V1073 In Bibberije Mark de Jonge / Jan Kruse
V1074 De meesterdetective Studio Jaime Diaz / Robert Bailey
V1075 Niet iedereen kan een held zijn Juan Torres Perez / Les Lilley, Gail Renard
V1076 Acteur gezocht Tino Santanach Hernandez / Donne Avenell, Mike Sharland
V1077 't Oog van de Radja Michel Nadorp / Evert Geradts
V1078 De autodidact Ben Verhagen / Ruud Straatman
V1079 Viswachter Duck Vicar / Donne Avenell, Paul Halas
V1080 Salarisverhoging Juan Torres Perez / Jim Kenner, Johnny Lundgren
V1081 Het vogelpaleis Mark de Jonge / Jan Kruse
V1082 Het is niet alleen goud wat er blinkt... José Colomer Fonts / Bob Bartholomew, Philippe Le Bars
V1083 Hoogtevrees Studio Bonnet / Leendert-Jan Vis
V1084 Dat is iets voor mij Studio Bonnet / Leendert-Jan Vis
V1085 Schandaal in het Grand Hotel Michel Nadorp / Volker Reiche
V1086 Een gouden vondst José Mascaró / Tom Anderson, Philippe Le Bars
V1087 Herrie op de prairie Ben Verhagen / Evert Geradts
V1088 Don-Ali en de kruik van Mustafa Guido Scala / Guido Scala
V1089 Burenruzie Euclides Kiyota Miyaura / Arthur Faria Jr.
V1090 Het varkensmannetje Mark de Jonge / Jan Kruse
V1091 Het rijk der klanken Cèsar Ferioli Pelaez / Rodolfo Cimino
V1092 Een verlichte geest José Colomer Fonts / Jan Kruse
V1093 Dansdisaster Marga Querol Manzano / Ruud Straatman
V1094 Terug naar de Spanjaarden Ben Verhagen / Jan Kruse
V1095 Een nieuwe Snobbilac Daniel Branca / Bob Bartholomew, Gail Renard
V1096 Soufflé-sof José Colomer Fonts / Ruud Straatman
V1097 De buurtwachter José Maria Millet Lopez / Rick Marschall
V1098 Pakketperikelen Vicar / Jim Kenner, Robin Taylor
V1099 Capriolen op de kermis Onbekend / Onbekend
V1100 De schat van Schildpaddia Jorge David Redo / Horst-Dieter Marx, Bob Bartholomew
V1101 En de elektro-simulator Giorgio Cavazzano / Alessandro Bencivenni
V1102 Ontmoeting met de kunst Studio Jaime Diaz / Ed Nofziger
V1103 Als burgemeester José Colomer Fonts / Leendert-Jan Vis
V1104 Een kalkoen voor het dameskransje Jan Gulbransson / Jan Gulbransson
V1105 Burengerucht! Jan Gulbransson / Jan Gulbransson
V1106 Spijt en liefdadigheid Daniel Branca / Patsy Trench, Bob Bartholomew
V1107 Bah telefoon Net als ik Vicar / Jim Kenner, Robin Taylor
V1108 In de rol van zijn leven Jorge David Redo / Marck Meul, Jack Sutter
V1109 Op zoek naar Zoef-Zoef Mark de Jonge / Jan Kruse
V1110 Kerst in de ruimte Romano Scarpa / Massimo Marconi
V1111 Wie een kuil graaft... Josep Nebot / Leendert-Jan Vis
V1112 De speurtocht naar Gullebroer Miquel Pujol / Alessandro Sisti
V1113 Hardlopers zijn... Studio Bonnet / Ruud Straatman
V1114 Figuurschaatsen Daan Jippes / Daan Jippes
V1115 Het lied van de toreador Daniel Branca / Jack Sutter
V1116 Door goede boeken te lezen Vicar / Jim Kenner, Robin Taylor
V1117 En de regenboogschat Ben Verhagen / Jan Kruse
V1118 Drama in het theater Daniel Branca / Werner Wejp-Olsen, Jim Kenner
V1119 Poeh Eindelijk vakantie Het is altijd Vicar / Donne Avenell, Paul Halas
V1120 De kampeerkampioen Vicar / Tom Anderson, Paul Halas
V1121 Mmm Wat een heerlijk weertje Vicar / Paul Halas, Bob Bartholomew
V1122 De baas van al het geld Tino Santanach Hernandez / Tom Anderson, Paul Halas
V1123 Kon u de boerderij wel Vicar / Paul Halas, Jack Sutter
V1124 En de toverfluit Massimo de Vita / Alessandro Bencivenni
V1125 De wensput Mark de Jonge / Jan Kruse
V1126 Aan slag /
V1127 Het geheim van Atlantis Vicar / Tom Anderson, Lars Enoksen
V1128 En de 5 bijzondere ontmoetingen Giorgio Cavazzano / Bruno Concina
V1129 Kunstschilder met verve Jan Gulbransson / Leendert-Jan Vis
V1130 Een roosje, m'n roosje! Daniel Branca / Jorn K Petersen
V1131 Ploeteren voor een picknick José Maria Millet Lopez / Bob Bartholomew, Joel Katz
V1132 Schat in de woestijn Cèsar Ferioli Pelaez / Leendert-Jan Vis
V1133 Hobbeldebobbie Marga Querol Manzano / Ruud Straatman
V1134 Een goede buur... José Cardona Blasi / Dave Angus, Joel Katz
V1135 Woudlopers in de wildernis Beatriz Bolster / Jack Sutter, Patsy Trench
V1136 De stuntduck Vicar / Gail Renard, Jack Sutter
V1137 Zijne koninklijke hoogheid Donald Cèsar Ferioli Pelaez / Wilma van den Bosch
V1138 Op prijzenjacht José Maria Millet Lopez / Bob Bartholomew, Patsy Trench
V1139 Wie een taart bakt voor een ander... Tino Santanach Hernandez / Dave Angus, Philippe Le Bars
V1140 Komt over de brug Fernando Güell / Gail Renard, Tom Anderson
V1141 Ach kijk eens wat lief Loebas Vicar / Tom Anderson, Robin Taylor
V1142 Elk jaar in augustus wordt Vicar / Mike Sharland, Donne Avenell
V1143 Als brokkenpiloot Juan Torres Perez / Dave Angus, Paul Halas
V1144 In adellijke kringen Daniel Branca / Jack Sutter, Paul Halas
V1145 De orde van de eland Tino Santanach Hernandez / Dave Angus, Neville Jason
V1146 De smokkelhond Ben Verhagen / Jan Kruse
V1147 De autokraker Tino Santanach Hernandez / Dave Angus, Paul Halas
V1148 De koppenkampioen Tino Santanach Hernandez / Bob Bartholomew
V1149 Een beeldschoon fotomodel José Maria Millet Lopez / Bob Bartholomew, Gail Renard
V1150 En de drukkunst Paolo Ongaro / Alessandro Sisti
V1151 Bijzondere bestellingen Vicar / Donne Avenell, Paul Halas
V1152 Zo de laatste rekeningen zijn Mark de Jonge / Jan Kruse
V1153 Een kat in nood... Vicar / Bob Bartholomew, Paul Halas
V1154 Televisie-trammelant Vicar / Dave Angus, Morag Prunty
V1155 Geen bal aan! Vicar / Jim Kenner, Robin Taylor
V1156 De wraak van de Yeti Vicar / Albert Cosser, Mike Sharland
V1157 En zijn rivaal Superdonald Giorgio Cavazzano / Bruno Sarda
V1158 De tijdmachine Marco Rota / Tom Anderson, Stefan Printz-Pahlson, Lars Bergström
V1159 Koning Winter heeft hard toegeslagen Freddy Milton / Jan Kruse
V1160 Op zoek naar Gebroken Pijl José Maria Millet Lopez / Bob Bartholomew, Gail Renard
V1161 Die feestdagen hebben een hoop Mau Heymans / Jan Kruse
V1162 Donald heeft een nieuwe baan Vicar / Jim Kenner
V1163 De geheimzinnige buurman José Maria Millet Lopez / Dave Angus, Gail Renard
V1164 Net als in de film Massimo de Vita / Piero Degli Antoni
V1165 Land te koop Rob Phielix / Jan Kruse
V1166 Slaap lekker! Daniel Branca / Tom Anderson
V1167 Muziek voor meloenen! Ben Verhagen / Ben Verhagen
V1168 Allemaal beestjes... José Maria Millet Lopez / Tom Anderson, Gail Renard
V1169 Zullen we hier wat gaan Vicar / Jim Kenner
V1170 De schat van Cornwall Giovan Battista Carpi / Giovan Battista Carpi
V1171 Paniek om een petje José Cardona Blasi / Tom Anderson, Gail Renard
V1172 Het monster van Frankenstein Daniel Branca / Bob Bartholomew, Patsy Trench
V1173 Het Bruidspaarspel Jan Gulbransson / Leendert-Jan Vis
V1174 De ongelukkigste eend ter wereld Tino Santanach Hernandez / Donne Avenell, Paul Halas
V1175 De sterke man Mark de Jonge / Leendert-Jan Vis
V1176 De pionier voor het lapje gehouden José Cardona Blasi / Donne Avenell, Mike Sharland
V1177 Een roos van een rover José Maria Millet Lopez / Rick Marschall, Jack Sutter
V1178 De griezelnacht Romano Scarpa, Sandro del Conte / Carlo Panaro
V1179 Al het geld van Duckstad Ben Verhagen / Evert Geradts
V1180 In de arena Vicar / Tom Anderson, Philippe Le Bars
V1181 Agent Duck Vicar / Jack Sutter
V1182 Tuinslangtoestanden José Cardona Blasi / Jim Kenner, Robin Taylor
V1183 Snel aangebrand Juan Torres Perez / Les Lilley, Lester Goldsmith
V1184 En de ruimtedieven Giorgio Cavazzano / Silvano Mezzavilla
V1185 Als jeugdleider José Cardona Blasi / Albert Cosser, Martin Morgan
V1186 Goed idee van mij om Vicar / Jim Kenner, Robin Taylor
V1187 Het waaieiland Mau Heymans / Jan Kruse
V1188 Joepi We gaan de hele dag Vicar / Tom Anderson, Robin Taylor
V1189 Een koele kikker Romano Scarpa /
V1190 En de schaduwtroon Maurizio Amendola, Romano Scarpa / Piero Degli Antoni
V1191 De groentetuin Freddy Milton / Jan Kruse
V1192 Het wajangpoppen mysterie Ben Verhagen / Ben Verhagen
V1193 Een (niet zo) luie stoel Vicar / Jim Kenner
V1194 Als sheriff Santiago Scalabroni Ceballos / Jack Sutter, Patsy Trench
V1195 Een prettige vakantie Vlado Magdic / Dave Angus, Bob Shaw
V1196 Een zwervend bestaan Santiago Scalabroni Ceballos / Paul Halas, Les Lilley
V1197 Zelfbeheersing Marga Querol Manzano / Wilma van den Bosch
V1198 Alleen op de wereld José Cardona Blasi / Tom Anderson
V1199 Dieren versieren Don Rosa / Don Rosa
V1200 Een verre buur Vicar / Tom Anderson, Neville Jason
V1201 De bloeiende nachtcactus Mau Heymans / Jan Kruse
V1202 De bedrieger bedrogen Tino Santanach Hernandez / Dave Angus, Paul Halas
V1203 En de vogelkenners Santiago Scalabroni Ceballos / Dave Angus, Paul Halas
V1204 Neef Duitenberg Duck Tino Santanach Hernandez / Dave Angus, Mike Sharland
V1205 De spokenjacht Paolo Ongaro / Bruno Concina
V1206 En de Grandiflore Silentis Guido Scala / Fabio Michelini
V1207 Een echte man Alessandro Gottardo / Fabio Michelini
V1208 Eigen haard is goud waard Jan Gulbransson / Leendert-Jan Vis
V1209 Het schilderij van neef Thijs Freddy Milton / Freddy Milton
V1210 Bezoek uit de ruimte Vicar / Tom Anderson, Lars Enoksen
V1211 Oei Ik hoop maar dat Vicar / Jim Kenner
V1212 Als producer Juan Torres Perez / Dave Angus, Mike Sharland
V1213 Vernieuwd wrak Don Rosa / Don Rosa
V1214 De snelgroeischeut Mark de Jonge / Jan Kruse
V1215 Kwaliteit is reclame Tino Santanach Hernandez / Donne Avenell, Paul Halas
V1216 Een late Kerstmis Vicar / Donne Avenell, Joel Katz
V1217 Goedemorgen meneer Wat kan ik Vicar / Jim Kenner, Robin Taylor
V1218 Een film van vroeger Giorgio Cavazzano / Giorgio Cavazzano
V1219 De bruiloft van Reginella Giorgio Cavazzano / Rodolfo Cimino
V1220 Een opvliegend karakter Maria José Sánchez Núñez / Dave Angus, Joel Katz
V1221 Verdikkie Wat is het hier Vicar / Jim Kenner
V1222 Roet in het eten José Cardona Blasi / Tom Anderson, Mike Sharland
V1223 De avonturen van Robin Duck Beatriz Bolster / Mike Sharland, Dave Angus
V1224 De oude woudlopers Tino Santanach Hernandez / Tom Anderson
V1225 De tijger van Malakka Giovan Battista Carpi / Giovan Battista Carpi
V1226 Poen voor 'n pompoen Don Rosa / Don Rosa
V1227 De gouden ananasschijf Marçal Abella Bresco / Dave Angus, Paul Halas
V1228 De bekerjacht Juan Torres Perez / Jack Sutter, Rick Marschall
V1229 Op vossenjacht met baron De Quispedoor Vicar / Jim Kenner
V1230 De dochter van de keizer Beatriz Bolster / Mike Sharland, Donne Avenell
V1231 Een heel bijzondere kerstboom Don Rosa / Don Rosa
V1232 Goudvissenkoorts Mau Heymans / Evert Geradts
V1233 Vliegt er eens uit Daniel Branca / Dave Angus, Philippe Le Bars
V1234 Bea de beo Marga Querol Manzano / Jan Kruse
V1235 Pendule-penarie José Cardona Blasi / Albert Cosser, Martin Morgan
V1236 Maaien maar Ignasi Calvet Estéban / Michael Begovich
V1237 In de ban van Wang-Foe Santiago Scalabroni Ceballos / Tom Anderson, Paul Halas
V1238 Held tegen wil en dank Tino Santanach Hernandez / Gail Renard
V1239 De legende van Donalthur Sandro Dossi / Sauro Pennacchioli
V1240 Duck Geluk Don Rosa / Don Rosa
V1241 De hond in de pot Mau Heymans / Evert Geradts
V1242 Debuut-debacle Vicar / Dave Angus, Gail Renard
V1243 De verre neef José Cardona Blasi / Tom Anderson, Mike Sharland
V1244 Volle bak Ignasi Calvet Estéban / Michael Begovich
V1245 In het safaripark Vicar / Dave Angus, Gail Renard
V1246 De plantenfluisteraar Carlos Valenti / Dave Angus
V1247 Blaaskaken William van Horn / William van Horn
V1248 En de schaapskudde Mark de Jonge / Jan Kruse
V1249 Sloddereend José Cardona Blasi / Dave Angus, Gail Renard
V1250 Reis in de verleden tijd Vicar / Tom Anderson, Paul Halas
V1251 Bandieten in het wilde westen Santiago Scalabroni Ceballos / Dave Angus, Chic Jacob
V1252 De geluksring Daan Jippes / Daan Jippes
V1253 Rust roest! William van Horn / William van Horn
V1254 Op het slechte pad Tino Santanach Hernandez / Tom Anderson, Gail Renard
V1255 De zoetwatermatroos José Maria Millet Lopez / Bob Bartholomew, Paul Halas
V1256 Bijgeloof brengt ongeluk Juan Torres Perez / Dave Angus, Neville Jason
V1257 Verkiezingsgekte Tino Santanach Hernandez / Donne Avenell, Paul Halas
V1258 Op een mooie zomerdag Vicar / Tom Anderson
V1259 Beren maken de man! José Colomer Fonts / Evert Geradts
V1260 Iedereen kan koorddansen jongens Denkt William van Horn / William van Horn
V1261 Lift van komeet Don Rosa / Gary Leach
V1262 Omdat bewaking met de dag Daniel Branca / Bob Bartholomew, Mike Sharland
V1263 De maaimachine-race Jan Gulbransson / Leendert-Jan Vis
V1264 Lente-spijbelaars Don Rosa / Don Rosa
V1265 Op de golfbaan Tino Santanach Hernandez / Uco Egmond
V1266 De lijdende reisleider Tino Santanach Hernandez / Donne Avenell, Paul Halas
V1267 De terugkeer van Brute Bertje José Cardona Blasi / Jack Sutter, Gail Renard
V1268 De legende van Donald Tell Guido Scala / Guido Scala
V1269 De perfecte plek William van Horn / William van Horn
V1270 Film Trucs Mau Heymans / Evert Geradts
V1271 Vist achter het net José Cardona Blasi / Albert Cosser, Paul Halas
V1272 De strandruimer Mau Heymans / Jan Kruse
V1273 Het teken van Sebek Don Rosa / Don Rosa
V1274 De prijsvraag José Cardona Blasi / Les Lilley, Neville Jason
V1275 Wat nu Oom Donald Is William van Horn / William van Horn, John Lustig
V1276 Hoog in de bergen in William van Horn / William van Horn
V1277 In het voetspoor van Jules Verne Ben Verhagen / Jan Kruse
V1278 Een spannend schoolreisje José Cardona Blasi / Donne Avenell, Patsy Trench
V1279 De vuilnisoorlog Daniel Branca / Les Lilley, Philippe Le Bars
V1280 Het geheim van de Meerschuim Vicar / Joel Katz, Paul Halas
V1281 En het video-droomavontuur Maurizio Amendola / Giorgio Ferrari
V1282 Als dijkwachter Marga Querol Manzano / Leonard Retel-Helmrich
V1283 Oom Dagobert heeft Donald aangesteld Jan Gulbransson / Jan Gulbransson
V1284 De alarminstallatie Vicar / Tom Anderson, John Antrobus
V1285 De wraak van Anneke Tanneke Mau Heymans / Jan Kruse
V1286 De klokkenmaker Daniel Branca / Jack Sutter
V1287 Het speciale diploma Anibal Uzál / Robert Bailey
V1288 Een magische nacht Studio Comicup / Carlo Panaro
V1289 En de bijna-goudforel Stefano Intini / Rodolfo Cimino
V1290 De supergolfer Mark de Jonge / Jan Kruse
V1291 IJspret Tino Santanach Hernandez / Jim Kenner
V1292 Lachen is gezond Daniel Branca / Dave Angus, Gail Renard
V1293 MacDuck Ben Verhagen / Jan Kruse
V1294 De cultuurbarbaar Vicar / Paul Halas, Jack Sutter
V1295 Een valentijnsdag om nooit te vergeten Maurizio Amendola / Bruno Concina
V1296 Een zaak van gewicht William van Horn / William van Horn
V1297 Negeren doet bezeren William van Horn / William van Horn
V1298 Joehoe Oom Donald Tante Katrien Mau Heymans / Jan Kruse
V1299 Een droombaan... Vicar / John Antrobus, Dave Angus
V1300 Het spookhuis Sandro del Conte / Bruno Concina
V1301 Insectenbestrijding Mau Heymans / Mau Heymans
V1302 Hartenpoker Paolo Ongaro / Paolo Crecchi
V1303 Onverschrokken en onhandig Paulo Renato da Costa Noely / Onbekend
V1304 Terugkeer naar Doffe Ellende Don Rosa / Don Rosa
V1305 Een snoepreisje William van Horn / William van Horn, John Lustig
V1306 Als filmster Mark de Jonge / Evert Geradts
V1307 Dromen zijn bedrog! Daniel Branca / Jack Sutter, Martin Morgan
V1308 De schaduwgever Giulio Chierchini / Giulio Chierchini
V1309 Waar gehakt worden, vallen spaanders William van Horn / William van Horn
V1310 Het krullenkapsel Mark de Jonge / Evert Geradts
V1311 Kermislol Marga Querol Manzano / Wilma van den Bosch
V1312 Een onverwachte bruidegom Irineu Soares Rodrigues /
V1313 Het waterfeest Studio Comicup / Fabio Michelini
V1314 Donald's misbaksel William van Horn / William van Horn
V1315 Wat doen jullie nou Wij Mau Heymans / Ruud Straatman
V1316 Duel der detectives Vicar / Mike Sharland
V1317 Rijk en beroemd Mau Heymans / Evert Geradts
V1318 Leuk he zo'n dagje aan Vicar / Paul Halas, Albert Cosser
V1319 Hebben jullie zin in een weddenschap William van Horn / William van Horn
V1320 De onzichtbare held Marga Querol Manzano / Tom Anderson, John Antrobus
V1321 Een rustige picknick Vicar / Dave Angus, Paul Halas
V1322 Ontdekt zijn plekje Daniel Branca / Albert Cosser, Philippe Le Bars
V1323 De onwillige matroos Alessandro Gottardo / Alessandro Sisti
V1324 Boren zonder verdoving Mau Heymans / Evert Geradts
V1325 Insectenverdelging Mau Heymans / Evert Geradts
V1326 Allemaal sprookjes Jan Gulbransson / Arno Buitink
V1327 In het land van de rijzende zon Valerio Held / Ennio Missaglia
V1328 Aan pech geen gebrek! Maurizio Amendola / Maurizio Amendola
V1329 Hee Katrien Wat zie ik Vicar / Unn Printz-Pahlson, Gail Renard
V1330 De vergeten adventskalender José Colomer Fonts / Unn Printz-Pahlson, Stefan Printz-Pahlson
V1331 De vervanghond Vicar / Albert Cosser, Martin Morgan
V1332 Klim naar de top William van Horn / William van Horn
V1333 Een fluitje van een eend William van Horn / William van Horn, John Lustig
V1334 Droogskiën Onbekend / Onbekend
V1335 Drie halen één betalen Onbekend / Onbekend
V1336 De horizontale oplossing Onbekend / Onbekend
V1337 Zeiltocht met Katrien Don Rosa / Jan Kruse
V1338 Als sneeuwruimer Mau Heymans / Evert Geradts
V1339 Als klokkenmaker Mau Heymans / Evert Geradts
V1340 Als kelner Mau Heymans / Evert Geradts
V1341 Als jockey Mau Heymans / Evert Geradts
V1342 De witte tornado José Cardona Blasi / John Antrobus, Dave Angus
V1343 Wauw Superduck De eend van José Colomer Fonts / Leendert-Jan Vis
V1344 Als opticien Mau Heymans / Evert Geradts
V1345 Nancy Dancy Michel Nadorp / Jan Kruse
V1346 Als glashandelaar Mau Heymans / Evert Geradts
V1347 Als secretaris Mau Heymans / Evert Geradts
V1348 Als plantenverzorger Mau Heymans / Evert Geradts
V1349 Trekken Kwik Trekken Bijna twee José Cardona Blasi / Michael Begovich
V1350 Opening visseizoen Don Rosa / Arno Buitink, Byron Erickson
V1351 Als metselaar Mau Heymans / Evert Geradts
V1352 Als bordenwasser Mau Heymans / Evert Geradts
V1353 Als schapenscheerder Mau Heymans / Evert Geradts
V1354 Als afficheplakker Mau Heymans / Evert Geradts
V1355 Als vissenhandelaar Mau Heymans / Evert Geradts
V1356 Nee Donald Nee en nog Mau Heymans / Frank Jonker
V1357 De georganiseerde reis Alberto Lavoradori / Carlo Panaro
V1358 De Amazone-koningin William van Horn / John Lustig
V1359 Weet je zeker dat je het aankunt Mau Heymans / Evert Geradts
V1360 Als inpakker Mau Heymans / Evert Geradts
V1361 Goedemiddag Ik wil dit brandhout graag Mau Heymans / Leonard Retel-Helmrich
V1362 Als paashaas Mau Heymans / Evert Geradts
V1363 Als detective Mau Heymans / Evert Geradts
V1364 Wie niet sterk is... Vicar / Tom Anderson, Paul Halas
V1365 De spookstad Stefano Mirone / Stefano Mirone
V1366 Wat heb je een leuke muziek Mau Heymans / Evert Geradts
V1367 Als chiropracticus Mau Heymans / Evert Geradts
V1368 Recht en krom Mau Heymans / Evert Geradts
V1369 Als automonteur Mau Heymans / Evert Geradts
V1370 Als balletleraar Mau Heymans / Evert Geradts
V1371 Als vorkheftruckchauffeur Mau Heymans / Evert Geradts
V1372 Als straatartiest Daniel Branca / Mike Sharland, Tom Anderson
V1373 De geheime opdracht Roberto Marini / Carlo Panaro
V1374 De zeven wereldwonderen Giuseppe Dalla Santa, Maurizio Amendola / Fabio Michelini
V1375 Het geldgat Don Rosa / Don Rosa
V1376 Als fabrieksarbeider Mau Heymans / Evert Geradts
V1377 Oom Donald Hmja We hebben een Hans van Oudenaarden / Ruud Straatman
V1378 Als parkwachter Mau Heymans / Evert Geradts
V1379 Als terreinknecht Mau Heymans / Evert Geradts
V1380 Als straattekenaar Mau Heymans / Evert Geradts
V1381 Zwaar op de maag Vicar / Paul Halas, Ifor ap Glyn
V1382 Als reclamemaker Mau Heymans / Evert Geradts
V1383 Held van de rodeo William van Horn / John Lustig
V1384 Als kapper Mau Heymans / Evert Geradts
V1385 Als beeldhouwer Mau Heymans / Evert Geradts
V1386 Als parapluverkoper Mau Heymans / Evert Geradts
V1387 Als berggids Mau Heymans / Evert Geradts
V1388 De vreselijke witstaart José Colomer Fonts / Paul Halas, Tom Anderson
V1389 Eendracht maakt foto's Paolo Mottura / Massimo Marconi
V1390 Burengerucht op het strand William van Horn / William van Horn
V1391 Als spuitgast Mau Heymans / Evert Geradts
V1392 Vlinderman Mau Heymans / Jan Kruse
V1393 Als kleermaker Mau Heymans / Evert Geradts
V1394 Knikkers Michel Nadorp / Evert Geradts
V1395 Als dirigent Mau Heymans / Evert Geradts
V1396 Gevoel voor humor Daniel Branca / Tom Anderson, Gail Renard
V1397 Als treinmachinist Mau Heymans / Evert Geradts
V1398 De zeldzame zegel Vicar / Stefan Printz-Pahlson, Unn Printz-Pahlson
V1399 Als schilder Mau Heymans / Evert Geradts
V1400 Hocus Pocus José Colomer Fonts / Dave Angus
V1401 En het vakantiespook Sandro del Conte / Bruno Concina
V1402 De rode steen van El Dorado Giulio Chierchini / Giulio Chierchini
V1403 Een uitstekend ontbijt William van Horn / William van Horn
V1404 Als fotograaf Mau Heymans / Evert Geradts
V1405 Als postbeambte Mau Heymans / Evert Geradts
V1406 Als vuilnisman Mau Heymans / Evert Geradts
V1407 Het zeegat uit Daniel Branca / Paul Halas, Jack Sutter
V1408 Als dompteur Mau Heymans / Evert Geradts
V1409 En het geluk van de manebloem Luciano Gatto / Fabio Michelini
V1410 Geld slaapt niet gelukkig William van Horn / William van Horn
V1411 Als diepzeeduiker Mau Heymans / Evert Geradts
V1412 Als tunnelgraver Mau Heymans / Evert Geradts
V1413 Als schoorsteenveger Mau Heymans / Evert Geradts
V1414 Weet u zeker dat u vanavond Mau Heymans / Evert Geradts
V1415 Gevangen in de fantasie Luciano Gatto / Bruno Concina
V1416 Gevaarlijk werk José Colomer Fonts / Horst Rössler
V1417 De geplaagde plaagbestrijder William van Horn / William van Horn
V1418 Als houthakker Mau Heymans / Evert Geradts
V1419 Als schoenmaker Mau Heymans / Evert Geradts
V1420 Herrie om een handdoek Daniel Branca / Donne Avenell, John Antrobus
V1421 Welkome insluipers Juan Torres Perez / Paul Halas, Bob Bartholomew
V1422 Frietfreaks Mark de Jonge / Jan Kruse
V1423 Als loodgieter Mau Heymans / Evert Geradts
V1424 Tuint erin Don Rosa / Don Rosa
V1425 Als rij-instructeur Mau Heymans / Evert Geradts
V1426 Als visser Mau Heymans / Evert Geradts
V1427 Op de ijsplaneet Vicar / Unn Printz-Pahlson, Stefan Printz-Pahlson
V1428 Onder de woelige baren José Colomer Fonts / Tom Anderson, Philippe Le Bars
V1429 De perfecte tweelingbroer Valerio Held / Carlo Panaro
V1430 We zijn klaar om te gaan William van Horn / William van Horn
V1431 Als glazenmaker Mau Heymans / Evert Geradts
V1432 Als kerstboomverkoper Mau Heymans / Evert Geradts
V1433 Als piloot Mau Heymans / Evert Geradts
V1434 Dag Oom Donald Prettige kerstdagen Mark de Jonge / Jan Kruse
V1435 De vriend van de Kerstman Guido Scala / Bruno Concina
V1436 Het dinoparadijs Giuseppe Dalla Santa / Caterina Mognato
V1437 Stadsvijand nr. 1 William van Horn / William van Horn
V1438 De dierenvriend Vicar / Barry Reeves, Paul Halas
V1439 Op goed geluk Mau Heymans / Evert Geradts
V1440 Donalds 2000ste avontuur Mau Heymans / Evert Geradts
V1441 Paddus Dagoberticus José Cardona Blasi / Jack Sutter, Paul Halas
V1442 En de Duckrover Biturbo Carlo Gentina / Carlo Gentina
V1443 Hardlopers zijn doodlopers William van Horn / John Lustig
V1444 De lotgevallen van Donald Duck José Colomer Fonts / Neville Jason, Max Handley
V1445 Oom Dagobert Kijk eens wat ik Marga Querol Manzano / Evert Geradts
V1446 De slag om Duckstad Tino Santanach Hernandez / Tom Anderson, Gail Renard
V1447 En de slinger van Feco Franco Valussi / Bruno Sarda
V1448 En de eindeloze achtervolging Silvio Camboni / Rudy Salvagnini
V1449 Heisa met hamsters Daniel Branca / Donne Avenell, Miles Tredinnick
V1450 Veel te bont José Colomer Fonts / Evert Geradts
V1451 En de kleine woestijnbloem Roberto Marini / Fabio Michelini
V1452 Rumoer in Rotsstad José Cardona Blasi / John O'Conner, Paul Halas
V1453 Wie hoog vliegt, kan laag vallen Don Rosa / Don Rosa
V1454 En de formaatverstuiver Valerio Held / Rudy Salvagnini
V1455 Als journalist José Colomer Fonts / Werner Wejp-Olsen
V1456 'n Briljante blunderaar William van Horn / William van Horn
V1457 Dus je begrijpt Katrien ik Mau Heymans / Evert Geradts
V1458 De anti-inbraak koning Tino Santanach Hernandez / Peter Härdfeldt
V1459 En de wonderbaarlijke amulet Claudio Panarese / Carlo Panaro
V1460 En het gele koraal Guido Scala / Carlo Panaro
V1461 De zoete inval Studio Comicup / Carlo Panaro
V1462 Een vermoeiend dutje Flemming Andersen / Gerald Soren Kenner
V1463 Speelt de grote trom Vicar / Chic Jacob, Dave Angus
V1464 De verschrikkelijke sneeuwman Mau Heymans / Jan Kruse
V1465 Als astronaut Daniel Branca / Russel Lewis, Tom Anderson
V1466 De geheime formule William van Horn / William van Horn
V1467 Krakende kasten Mau Heymans / Evert Geradts
V1468 Wie hoog werkt kan laag vallen! Don Rosa / Don Rosa
V1469 Dr. Duckyll en Mr. Fryde Onbekend / Staff di IF
V1470 Kinderspel William van Horn / William van Horn
V1471 Nachtmerries zijn bedrog Ben Verhagen / Evert Geradts
V1472 Donald stel je niet aan Vicar / Paul Halas, Kym Hempson-Simpson
V1473 Een erfenis van mijn achter-oud-oom Mau Heymans / Evert Geradts
V1474 De grote schilderijenroof José Colomer Fonts / Tom Anderson, Paul Halas
V1475 Oeha Oeha Uch Uch Hou Juan Torres Perez / Peter Härdfeldt
V1476 De superremmen Giulio Chierchini / Giulio Chierchini
V1477 Diederik en Donald als spokenjagers Silvio Camboni / Giorgio Pezzin
V1478 En de ruimtedrenkeling Carlo Gentina / Carlo Gentina
V1479 En het mini-maxifruit Francesco Guerrini / Carlo Panaro
V1480 Afwassen Cèsar Ferioli Pelaez / Leendert-Jan Vis
V1481 Picknick op eenzame hoogte Daan Jippes / Jan Kruse
V1482 Assistent-vice-I.C.S. en Diederik (zijn hulpje) Francesco Guerrini / Fabio Michelini, Francesco Guerrini
V1483 Koning van Prullaria Mark de Jonge / Jan Kruse
V1484 Veel schuim en weinig zeep! William van Horn / Michael T. Gilbert
V1485 Oei Morgen is Katrien jarig Mau Heymans / Evert Geradts
V1486 Een vreemde reis Mau Heymans / Evert Geradts
V1487 De metamorfose van Gregor Duckcek Andrea Freccero / Nino Russo
V1488 En de onweerstaanbare wens Sandro Dossi / Staff di IF
V1489 De een zijn dood is de ander zijn brood Paolo Ongaro / Bruno Concina
V1490 Schatten voor het opscheppen William van Horn / William van Horn
V1491 Eend in de kou Tino Santanach Hernandez / Tim Newlin, Jack Sutter
V1492 Kerstfeest op de berenberg Vicar / Jack Sutter, Stefan Printz-Pahlson
V1493 M'n arme autootje in de Mau Heymans / Evert Geradts
V1494 Geluk met pech Giorgio Cavazzano / Rodolfo Cimino
V1495 Het verhaal zonder eind Giuseppe Dalla Santa / Caterina Mognato
V1496 Stampei op de steppe Marco Rota / Tom Anderson, Paul Halas
V1497 De geest van Kamikaze Klif William van Horn / William van Horn
V1498 Aha Dat is de boom Michel Nadorp / Hugo Sauer
V1499 Het geld van Deckselsen Duck Ben Verhagen / Evert Geradts
V1500 Het grote verdriet van prinses Reginella Giorgio Cavazzano / Rodolfo Cimino
V1501 Supersnater slaat weer toe! Don Rosa / Don Rosa
V1502 De giganten van El Dorado Giulio Chierchini / Giulio Chierchini
V1503 Het 1e kaartje Romano Scarpa / Romano Scarpa
V1504 Verslaafd aan de T.V. Alessandro Perina / Fabio Michelini
V1505 Villa Binnenpret staat al jaren Onbekend / Thom Roep
V1506 De grappigste hond Marçal Abella Bresco / Joel Katz
V1507 Het geheim van het padvindersboek Mau Heymans / Ruud Straatman
V1508 De pechvogel José Colomer Fonts / Flor Collins, Paul Halas
V1509 En het mysterie van de grijnzende gitaar Luciano Gatto / Pierpaolo Pelò
V1510 En het vierde neefje